Minulý týden pořádala redakce Hate Free Culture spolu s výzkumným a vzdělávacím projektem Muslimové.cz na Strakově akademii pořádali seminář pro zástupce neziskových organizací, institucí a médií s názvem Muslimští strašáci. Zde najdete audiozáznamy všech příspěvků včetně diskusí, které na semináři zazněly.

Cílem semináře bylo zejména z úst odborníků představit témata, která v souvislosti s islámem rezonují v českém mediálním prostoru nejčastěji. Účastnici se tak seznámili s Islámským státem a jeho vývojem, problematikou práva Šaríja, postavením žen v islámu, kontextem a důsledky Arabského jara nebo životem muslimů v ČR.

PhDr. Jan Kužvart: Islámský stát a jeho vývoj

Analytik zabývající se bezpečnostní a politickou problematikou oblasti Blízkého východu a severní Afriky. Vystudoval bakalářský obor Politologie a mezinárodní vztahy a následně Bezpečnostní studia na FSV UK a obor arabistika-historie na FF UK. V Současné době působí jako vedoucí nových médií v Asociaci pro mezinárodní otázky a jako analytik poradenské společnosti Wikistrat.

Mgr. Jan Potměšil: Islámské právo

Absolvoval Fakultu právnickou Západočeské univerzity v Plzni, s diplomovou prací na téma Vliv islámského práva na ústavní právo vybraných islámských zemí. Publikoval knihu Šaría – úvod do islámského práva (2012). Pracuje ve veřejné správě, specializuje se na správní právo, zejména přestupkové právo a právo shromažďovací, jakož i extremismus, nadále se však věnuje i problematice islámu.

Šádí Shannáh, M.Phil.: Arabské jaro a jeho dozvuky

Studoval mezinárodní vztahy na Richmond American International University v Londýně, bakalářské studium absolvoval na State University of New York. Poté vystudoval obor Současná evropská studia na University of Cambridge. Založil nevládní organizaci Insaan: Česko-arabské centrum kulturního dialogu. V současnosti působí jako programový koordinátor v Heinrich Böll Stiftung.

PhDr. Bronislav Ostřanský, Ph.D: Mediální islám

Vystudoval arabistiku a dějiny a kulturu islámských zemí na FF UK a v současnosti působí jako vědecký pracovník v Orientálním ústavu Akademie věd ČR. Působí také jako přednášející na FF UK a v minulosti přednášel na univerzitách v ČR i v zahraničí. Zabývá se zejména súfismem, středověkým islámským myšlením a milenialismem a apokalyptikou v islámu, zároveň se ale vyjadřuje i k aktuálním otázkám.

Mgr. Alena Polanská: Ženská práva a feminismus v islámu

Vystudovala genderová studia a feministické teorie na FHS UK, studovala také religionistiku se zaměřením na islám na FF UK. Spolupracovala na projektu, který se zabývá zaměstnaností žen z tradičních muslimských komunit v České republice. Zabývá se  náboženstvím z genderové perspektivy a působí jako lektorka projektu Muslimove.cz.

Bc. Klára Popovová: Muslimové v České republice

Studuje navazující magisterské studium religionistiky na FF UK, kde v současné době pracuje na diplomové práci o konverzi mladých českých žen k islámu. Je autorkou a koordinátorkou výzkumného a vzdělávacího projektu Muslimové očima českých školáků (Muslimove.cz), který se zaměřuje mj. na kritické vnímání informací.

Bc. Kateřina Gamal Richterová: Život muslimů v ČR

Vystudovala obor Blízkovýchodní studia na Západočeské univerzitě v Plzni a poté absolvovala roční stipendijní pobyt na univerzitě v Kuvajtu, kde se věnovala studiu arabského jazyka. Poté se studovala islám a islámskou teologii na Islamic Online University sídlící v Kataru. V současné době je na mateřské dovolené a spolupracuje na projektu Muslimove.cz

Článek byl publikován na webu Hate Free Culture.


HateFree Culture

Iniciativa lidí, kteří usilují o život bez násilí a nenávisti. S nenávistí se snažíme bojovat kreativitou, podloženými argumenty, bez moralizování, dogmat, ideologie, s nadhledem a často s humorem.