V souvislosti s nadcházejícími volbami do Evropského parlamentu vypracoval Pražský institut bezpečnostních studií (PSSI) ve spolupráci se spolkem Manipulátoři.cz analýzu šíření mýtů o Evropské unii na dezinformačních webech v roce 2018.
Z výzkumu vyplývá, že EU představovala pro konspirátory oblíbené téma – zmínka o této instituce se objevila v každém desátém textu publikovaném v roce 2018 na 39 analyzovaných webech. Celá pětina z těchto textů obsahovala též minimálně jeden z šesti nejpopulárnějších mýtů o EU blíže analyzovaných v rámci studie. Mezi nejpopulárnější mýty o EU se věnovaly migraci, diktátu ze strany Bruselu a hegemonii Německa a Francie při rozhodování v EU. Naopak například debata o Czexitu, která kulminovala v lednu 2018, se po zbytek roku objevovala pouze minimálně. Studie pracovala s mýty, které spolek Manipulátoři.cz shromažďuje na webu PoPravdě.

„Mýty, dezinformace a polopravdy o EU se v českém prostředí šíří relativně snadno vzhledem k nízké důvěře a informovanosti obyvatelstva o této instituci. Svou roli hrají i někteří politici, kteří se na šíření mýtů o EU často podílejí, a tím pádem zvyšují pravděpodobnost, že proniknou z okrajových dezinformační platforem i do mainstreamových médií,“ říká Jonáš Syrovátka, který se společně s kolegy z PSSI pustil i do analýzy mapující šíření dezinformací o EU.

Šampioni v šíření mýtů o EU byli představitelé SPD

Nejvýraznějším politickým aktérem šířícím mýty o EU byli představitelé SPD, kteří ve svých veřejných vystoupení zmiňovali většinu z analyzovaných mýtů. Aktivní v tomto ohledu byli i poslanci KSČM. U ostatních stran se jednalo spíše o výjimky. „Osobně nemám nic proti kritice EU, je to legitimní názorový postoj. Tedy pokud nestaví na účelových lžích a hoaxech, jak to často vidíme u politiků SPD či KSČM“, řekl šéfredaktor webu Manipulátoři.cz Jan Cemper. Specializovaný web týmu PoPravdě bude shromažďovat a ověřovat všechny dezinformace, které se před volbami objeví.

„Výsledky studie ukazují, že v českém prostředí se mýtům spojeným s EU daří a proto je třeba se mít před volbami do Evropské parlamentu před tímto fenoménem na pozoru. Tato studie rozhodně není poslední aktivitou, kterou před volbami připravuje – zopakujeme monitoring zpravodajství platforem šířících dezinformace před volbami, budeme upozorňovat na problematické případy a ve spolupráci s partnery ze zemí V4 se budeme snažit situaci v ČR srovnat se situací v ostatních zemích. Každopádně dopady této činnost nelze přeceňovat – hlavní zodpovědnost ze to, aby se před volbami neobjevovaly mýty o EU nesou kandidující subjekty a média. My jim v tom rád nabídneme pomocnou ruku,“ dodává Jonáš Syrovátka.

 Web se bude zaměřovat na mýty, hoaxy o EU a také na samotnou kampaň

Spolek Manipulátoři.cz před volbami do Evropského parlamentu bude pokrývat dezinformace, týkající se blížících se voleb. “Ve společnosti už teď koluje mnoho mýtů o EU, které s realitou nemají nic společného,“ upozorňuje šéfredaktor webu Manipulátoři.cz. Prozatím na webu PoPravdě čtenáři naleznou zatím 31 vyvrácených mýtů a další budou přibývat. Dále bude web bude sledovat i aktuálně probíhající předvolební kampaň. Nejde však o první takto specializovaný fact-checking, kterému se tým věnoval.

 „Náš projekt Popravdě se už v roce 2018 zaměřil na záplavu dezinformací před prezidentskými volbami. Vyvrátil tehdy 39 lží o Jiřím Drahošovi a 15 lží o Milošovi Zemanovi, pomáhal rozšiřovat ověřené informace. Ze zkušeností, které máme, se dá očekávat, že s blížícími se volbami zákonitě přijde i nová vlna lží, nepravd a dezinformací, a zcela jistě se objeví i touto cestou buď některému z kandidátů pomoci, nebo naopak uškodit,“ řekl zakladatel webu Manipulátoři.cz Petr Nutil, který vloni přišel i s myšlenkou dobrovolnického projektu PoPravdě.

Web Popravdě.cz:

https://www.popravde.cz

 

 

Nejpopulárnější mýty o Evropské unii Souhrn hlavních zjištění

Autoři: Jonáš Syrovátka, Nikos Štěpánek

Analýza se zaměřila na šíření šesti nejpopulárnějších mýtů o Evropské unii během roku 2018 (konkrétně v období 1. ledna 2018 až 31. ledna 2019). Primární podklad pro analýzu představoval seznam mýtů o EU publikovaný na webu PoPravdě. Monitorováno bylo 39 dezinformačních webů.

–  V tomto časovém úseku bylo na sledovaných webech publikováno 15 543 textů zmiňujících EU. Pojem EU se tak objevil přibližně v každém desátém publikovaném textu. Častěji bylo zmiňováno například Rusko (28 396 textů) či USA (20 879 textů). Českým politickým aktérům bylo věnováno méně pozornosti (například prezident Miloš Zeman byl zmíněn v 10 834 textech a premiér Andrej Babiš v 13 345 textech). –

Ze sledovaných webů o EU nejčastěji psaly Eurozprávy (3 863 textů), Parlamentní listy (2 930 textů), Sputnik CZ (1 558 textů), Nová Republika (903 textů) a Haló noviny (866 textů). Jedním z klíčových redaktorů konspiračního serveru aktivního Nová republika je Ivan David, lídr SPD ve volbách do Evropského parlamentu.

EU byla často zmiňována v souvislosti s Ruskem, migrací a Brexitem. Celkem šest podrobněji sledovaných mýtů se objevilo v 3 600 textech (tj. téměř v každém čtvrtém).

– Téma Czexitu (které bylo v rámci analýzy též sledováno) se nejčastěji objevovalo v únoru 2018, kdy byl Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR projednáván zákon o obecném referendu. Texty varující Czexitem se objevily například i na webu Eurozprávy. Na druhou stranu ve většině textů byla myšlenka Czexitu podpořena, experti upozorňující na související rizika zpochybňováni a výhody členství v EU zlehčovány.

– K otázce Czexitu se na sledovaných webech vyjadřovali i někteří z politiků (v drtivé většině z SPD a KSČM). Czexit byl prezentován jako otázka národního přežití, jediná šance na záchranu před islamizací či vymanění se z nadvlády bruselských kolonizátorů.

– V souvislosti s evropskou směrnicí o autorských právech hovořily sledované weby o konci internetu, cenzuře, zákazu satiry či o umlčování a špehování oponentů.  Mírnější variaci mýtu soustřeďující se na konec memů na internetu šířili i členové Pirátské strany.

– EU byla kritizována i za přebujelou byrokracii. Na sledovaných webech se však tento narativ objevoval pouze jako vedlejší argument poukazující na nefunkčnost EU a jejích konkrétních kroků. Používal jej například předseda SPD Tomio Okamura.

– Sledované weby se věnovaly také tématu diktátu Německa a Francie či Bruselu obecně. Diktát byl spojován především s migrací, ztrátou národní suverenity a obavami z federalizace. Podle některých textů Francie a Německo používají k dosažení svých požadavků ekonomický nátlak.

Migrace byla ve spojitosti s EU nejčastěji zmiňovaným tématem, a to zejména v době českých prezidentských voleb, konání takzvaného minisummitu o migraci, diskuze ohledně poskytnutí azylu syrským sirotkům či diskuze o paktu OSN o migraci. Často byl zmiňován premiér Andrej Babiš a německá kancléřka Angela Merkelová. Zatímco vnímání českého premiéra bylo v souvislosti s tímto tématem proměnlivé, kancléřka byla vnímána jednoznačně negativně.

– V případě mýtu o geneticky modifikovaných plodinách se šířily zejména konspirační teorie, které spekulovaly o tom, že cílem USA a nadnárodních firem je vyhladit, ovládnout, či jinak poškodit evropské obyvatelstvo.

– Z českých politiků na sledované weby jako autoři přispívali zejména zástupci SPD, včetně jejího předsedy. Politici z KSČM, Václav Klaus ml. a několik dalších jednotlivců z ostatních stran spíše poskytovali vyjádření a rozhovory. Sledované weby zároveň přebíraly vyjádření politiků, pokud vyhovovala jejich výkladu situace. Dělo se tak například u prohlášení Pirátské strany souvisejícím se směrnicí o autorských právech.

V mainstreamových médiích se mýty o EU vyskytovaly omezeně, například v názorových sekcích webu iDNES nebo na webu Neviditelný Pes. Šíření známějších mýtů, například o křivých banánech, či pomazánkovém máslu, se podařilo omezit zřejmě i díky informativním článkům Hospodářských novin, iDNESu, iRozhlasu, Blesku a v dalších médií.

– Podle autorů studie bude předvolební rétorika politiků hrát důležitou roli při šíření dezinformací před evropskými volbami. Vliv budou mít také novináři a jejich schopnost mýty o EU vyvracet.

Web Popravdě.cz:

https://www.popravde.cz

ANALÝZA: Nejpopulárnější mýty o Evropské unii

Nejpopulárnější-mýty-o-Evropské-unii

SOUHRN: Nejpopulárnější mýty o Evropské unii – Souhrn zjištění

Nejpopulárnější-mýty-o-Evropské-unii_Souhrn-zjištění