Hnutí Svoboda a přímá demokracie má i jednoho svého zastupitele v Břeclavi. V pětadvacetitisícovém okresním městě poblíž hranic s Rakouskem a Slovenskem totiž toto hnutí získalo 5,11 % hlasů. Právě kandidát tohoto hnutí šokoval na nedávném jednání zastupitelstva 11. září přítomné občany a zastupitele. „Chci, aby bod 6 s názvem dotazy a připomínky občanů zmizel z programu,“ požadoval na jednání břeclavských zastupitelů zcela vážně Bc. Karel Kříž, LL.M. Podle zastupitele za SPD, pokud občané něco mají, mají se obrátit přímo na starostu a ten si má udělat pro ně čas. „Bod nás zbytečně zdržuje a k ničemu se pak nedostaneme,“ vysvětlil svůj požadavek. A protože nebyla okamžitá odezva, vzal si slovo ještě jednou, aby zdůraznil, že to myslí zcela vážně a požaduje, aby tento bod vedení města zařadilo na jednání dalšího zastupitelstva.

Zarážející je, že zastupitel města nezná literu zákona. Podle zákona č. 128/2000 Sb. § 16 bobu 2c má každý občan, který má v obci hlášen trvalý pobyt, právo „vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce v souladu s jednacím řádem svá stanoviska k projednávaným věcem.“ Každá obec toto právo má nastavené jinak. Některé například v jednacím řádu mají nastavený časový limit. Snaha zabránit tomuto právu by byla však jednoznačně protizákonná. Hnutí Svoboda a přímá demokracie prý usiluje o zapojení více prvků přímé demokracie. Zarážející tedy je, že zastupitel tohoto hnutí chce omezovat i práva, která garantuje současný demokratický systém země.

 „Ve chvíli, kdy jsem začal dělat práci, co mě dodnes živí – a to je přes pětadvacet let, jsem začal chodit na jednání zastupitelstva. Ale co jsem slyšel dnes, to nenapadlo nikoho z těch mnoha desítek lidí, co se v něm vystřídali,“ poznamenal novinář a fotograf Milan Vojtek.

Bc. Karel Kříž byl zvolen do zastupitelstva na podzim loňského roku. Kromě výkonu této funkce je i majitelem bezpečnostní agentury SOMAX Security s.r.o. Ta se zabývá především ostrahou objektů. Podle dostupných informací nabízí zájemcům o zaměstnání 14 -16 tisíc hrubého, což je zhruba polovina průměrné mzdy v ČR.

První vystoupení bylo v čase 2:08:36, druhé pak v čase 2:13:29:


administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.