Lež nebo i vymyšlená senzace se šíří mnohem rychleji než pravda. Ve Velké Británii proto proti epidemii hoaxů a dezinformací nasadili stejnou strategii jako proti reálnému biologickému viru. Rozhodli se posílit kolektivní “imunitu” vůči hoaxům, aby lidé uměli snadněji rozeznat lež, ale zejména ji nešířili dál.

Jeden ze způsobů, jakým má “hoaxové očkování” a posílení kolektivní dezinformační imunity probíhat, je pomocí počítačové hry  Go Viral!, kterou vyvinuli na Univerzitě v Oxfordu. Je to něco jako konspirační trenažér. Pointou je, že hráč musí sám vymýšlet konspirace a manipulovat s lidmi. Čím lépe mu to jde, tím více bodů získává. Cílem hry je odhalit nejnovější taktiky používané k šíření nepravdivých informací a zároveň budovat “imunitu” vůči hoaxům a v konečném důsledku přispět ke snížení jejich šíření, tak jako při reálném viru.

Podle studie Americké psychologické asociace, kterou publikoval portál The Conversation, díky britskému hernímu projektu si lidé více věří při odhalování výmyslů a zároveň jsou mnohem méně náchylní dezinformace dále sdílet. Výzkumníci také dodávají, že minimálně týden po hraní hry byli účastníci “imunnější”, a to tím, že si dokázali lépe všimnout manipulační techniky v obsahu sociálních sítí.

Posilování tzv. mentální odolnosti a vytváření “hoaxové imunity” se tak podle nich jeví jako účinný způsob boje proti výmyslům. Stejně jako u viru je důležité předcházet šíření dezinformací. Ty se totiž na sociálních sítích díky jejich algoritmům rozšíří mnohem rychleji než pravdivá zpráva, která původní lež dementuje nebo vyvrací.

Jinak řečeno, je lepší omezit šíření “informačního viru” na minimum než dodatečně nasazovat „informační léčbu“, která je vždy méně účinná než původní hoax.

S propagací dané hry pomáhají i organizace jako WHO či OSN. Hru si už zkusilo přes milion uživatelů.

Muslimští imámové kážou o vakcíně

Do boje proti dezinformacím se ve Velké Británii zapojili i muslimští imámové (duchovní). Během pravidelných pátečních kázání se snaží vyvracet dezinformace o vakcínách.

Právě menšiny mají ve Velké Británii největší problém s očkováním, tedy ho nejvíce odmítají. Jednoduše mají nedůvěru vůči etnické většině a všemu, co navrhuje, tedy i očkování.

Podle průzkumu Britské královské společnosti pro veřejné zdraví by v případě doporučení lékaře nemělo problém s vakcínou 75 % lidí. Mezi různými menšinami však s očkováním souhlasí pouze 57 % dotázaných.

Imámové i na žádost britské vlády pomáhají s očkováním. V některých mešitách, jako například v Birminghamu, zřídili přímo vakcinační centrum. Důležitější však je, že vyvracejí dezinformace. Například i to, že vakcíny obsahují vepřovou želatinu nebo alkohol, které jsou v rozporu s islámem. Neobsahují. Pozornost však věnují i ​​hoaxům a nepodloženým tvrzením, které se s oblibou šíří i mezi majoritním publikem.

„Mezi muslimským obyvatelstvem jsou populární i další fámy. Například, že koronavirus se šíří prostřednictvím 5G sítí nebo že vakcína může způsobit neplodnost či zásadně změnit lidskou DNA,“ konstatuje podle portálu Al Jazeera doktor Imran Kauser – člen Islámské lékařské asociace. Ani jedno z toho samozřejmě není pravda.

Článek vyšel původně na webu Antipropaganda.sk. Napsala: Kristína Márová