Bob Kartous je vedoucím komunikace a analýzy think – tanku EDUin. Na Vysoké škole ekonomiky a managementu se podílí na vzniku koncepce profesně orientované VŠ pro 21. století. Dlouhodobě spolupracuje s Aspen Institute Central Europe a s centrem současného umění DOX. Je mluvčím Českých elfů, skupiny bojující proti dezinformacím v českém kyberprostoru. Je editorem kritického deníku Britské listy.

V přednášce na konferenci GrowJOBinstitutu mluví o měnícím se světě (nejen) internetu za posledních 20 let. Bob Kartous také hovoří o výchově dětí, které vyrůstají v úplně jiném prostředí, než ve kterém generace nynějších rodičů vyrůstala. Hovoří také o motivaci vyjít z virtuálního světa a ukázat dětem a dospívajícím skutečný svět.