Spolu s tím, jak se blíží začátek vakcinace proti COVID-19, začíná intenzivnět také palba různých dezinformačních webů právě proti západním vakcínám (ruský Sputnik jim obvykle nevadí, kdo by to byl řekl…). Zajímavým a bohužel dost účinným způsobem se tady pojí klasická dezinformační média, často s vazbou na Rusko a pro-ruskou scénu (Sputnik, Aeronet), s domácí alternativně medicínskou a anti-vax scénou. Bohužel se do tohoto dezinfo koktejlu nově přidala i křesťanská linka a o té chci dnes mluvit.

Někdy v polovině listopadu se na internetu objevilo sugestivní video, které tvrdí, že jedna ze západních vakcín, konkrétně ChAdOx1-S vyvíjená Oxfordskou univerzitou a společností AstraZeneca, obsahuje buňky z potracených lidských plodů. Toto tvrzení se následně rozeběhlo v mnoha variantách celou dezinformační scénou a brzy začalo být vztahováno i na další vakcíny západního původu (např. společností Pfizer nebo Moderna).

Na to pak začali – často v dobré víře – reagovat různí křesťané jak z katolického, tak nekatolického prostředí, pro které je užití lidských kmenových buněk eticky problematická věc. Nechci vůbec zabíhat do diskuze, do jaké míry jsou etické výhrady proti medicínskému užití embrionálních kmenových buněk (konkrétně jde tady o buněčnou kulturu MRC-5, která vznikla v roce 1966 ze 14 týdnů starého lidského plodu, potraceného kvůli psychickým problémům matky, a od té doby je laboratorně rozmnožována za účelem medicínského výzkumu) oprávněné z etického nebo náboženského hlediska. Naprosto respektuji, že na to mohou být rozdílné názory a že celá věc rozhodně není černobílá – zajímá mě v tomhle případě mnohem jednodušší otázka: je to v případě vakcíny proti COVID-19 pravda?

Není.

Ani oxfordská, ani žádná jiná ze západních vakcín neobsahuje embrionální kmenové buňky, ani tyto nejsou používány při jejich výrobě. Jediné spojení buněčné kultury MRC-5 s vakcínou je takové, že v rámci testování a ověřování bezpečnosti a funkčnosti nové vakcíny byla tato testována nejprve na kmenových buňkách dřív, než byla v další fázi aplikována lidským dobrovolníkům (kterých mimochodem musely být desetitisíce, aby byly naplněny přísné podmínky certifikace léku.)

Proto také např. americká katolická biskupská konference cítila za potřebné vyhlásit, že nové vakcíny proti COVID-19 nejsou eticky závadné. Bohužel lživá dezinformace o tom, že vakcíny “obsahují buňky z potratů” dál v církevním prostředí žije svým životem, zejména v konzervativních kruzích. Nemám z toho vůbec radost. Protože na hájení a šíření lži není vůbec nic konzervativního ani křesťanského.


Profilový obrázek

ThDr. Petr Jan Vinš je český teolog, starokatolický kněz, judaista a překladatel. Vystudoval teologii a religionistiku na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy a starozákonní biblistiku na Univerzitě ve švýcarském Bernu a krátce též v Tel-Avivu. Od roku 2016 je též generálním sekretářem Ekumenické rady církví v ČR.