O absolutní nedůvěryhodnosti webů jako Aeronet nebo CZ24.NEWS ví každý. A tak lidé rozesílají texty z těchto webů e-maily, aby nebyl zřejmý zdroj. Jedná se o text, který tvrdí, že „Ukrajinci budou moci oficiálně pracovat v české státní správě a na všech úřadech.“ Jedná se však o další dezinformaci.

Novela zákona totiž hovoří o tom, že by v státní správě mohly pracovat osoby s trvalým pobytem v ČR. Příspěvek tvrdí, že „občané Ukrajiny se statusem azylantů, automaticky dostávají trvalý pobyt bez časového omezení“, jenže se jedná o absolutní lež. Nově příchozí Ukrajinci dostávají tzv. dočasnou ochranu, která není azylem. V ČR dočasná ochrana není spojena s žádostí o azyl. Před válkou pak lidé z Ukrajiny k nám přicházeli zpravidla na základě pracovního povolení, které je také časově omezené.

Azyl je právní ochrana uprchlého cizince, který ve státě, jehož je státním občanem nebo kde bydlel, má opodstatněné obavy z pronásledování, z rasových, náboženských nebo národnostních důvodů, z důvodů sexuální orientace či zdravotního stavu, kvůli zastávání určitých politických názorů či hlásání těchto názorů. Tento status dostávali výjimečně jen lidé z východu Ukrajiny, kteří prokazatelně byli pronásledováni proruskými úřady v separatistických republikách.


administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.