S podezřením, že vakcíny MMR (tedy očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám) měly způsobovat autismus, jako první přišel gastroenterolog Andrew Wakefield roku 1998.

A i když se později ukázalo, že za Wakefieldovou kritikou MMR vakcíny stál jeho pokus o vydělávání na prodeji jiných vakcín, někteří lidé jsou dodnes přesvědčeni, že měl lékař pravdu. A to i přesto, že Wakefieldova studie byla v roce 2010 zcela stažena, protože obsahovala zásadní chyby.

Dvanáct let od zveřejnění původní studie a měsíc předtím, než GCM shledala doktora Wakefielda vinným, časopis The Lancet jeho studii stáhl. Editor Richard Horton ji popsal jako „naprosto falešnou” a dodal, že se „cítí podveden”.

Očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám nezpůsobuje autismus. Dokazuje to velmi rozsáhlá studie dánských vědců, která měla definitivně potvrdit nebo vyvrátit toto často šířené podezření.