Tohoto tématu jsou plné sociální sítě i média. Přesto by mělo zaznít i na našem webu. Je totiž zarážející, jak rychle mění prezident Miloš Zeman své názory.

Miloš Zeman 25. ledna 2018, Česká televize:

„Já jsem abolici nikomu za pět let svého prezidentování neudělil a nezměním tento názor, protože bych se tím naprosto zesměšnil.“

Miloš Zeman 19. září 2019, TV Barrandov:

 „Prezident má Ústavou dané právo abolice. I když bych váhal o abolici před rozhodnutím obou státních zástupců, protože bych to pokládal za poněkud svévolné, pokud by to bylo nutné, pak bych k tomu kroku sáhl.“

Myslíme si, že k tomu není co dodat. Snad jen, že momentálně je trestní řízení zastaveno. Zákonnost a důvodnost rozhodnutí Městského státního zastupitelství ovšem bude v rámci dohledu přezkoumávat pražské vrchní státní zastupitelství. Nejvyšší státní zástupce má pro přezkoumávání zákonnou lhůtu tří měsíců od právní moci usnesení. Po tomto přezkumu může dojít buď k závěru, že usnesení bude shledáno jako zákonné, a pak zůstane v platnosti, nebo bude jako nezákonné zrušeno. Byla by tedy manipulace předjímat, jak tento přezkum dopadne.

Nutné je také v této věci zmínit odpověď Andreje Babiše na interpelaci poslankyně Věry Kovářové Železné. V únoru 2018 Andrej Babiš odpověděl: „Na Vaši ústní interpelaci č. 23 ze dne 25. ledna 2018 ve věci případné abolice, která znamená konec trestního stíhání kauzy Čapího hnízda, mi dovolte reagovat jen krátce. Již v říjnu loňského roku jsem v televizi Prima jasně prohlásil, že by bylo absurdní, abych zastavení trestního stíhání jakožto předseda vlády kontrasignoval, popřípadě pověřil jiného člena vlády. (…) Totálně bych se takovým krokem zkompromitoval. Navíc bych uznal, že máme nějaký problém, což není pravda.“


Jan Cemper

administrator

Autor je šéfredaktorem webu Manipulátoři.cz a rovněž zakladatel iniciativy Proti projevům nenávisti e-mail: cemper@manipulatori.cz, jan.cemper@gmail.com