Na počest vítězství nad nacismem a jako oslava konce války se 7. září 1945 konala v Berlíně velká přehlídka všech spojenců, kteří se podíleli na porážce nacistického Německa. I tato přehlídka se bohužel stala předmětem dezinformací…

Text řetězového e-mailu:

„Tuto zapomenutou přehlídku asi neviděl nikdo z nás. Ani se nepamatuji ze školy, že by nám o ní říkali, že byla 7. září 1945 závěrečná přehlídka všech armád , které se podílely na vítězném ukončení II.světové války. A také mě překvapuje, jak dobře člověk rozumí! Nenechte si “zapomenutou přehlídku” ujít, stojí za to!    

Text je originál v ruském jazyku a je mu velmi dobře a zřetelně, rozumět !!! 

O této, už zapomenuté vojenské přehlídce, se v současnosti mlčí !!!“

 Na „zapomenutou“ přehlídku v Berlíně 1945 jsme si už dávno vzpomněli!

Přehlídka osvoboditelů 7. září 1945 v Berlíně nepatří mezi nejznámější, ale kdo z vás kdy slyšel o dalších vojenských přehlídkách, které probíhaly po konci 2. světové války? Všichni známe tu, která se na květnový Den vítězství připomíná dodnes a dostává se bez problémů do všech médií – 9. května 1945 proběhla pod vedením generála Žukova na Rudém náměstí v Moskvě vojenská přehlídka, která se zapsala do dějin. I tím, že díky předpůlnoční kapitulaci Německa připadl v Rusku konec 2. světové války na pozdější datum než ve zbytku světa.

Vojenské přehlídky, které probíhaly po konci války na různých místech planety, už tak výraznou stopu do naší paměti nezanesly. Proto se o nich neučí na základních ani středních školách. Tam jsou učitelé rádi, když se od pravěku vůbec k moderním dějinám zvládnou prokousat. Co ale vojenská přehlídka v New Yorku? V Londýně? Komu z vás se vybavují data 12. ledna a 8. června 1946? I tyto přehlídky bychom tedy mohli označit za „zapomenuté“. Ale zapomenuté nejsou – pro nadšence do historie jsou informace o nich dostupné na internetu i v oficiálních učebnicích.

Stejně dobře zdokumentovaná je i Berlínská přehlídka ze 7. září 1945 – na Wikipedii je dokonce zmínka o tom, že tato přehlídka byla skutečně upozaďována, a to nejspíše kvůli propukající studené válce. A řekněte mi, když by o tom „oni“ chtěli mlčet, proč by to bylo takto zdůrazněno na první stránce, která na vás při hledání vyskočí? Žijeme již ve 21. století, studená válka je minulostí a historické zdroje jsou otevřené všem, kdo o ně projeví zájem. Stačí hledat.


Elfové je v českém internetovém prostředí sebeprezentační název anonymní aktivistické skupiny, která si vzala za cíl „boj s internetovými trolly, kteří šíří dezinformace a proruskou propagandu“. Skupina se zformovala v roce 2018 po vzoru obdobných skupin v pobaltských státech, například Litvy, kde podobná aktivita vznikla asi o pět let dříve. Přijala od nich také označení za elfy.