Sedmého října 2015 byl na webu IVČRN publikován článek „Vládní projekt HateFree culture spolupracuje s islamisty“. Ve svých dedukcích lže. Nebo nechápe, jak média fungují. 

V článku samotném se mimo jiné můžete dočíst:

„Absolutním vrcholem nehoráznosti ovšem je, když vládní projekt ( řeč je o Hate Free Culture – pozn. red ),  jehož existence je členy Vlády ČR obhajována údajnou potřebou boje proti šíření nenávisti a extremismu, je napojen na islámské extremisty.

Jednou z činností HateFree Culture je vyvracení údajných hoaxů. Za tímto účelem úzce spolupracuje se serverem Manipulátoři.cz (3). Jedná se o hrdě prezentovaný partnerský web, odtud články HateFree Culture přímo přebírá a dále propaguje na svých stránkách. Prvními partnery webu Manipulátoři.cz hned po založení byli právě HateFree Culture … a islamistický web e-islam.cz. Členem redakce serveru Manipulátoři a provozovatelem serveru e-islam.cz je jistý Lukáš Větrovec.

…. Své fanatické texty teď tedy může šířit přímo v napojení na Vládou ČR zřízený projekt proti šíření nenávisti HateFree Culture.“

Pravda je ale někde jinde.

Pomineme fakt, že Hnutí Islám v České republice nechceme je svérázným nakládáním s fakty proslulé. Ukazuje se ale, že vyniká ještě v další věci. A tou je neschopnost fakta pochopit. Není pravděpodobně třeba pouštět se do spekulací, co je důvodem této nedostatečnosti. Přejdeme tedy k faktům.

Fakt 1:

Pan Větrovec není a nikdy nebyl členem redakce. Celá nafouknutá spolupráce je založena pouze na přetisku jednoho souboru článků ( viz Link ), který považujeme za relevantní soubor textů. Pana Větrovce jsme nijak nekádrovali ( stejně jako jakéhokoli jiného autora) a o přetisku rozhodla pouze relevance publikovaného souboru.

Není tedy pravdou, že by byl členem redakce.

Přetisk tohoto souboru článků byl domluven s webem E-islam, jak se můžete dočíst na konci každého přetištěného textu. Stejně tak postupujeme i u ostatních autorů. K tomu je třeba dodat:

Obdržíme-li relevantní text, bez ohledu na osobu autora, zveřejníme ho, a to včetně zdroje. Rozhoduje pouze relevance samotného textu.

Autory nekádrujeme a také nejsme odpovědní za jakékoli jejich aktivity.

Na podobné bázi probíhá spolupráce s webem Hate Free Culture, tedy pouze a jen na přetisku vybraných textů ( z tohoto důvodu jsme HFC zařadili mezi “Partnery”). S Hate Free ale nejsme v jakémkoli jiném spojení, organizačním ani personálním, stejně tak nejsme tímto webem finančně ani jinak podporováni. Z toho vyplývá, že propojení, na které upozorňuje IVČRN, neexistuje.

Fakt 2:

To, že existuje více autorů, neznamená že spolupracují. Nic na tom nezmění ani tvrzení IVČRN které říká, že vydá-li médium X text autora A a zároveň autora B, znamená to, že autoři A a B kamarádi a spolupracovníci jsou.

Aplikací této svérázné metody totiž můžeme záhy zjistit, že hovoří-li v Událostech ČT nejdříve pan Kalousek a posléze pan Babiš, nutně z toho vyplývá, že tito dva spolupracují. Nebo je třeba obvinit pana Konvičku ze spolupráce s pány Bémem, Macháčkem či Dientsbierem jen proto, že všichni vystoupili v DVDV?

Fakt 3: 

Výraz “Partnerské weby” nebo “Partneři” jsme používali jako termín pro čestné přiznání zdrojů. Abychom dále detektivy z IVČRN nemátli a předešli dalším spekulacím, rozhodli jsme se toto omezit na “Zdroje”. Tímto uznáváme, že původní označení “partnerství” mohlo být vnímáno jako zavádějící, ačkoli se nejednalo o nic jiného, než o již zmíněné přiznání zdrojů.

Zdroje:

Screenshot inkriminovaného článku z webu IVČRN ( 9.10.2015 )

Screenshot inkriminovaného článku z webu IVČRN ( 9.10.2015 )

Článek následně převzal server Europortal, zaštítěný mj. samotným Václavem Klausem. Screenshot z webu Europortal ( 14.10.2015 )

Skandál. Vládní projekt za 40 milionů HateFree culture spolupracuje s islamisty vyzývajícími k pobíjení židů. Dienstbier projekt podporuje


administrator

Tým manipulatori.cz