Asi všichni víte, že včera Andrej Babiš (ANO) po šesti letech definitivně prohrál spor se slovenským Ústavem paměti národa (ÚPN) o tom, jestli může být evidován ve svazcích StB. Soud tedy explicitně nevyřkl, zda Andrej Babiš spolupracoval s StB nebo ne. Dal ovšem za pravdu, že Ústav pamäti národa (dále ÚPM) vedl svazek oprávněně, protože mu to ukládá zákon.

„Nikdo už nemůže vytýkat ÚPN, že spravuje dokumenty, které obsahují údaje o spolupráci Andreje Babiše s StB. Nelze tvrdit, že je v těchto dokumentech neoprávněně. Ústav, který dokumenty spravuje a má je ze zákona zveřejňovat, může v tuto chvíli tvrdit, že Babiš byl registrován oprávněně. Andrej Babiš od začátku žaloval nesprávnou stranu,“ řekl pro Českou televizi Grigorij Mesežnikov, politolog Institutu pro veřejné otázky. Babiš nyní může žalovat například ministerstvo vnitra, které dokument ÚPM předal. Může se též soudit se Slovenskou informační službou nebo podat žalobu k Evropskému soudu pro lidská práva. Babiš však bude mít do budoucna problém s druhou části nálezu Ústavního soudu, který rozhodl v říjnu.

 „V tomto smyslu je podstatná další část nálezu Ústavního soudu, který poukázal na důvěryhodnost svědků, tedy bývalých příslušníků StB. Řekl, že tito svědci jako vykonavatelé zlovůle komunistického režimu nemohou svědčit ve prospěch bývalých agentů StB. Tedy těch, jež sami verbovali, zavazovali ke spolupráci, řídili a využívali na udržení monopolu moci komunistické strany. Bývalí příslušníci StB jednoduše nemohou být z mnoha důvodů u soudu považováni za věrohodné svědky a jejich svědectví nemůže mít větší váhu než archívními dokumenty podložená historická analýza,“ řekl pro Reflex Jerguš Sivoš, badatel Ústavu paměti národa, jenž analyzoval agenturní minulost Andreje Babiše a připravoval odborný posudek pro soud. V Babišův prospěch tedy dál nebudou moci svědčit příslušníci StB. Sivoš také odmítá, že by byl spis falešný. „Archívní výzkum, následnost a souvislosti všech sesbíraných dokumentů potvrdily, že to nemohlo být vyfabulované. Už proto, že v takovém případě by bratislavská správa neposílala informace o činnosti svého agenta do Prahy. Takové informace totiž vzbuzovaly v Praze zájem, další dotazy nebo úkoly pro takového agenta. Na jejich žádost mohl být například úkolován v prostředí zahraničního obchodu, zjistit nebo ověřit zpravodajsky hodnotné informace. Argument obhájců pana Babiše, že to byl vymyšlený svazek jen proto, aby příslušníci StB vykázali činnost, je lichý.“

Zpracoval: Jan Cemper

administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.