I v českém prostředí se šíří článek slovenského Somzena.sk, který hlásá, že prý „němečtí vědci dokázali, že život po smrti existuje“. Jedná se však o hoax.

Článek se odvolává na studii, kterou podle portálu provedl lékař Berthold Ackermann z Technické univerzity v Berlíně a jeho tým na skoro tisícovce pacientů. Údajně jim navodili klinickou smrt a po 18 minutách je „bez poškození oživili“. Každý z pacientů si prý pamatoval na období klinické smrti a většina popisů posmrtného života se shodovala. Nejvíce se vzpomínky týkaly mimotělních zážitků, pocitů vznášení se, klidu, bezpečí či pronikajícího světla.

Problémem je, že uvedená zpráva je zcela vymyšlená a před pár lety se objevila na satirické webové stránce World News Daily Report (WNDR). Slovenský portál somzena.sk ji skoro slovo od slova přeložil a převzal, zřejmě pisatel nevěděl, že jde o vymyšlenou zprávu. Přitom sloganem zahraničního webu je „Kde na faktech nezáleží” a samotná stránka upozorňuje, že jí jde především o satiru a všechny postavy v článcích jsou vymyšlené. Lékař Berthold Ackermann neexistuje a na Technické univerzitě v Berlíně nikdy nepůsobil, jak zjistila stránka fakty.afp.com. Vymyšlená zpráva nekolovala pouze na slovenském internetu, ale objevila se i jinde v Evropě, v Asii či Spojených státech.

Mimotělní zážitky i prožitky blízké smrti – které doprovázejí zážitky ze záhrobí – jsou reálné jevy, ale vědci a vědkyně se shodují, že jsou jen produktem mozku.

Jako mimotělní zážitky, tak i prožitky blízké smrti jsou pouze halucinace, které jsou však natolik živé a přesvědčivé, že „ti, kteří je zažijí, mohou popírat, že jde o halucinace, a místo toho trvají na tom, že jde o realitu“, napsal v roce 2012 pro Atlantic světoznámý neurolog Oliver Sacks († 2015). Z biologického hlediska nelze akceptovat dualistickou představu o tělu a duši jako o dvou samostatných entitách. Duševní procesy a duchovní pocity jsou jen projevem mozkové činnosti a zastavují se v okamžiku smrti. Je ovšem pravdou, že prožitky blízké smrti jsou pokládány některými věřícími za důkaz existence duše a života po smrti, jsou rovněž zaznamenány příběhy ateistů, kteří se po takovém zážitku začnou více zajímat o duchovní aspekty života, náboženství a filozofii.

Mimotělní zkušenosti nebo zážitky se podařilo vícekrát otestovat. Na horní část nemocničního vybavení umístili lékaři různé zajímavé předměty, kterých by si pacienti vznášející se nad svým tělem určitě všimli. Studie z roku 2018 z časopisu Cortex například ukázala , že mimotělní zážitky mají ve zvýšené míře pacienti s poruchou vestibulárního systému, kteří trpí závratěmi.

Více v článku slovenského Denníku N.


administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.