Dezinformační scéna často opakuje lež o tom, že vakcíny proti covidu-19 způsobují neplodnost, a přitom doporučuje používání ivermektinu, který může plodnost podle několika různých studií poškozovat u mužů i u žen. Tento vliv ivermektinu na lidské zdraví byl přitom sledován ještě dávno před vypuknutím pandemie koronaviru.

Samotný výrobce uvádí, že ivermektin má teratogenní vliv na savce, je-li podáván ve větších dávkách. Z pochopitelných důvodů chybí adekvátně designované studie zkoumající vliv na utváření vrozených vad po ivermektinu u lidí. Existuje ale metaanalýza zabývající se vlivem nezáměrného podávání ivermektinu ženám v raném těhotenství. Zřejmě z důvodů nepokračujících gravidit (velké teratogenní dávky nepůsobí vrozenou vadu, ale smrt embrya) a sociokulturních obtíží při sběru dat, se zřetelnější důkazy nepodařilo zachytit. Šlo o studie v afrických zemích, kde je ivermektin častým léčivem, podávaným i plošně, proti mnoha parazitickým nemocem.

Ohledně samčí fertility, existuje řada studií na savčích modelech. Několik studií potvrzuje snížení samčí fertility po ivermektinu u hlodavců, případně snížení samčí fertility i jeho reprodukční toxicitu.

Zatím sice nebylo jednoznačně potvrzeno, že ivermektin snižuje plodnost nebo má reprodukční toxicitu konkrétně u člověka, ale jde o potenciální vlastnost tohoto léku (ostatně útočit mj. na reprodukční cyklus je „smyslem“ tohoto antiparazitického léčiva) a je potřeba více studií.

Z výsledků již existujících studií na zvířatech a několika studií u lidí, které se tímto potenciálně nebezpečným vlivem ivermektinu zabývají, je jasné, že opatrnost je na místě a bez toho, aniž by byl řádně zdokumentován pozitivní vliv ivermektinu při léčbě covidu-19, je jeho používání holé riziko, které naši reprodukci ovlivňuje mnohem více než vakcíny proti covidu-19.


Elfové je v českém internetovém prostředí sebeprezentační název anonymní aktivistické skupiny, která si vzala za cíl „boj s internetovými trolly, kteří šíří dezinformace a proruskou propagandu“. Skupina se zformovala v roce 2018 po vzoru obdobných skupin v pobaltských státech, například Litvy, kde podobná aktivita vznikla asi o pět let dříve. Přijala od nich také označení za elfy.