Ústavní právník Pavel Hasenkopf, bývalý zaměstnance Kanceláře prezidenta republiky a poradce prezidenta Václava Klause, se na Facebooku s oblibou vyjadřuje k politickým otázkám.

V naprostém souladu s prezidentem Trumpem a dezinformačními weby jako Epoch Times bez důkazů tvrdí o současném americkém prezidentovi Bidenovi, že je uzurpátor. Prohlašuje také, že Biden by měl pochybnosti o volbách vyvrátit, ačkoli by snad Hasenkopf jako právník měl vědět, že důkazní břemeno nese ten, kdo něco tvrdí. Podle formální logiky nelze podat důkaz neexistence. Takovým přístupem se Hasenkopf dostává na argumentační úroveň Vratislava Mynáře a Miloše Zemana ohledně Ferdinanda Peroutky.

Co se týče tvrzení o právoplatném zatčení Alexeje Navalného na letišti po návratu do Ruska, vynechává právní formalista a textualista Hasenkopf zmínku o tom, že rozsudek, na který se ruské orgány v této souvislosti odvolávají, prohlásil Evropský soud pro lidská práva za svévolný a nespravedlivý (stejně tak ESLP prohlásil za protiprávní Navalného opakované zadržování). Rusko ovšem vyhlásilo nadřazenost svých zákonů nad mezinárodním právem, což jasně ukazuje, jaký smysl mělo vrátit Rusku hlasovací práva v Radě Evropy. Hasenkopfův postoj tak připomíná vyjadřování komunistů k 50. letům 20. století – vždyť tehdy byly takové zákony (které ovšem komunisté porušovali stejně, jako to nyní dělá Rusko se svými). Hasenkopfovo prokremelské naladění se ukazuje i v jeho zpochybňování Navalného otravy ruským státem. Ale čemu se divit, když právník Hasenkopf je schopen sdílet článek i z proputinovského choromyslného webu Protiproud.


author