Že současná diskuze o uprchlících je opravdu velká, je jasné každému. Zajímavou otázkou ovšem je, jak hodně velká je v porovnání s druhým významným zahraničním tématem současného roku – válkou na Ukrajině.

V minulém článku, který se zabýval strukturou zahraniční diskuze na iDNES byly přítomny tři výrazné skupiny – proruská, prozápadní a protiislámská (respektive protiuprchlická). Ve všech zatím uběhlých měsících roku 2015 je struktura skupin velmi podobná. Protiislámská skupina leží názorově mezi prozápadní a proruskou skupinou s tím, že většinou má o něco blíže ke skupině proruské.

Jediné, co se zásadně ve struktuře mění, je velikost skupin v jednotlivých měsících:

graf-vyvoj-clenove

Z grafu je nádherně vidět, jak v průběhu roku postupně ustupovalo téma konfliktu na Ukrajině a do popředí se dostala uprchlická krize. V lednu byla protiislámská skupina poměrně početná kvůli útoku na Charlie Hebdo. Aktivita diskutujících naladěných proti islámu až do března klesá a pak se začíná opět zvedat s nástupem tématu uprchlické krize. Pokles činnosti všech skupin v červenci je minimálně z části způsoben trávením dovolené příjemnějším způsobem než v diskuzi pod zprávami.

To, že v grafu není žádná proislámská skupina, neznamená, že by nikdo tyto postoje nezastával. Zaprvé v některých měsících se daří tuto skupinu identifikovat, ale je velmi malá. Za druhé část z prozápadních diskutujících zastává i proislámské postoje, ale nejsou pro ně v diskuzi prioritou (tou je konflikt na Ukrajině a Miloš Zeman). Podrobnější informace najdete v minulých článcích.

Za povšimnutí také jistě stojí, že na iDNES jsou prozápadní diskutující stabilně v převaze nad proruskými. Z tohoto pohledu silná podpora průjezdu vojsk USA v březnu není až tak překvapivá, jak někteří z internetových diskuzí usuzovali.

Zdá se, že nastolené uprchlické téma není zas tak veliké. Když sečteme například obě názorové skupiny věnující se konfliktu na Ukrajině v únoru, dostaneme výrazně větší číslo, než je protiislámská skupina v září, kdy bylo zatím uprchlické téma na vrcholu. Tento závěr by byl ovšem mylný, protože zde se jedná pouze o počty členů aktivního diskuzního jádra. Pokud se podíváme na vývoj lajků udělených těmto skupinám, dostaneme trochu jiný obrázek:

graf-vyvoj-lajky

Raketový nárůst počtu lajků v srpnu a v září přes hranici 400 000 (a to pouze u zahraničních článků) je v tomto roce naprosto bezprecedentní a ukazuje, jak velkou morální paniku česká veřejnost právě prožívá. Podpora protiislámské skupiny v lednu nebo diskuze o Ukrajině v březnu vypadá oproti současnosti naprosto směšně.

V grafu je také vidět, že v březnu vyhrála prozápadní strana diskuzi na iDNESu opravdu na plné čáře. Je ovšem zajímavé, že maxima prozápadní skupina v počtu aktivních členů dosáhla v únoru a největšího počtu získaných lajků až v březnu. Mohlo by to být způsobeno tím, že v únoru byla na řadě více intelektuální témata jako minská dohoda a stahování těžkých zbraní, zatímco v březnu se jednalo o více populární diskuzi zmíněné Dragounské jízdy.

Podobný jev, kdy nárůst aktivních diskutujících následuje v dalším měsíci nárůst lajků, můžeme ale pozorovat v grafu ještě dvakrát. Konkrétně u protiislámské skupiny, kdy v květnu a srpnu narostlo množství členů následované nárůstem lajků v červnu a září. Počet diskutujících pak v červnu lehce klesal a v září téměř stagnoval. Jestli jde o náhodu nebo o jev, při kterém se tématu širší publikum více chytne až v následujícím měsíci po diskuzi aktivnějších, stojí rozhodně za další zkoumání.

Článek byl publikován na webu autora.


contributor

Student sociologie na FF UK a teoretické informatiky na FIT ČVUT.