Mezi některými lidmi se šíří narativ, že část spisů StB byla po revoluci zničena nebo „vyjmuta“, aby se neprokázalo, že čelní představitelé polistopadového režimu spolupracovali s StB. „Snímek přiložený k facebookovému příspěvku uvádí, že někdejší ministr vnitra JUDr. Richard Sacher v roce 1990 nechal vyjmout z evidence StB 13 veřejně známých osobností, např. Václava Havla, Petra Pitharta, Pavla Rychetského, Dominika Haška nebo současného prezidenta Petra Pavla,“ shrnuje aktuálně šířenou dezinformaci Demagog.cz.

V případě vyjmutí 13 konkrétních jmen se však jedná o dezinformaci, kterou vypustil dezinformační web Pozitivní svět. Je pravdou, že v roce 1990 existoval dokument, v němž někdější ministr vnitra Richard Sacher nařídil přesunout některé spisy do „Fondu Z“. Tedy fondu, ke kterému po nějakou dobu měli přístup jen lidé s povolením od ministra vnitra. Jednalo se například o všechny poslance bez rozdílu.

Důležité ovšem je, že podle badatele Radka Schovánka v současnosti jsou již všechny svazky, které byly do Fondu Z uloženy, veřejně dostupné na stránkách Archivu bezpečnostních složek na základě zákona č. 499/2004 Sb. Sacherovým pokynem tedy nedošlo ke zničení spisů StB.

„Dokument, který facebookový příspěvek sdílí, je skutečný. Někdejší ministr vnitra Richard Sacher pokyn k přesunutí některých spisů StB opravdu vydal. Nejednalo se ovšem o vynětí z evidence StB a zničení spisů, ale pouze o přesunutí do fondu s dokumenty podléhajícími zvláštnímu režimu. Složky uvedených osobností jsou stále dostupné a nikterak neukazují spolupráci s StB (s výjimkou Jiřího Špaka). Sacherův pokyn z roku 1990 se navíc týkal pouze tehdejších politiků, a tedy jen tří osob zmíněných v příspěvku,“ píše Demagog.cz. Je tedy absolutní nesmysl, že by Sachr vyjmul spisy například i Petra Pavla nebo Dominika Haška.


administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.