Václav Klaus 9. 9. 2016 zveřejnil na svém webu (pod názvem Na skok v Berlíně) a zároveň na antisemitském a proruském (což je imanentně provázáno) serveru Protiproud článek o své návštěvě v Německu. Text převzal i Neffův Neviditelný pes a také Parlamentní listy. Hned v úvodu Klaus píše:

Počátkem června jsem byl v Berlíně u příležitosti německého vydání naší knihy Stěhování národů. Teď budou v Berlíně 18. září zemské volby (Berlín je země, stejně jako Praha kraj), tak se tam leccos koná. Spolek „pro udržení právního státu a občanských svobod“, který formálně nemá s AfD nic společného, ale je jí názorově blízko, mne pozval do Berlína k projevu na téma „Masová migrace a budoucnost Evropy“ (jeho německý text je na mé webové stránce).

Zmíněný spolek ale má na rozdíl od Klausova tvrzení k AfD výrazně blíže. Jde totiž o organizaci, která vedle Berlína financovala rozsáhlou volební kampaň AfD i v Meklenbursku – Předních Pomořanech, Porýní-Falci nebo v Bádensku-Württembersku a která peníze získává z neprůhledných zdrojů. Spolek také zveřejňoval rozhovory s předními funkcionáři strany. Předsedou spolku je David Bendels, ale jak se ukázalo v roce 2016, stojí za spolkem Alexander Segert, lokální funkcionář švýcarské protiimigrantské strany SVP a zároveň majitel německé PR agentury Goal AG, která propaguje SVP. Byl to také Segert, kdo organizoval akci s Václavem Klausem.

Funkcionáři AfD dosud tvrdili, že nemají nic společného s akcemi a reklamními materiály, na kterých bylo jejich logo a které vyšly miliónových nákladech. Nyní se ale snaží od spolku distancovat, protože administrativa Spolkového sněmu začala vyšetřovat financování strany. A naše tzv. alternativní média o tom mlčí!

Jak nám můžete pomoci se dozvíte zde.


author