Rádoby vlasteneckými kruhy na sociální síti Facebook cloumá aféra údajného schválení zákona v Íránu. Článek s titulkem ‘Kontroverzní zákon schválený v Íránu umožnující mužům oženit se se svou dcerou, vzbudí to kritiku ze zahraničí?’ vyšel 12. sprna letošního roku na serveru The Youth.

Článek však manipuluje ať už titulkem a nebo popisek události. Zákon se týkal jen adoptivních dětí a navíc je tato událost stará 6 let. The Youth vykradli slovo od slova článek v The Guardian, který je však z 26. září 2013.

Kontrolu faktů pro tuto událost zpracoval server Truth Or Fiction. Kritizuje senzacechtivý titulek, který zamlčuje, že jde výhradně o adoptivní děti a rozvádí další detaily jak se zákon v Íránu schvaloval. Původně to byl návrh, že veškeré sňatky s adoptovanými dětmi bude rozhodovat soud. Takovou změnu ale odmítl Guardian Council, což je skupina íránských duchovních, kteří veškerou legislativu, schválenou parlamentem, potvrdí a nebo odmítnou. V novém přepracování potom bylo povoleno oženit se s adoptivní dcerou, pokud je starší třinácti let a pokud jí ještě není třináct, tak tento požadavek musí posoudit soud. V této podobě zákon nabyl účinnosti říjnu 2013.

Taková legislativa je na míle daleko od nějaké ochrany dítěte, třeba v USA je možné uzavřít sňatek s adoptivním potomkem, ale až v jeho dospělosti. Nejznámější takový případ je Woody Allen a jeho žena Soon-Yi, kterou původně adoptoval. Ta měla s Allenem vztah asi od svých 22 let a vzali se o pět let později v Benátkách.

Pro české vlastenecké kruhy je potřeba hlavně vhodný titulek, který jim vnutí lež, že si muži v Íránu berou za ženy své biologické dcery. Článek z The Youth má více než 300 sdílení.