Video, na kterém hudební skupina vystupuje v budově Parlamentního shromáždění Rady Evropy v roce 2021, se začalo šířit v několika jazycích společně s nepravdivým tvrzením, že zachycuje politiky Evropské unie, jak „se baví zpěvem a tancem“, zatímco evropské domácnosti a firmy čelí rekordním cenám energií.

„Politici EU, kteří jsou výlučně zodpovědní za ekonomickou katastrofu, se baví zpěvem a tancem. Zatímco miliony evropských domácností a firem umírají hlady v důsledku 500% nárůstu účtů za elektřinu,“ píše se ve slovenském FB příspěvku zveřejněném 1. září 2022 ve skupině Chemtrails Slovensko. Obdobné příspěvky byly sdíleny i v maďarštině a němčině. Některé verze uvádějí jako zdroj tvrzení účet na Twitteru se jménem „RadioGenova “. Tento účet pravidelně sdílí nepravdivé a zavádějící informace, přičemž některé již byly vyvráceny agenturou AFP.

Zprávy v médiích a vlastní záběry nahrané kapelou z videa však dokazují, že vystoupení se opravdu uskutečnilo v budově Rady Evropy, instituce často nesprávně označované za součást EU, ačkoli jde o samostatnou organizaci.

Video bylo nahráno na facebookovou stránku Rady Evropy 11. listopadu 2021 s následujícím popisem: „Dubioza Kolektiv včera živě nenechali nikoho sedět.“ Příspěvek byl označen hashtagem „#WorldForumforDemocracy“. Na Facebooku Rady Evropy bylo zveřejněno několik dalších videí z akce, například tento záznam s popisem: „Přímo z Balkánu do Rady Evropy, Dubioza Kolektiv na závěrečné části Světového fóra pro demokracii!“ Při hledání dalších nahrávek z této události z listopadu 2021 jsme našli toto video zveřejněné 10. listopadu 2021 na YouTube. Od času 1:52 je toto video identické se záznamem, který koluje na sociálních sítích.

Přestože v češtině mají Evropská rada a Rada Evropy velmi podobné názvy, Rada Evropy není institucí EU. Rada Evropy sama sebe označuje za „vedoucí organizaci pro lidská práva na kontinentu“. Organizace má 46 členských zemí, z nichž 27 je také členy Evropské unie; Rada Evropy však pod instituce EU nespadá. Všichni členové Rady Evropy podepsali Evropskou úmluvu o lidských právech. Účelem úmluvy je chránit lidská práva, demokracii a právní stát.

Parlamentní shromáždění Rady Evropy je pak rozhodovací orgán sestávající z 306 členů (a stejného počtu náhradníků), které jmenují národní parlamenty 46 členských států.

Evropská rada je institucí Evropské unie, kterou tvoří hlavy států členských států a předseda Evropské komise. Evropská rada je odpovědná za formování společné politiky EU. Rada Evropy má zřízenou i samostatnou webovou stránku, kde vysvětluje rozdíl mezi organizacemi s podobnými názvy.

Zdroj: AFP


author