V srpnu minulého roku v petrohradské nemocnici zemřela na AIDS desetiletá Nataša. Až tato smrt prolomila v Rusku mnoho let trvající tabu ohledně AIDS coby skutečně existující nemoci, která je již dnes, díky pokroku vědy, přinejmenším léčitelná. Nataša byla jen jedna z více než devíti set tisíc lidí, kteří jsou v Rusku nakaženi virem HIV. Jen třetina z nich se přitom léčí.

Natasha byla adoptována rodinou ortodoxního kněze, který nevěřil v existenci HIV a odmítl poskytnout dívce léčbu, kterou tak nutně potřebovala. Přátelé rodiny dokonce sehnali (na populární ruské platformě Vkontakte) peníze, aby mohli poslat dívku na kliniku ve Frankfurtu, která nabízela „netoxickou“ léčbu. Její adoptivní otec však nabídku odmítl s odůvodněním, že západní léky mají jistě vedlejší účinky.

„Na sociálních sítích jsem našel mnoho podobných příběhů. Rodiče dětí diagnostikovaných HIV odmítli léčbu, protože si mysleli, že zachraňují své děti před toxickými a smrtícími léky. Některým z nich jsem napsal a požádal je o rozhovor. Většina z nich však mé zprávy ignorovala. Jiní mě zase odmítli s odůvodněním, že je pro ně velmi bolestivé o tom mluvit. Přitom se o své děti starali tak, jak to dělá každý milující rodič. Mysleli si, že vědí, co je pro dítě nejlepší.

Stali se oběťmi velmi špatného systému zdravotní péče v Rusku. Systému, který, i když zrovna funguje, ztěžuje lidem s HIV získání zdravotní péče, a který v horším případě vhnání pacienty a rodiče do náruče popíračů HIV,“ píše autor článku na Codastory.

Popírání existence HIV je v Rusku stejně staré, jako samotná informace o epidemii. Když byl na počátku 80. let 20. století virus způsobující AIDS objeven, vrcholila studená válka. Tamní noviny několik let psaly, že AIDS je ve skutečnosti biologická zbraň vyvinutá v USA pro vojenské účely. Jednalo se o součást rétoriky Sovětů vůči USA.

Po pádu SSSR se začala v Rusku úroveň zdravotnictví ještě zhoršovat. To byla úrodná půda pro různé konspirační teorie o HIV a AIDS. V Rusku dokonce vyšla kniha od „renomovaných“ lékařů popírající, že je nemoc léčitelná. Ačkoliv je v Rusku hlavním způsobem přenosu nemoci heterosexuální sex, sexuální výchova na školách byla zrušena s odkazem na tradiční rodinu.

Příběh zkázy, který je kombinací vlivu zvrácené ideologie a mizerného ruského zdravotnictví, přináší server Codastory. Je plný osobních tragédií, ale i naděje.

Jak nám můžete pomoci, se dozvíte zde.

 


Jan Cemper

administrator

Autor je šéfredaktorem webu Manipulátoři.cz a rovněž zakladatel iniciativy Proti projevům nenávisti e-mail: cemper@manipulatori.cz, jan.cemper@gmail.com