Jak nakládat s aktéry, jejichž intelektuální charakter je natolik poškozen, že jim znemožňuje rozpoznat pravdivé a zdůvodněné teorie? Přednáška Mgr. Filipa Tvrdého, Ph.D.

Důležitá přednáška 🙂 A k tématu zkuste tuhle knihu: “The Knowledge Illusion: Why We Never Think Alone”.

V posledních letech jsme svědky rozmachu pseudovědeckých a konspiračních teorií, které jsou s dříve nevídanou efektivitou šířeny prostřednictvím nových médií a sociálních sítí. I když byl problém odlišení vědy a pseudovědy jedním z hlavních zájmů filozofie ve druhé polovině 20. století, nebylo hledání této hranice zcela úspěšné. Domnívám se, že slibnějším přístupem je zkoumání psychologických mechanismů, na nichž je založeno přijetí pseudovědy a konspirací. Jak ale nakládat s aktéry, jejichž intelektuální charakter je natolik poškozen, že jim znemožňuje rozpoznat pravdivé a zdůvodněné teorie?

Přednáška z 9. 3. 2018 | Hvězdárna a planetárium Brno | www.hvezdarna.cz/program


administrator

Tým manipulatori.cz