Na Facebooku koluje příspěvek, podle kterého „Ústav chemického inžinierstva“ nebo „chemický ústav“ analyzoval písek ze Sahary. Úlomky písku dolétnou čas od času až k nám a na Slovensko. Příspěvky tvrdí, že v písku byl nalezen arzén, baryum, nikl, zinek, železo a další látky a to v mnohonásobně nadlimitním množství. Má to dokazovat, že poprašek je ve skutečnosti chemtrails.

V prvé řadě. Na Slovensku existuje Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva. Ten však popřel, že by nějakou takovou analýzu dělal. V uvedených příspěvcích není veden odkaz na protokol, ani jiné další informace o údajné analýze. Dezinformace pravděpodobně vychází z článku dezinformačního webu Aeronet, který odkazuje na bosenského aktivistu Mirnese Ajanoviče.

„Protože opět chyběla jakákoli informace o tom, jak, kde a za jakých okolností byl tento vzorek sebrán, byla analýza samozřejmě neprůkazná a sám ústav upozorňoval výslovně na to, že k vytvoření konečného závěru o příčině daného chemického složení vzorku by bylo nutné provést ještě další dodatečné rozbory z několika různých lokalit při dodržení zákonem předepsaných postupů odběru. Aktivista Ajanovič se navzdory tomu snažil argumentovat i videi ukazujícími, jak částečky saharského písku reagují na magnet. Nedodal ale, že na severním okraji Sahary se v pohoří Vysoký Atlas vyskytuje (zcela přirozeně) hornina magnetit, jež samozřejmě má magnetické vlastnosti. Nebylo tedy nijak překvapivé, že se její magneticky aktivní částice dostaly i do saharského písku a spolu s ním do Evropy,“ psal už v lednu 2023 Jaroslav Krupka z Deníku.

„Půda totiž skutečně obsahuje obrovské množství hliníku. V zemské kůře představuje tento prvek druhý nejrozšířenější kov hned po křemíku, přičemž jeho přítomnost v zemi je přirozená, nikoli vyvolaná uměle člověkem,“ doplňuje Deník.


administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.