V posledních měsících celý svět čelil nejen epidemii zdravotnické, ale také informační. Témata spojená s onemocněním covid-19 zahltila média. Informování a interpretování aktuální situace se kromě seriózních médií rychle chopila i média dezinformační. Jak na koronavirové dezinformace? Jak dezinformace odhalit, jak se zorientovat v mechanismech dezinformačních webů, jak rozeznat spolehlivé zdroje od nespolehlivých?

Odpovědi na tyto otázky najdete v našem nově připraveném materiálu Dezinformační dezinfekce. Výukový materiál ke koronavirovým dezinformacím můžete využít ve svých hodinách a tyto lživé a poplašné zprávy analyzovat se svými žáky a studenty pomocí metody 5 klíčových otázek.

Analýzy dezinformací pomocí metody 5 klíčových otázek jsou pouhou první částí Dezinformační dezinfekce, kterou na začátku školního roku 2020/2021 doplní další aktivity a materiály snadno využitelné v hodinách.

Metodická koncepce pět klíčových otázek (a doplňujících podotázek) rozvíjí schopnost nahlížet na mediální sdělení kriticky. Je to velmi jednoduchý nástroj, který se dá použít na textová i audiovizuální sdělení a ani za několik let nepřestane být aktuálním.

Všechny otázky jsou dostupné v tabulce ke stažení. Dále doporučujeme podívat se na příklady analýzy mediálních sdělení podle 5 klíčových otázek a na metodickou nástěnku Všech pět (otázek) pohromadě.