Už jste měli někdy pocit, že váš partner, vedoucí v zaměstnání, kolega nebo politik vámi manipuluje, chvíli okouzluje, svádí a vzápětí devalvuje a ubližuje? A přitom jakoby si to užíval? Možná jste se octli v pasti člověka s poruchou narcistické perverze.

Polymorfně perverzní kojenec, fetiš a kastrační úzkost

Lidé s narcisticky perverzní organizací osobnosti jsou jedni z nejnebezpečnějších manipulátorů. Druhý člověk je pro ně kořist, svému partnerovi ničí život, ale je těžké se jich zbavit. Pod označením perverzní si většina lidí asi bude představovat něco sexuálně zvráceného. V psychologii se vědecky tématem perverze zabýval už Sigmund Freud ve své knize Tři úvahy o sexuální teorii (1905). Popsal vývoj dětské sexuality, která je na samém počátku života nerozlišená. Malému dítěti přinášejí slast doteky po celém těle, je tedy podle Freuda polymorfně perverzní. Teprve postupem času dochází v průběhu dětství k rozlišení funkcí jednotlivých částí těla a ustavení zralé genitální sexuality. Pokud se ale během prvních let života dítěte něco porouchá, dítě je například obklopené nestabilitou, chaosem, zahlcené přílišnou nebo deprivované nedostatečnou péčí, vztahy kolem něj jsou agresivní, manipulativní, rodič na něj přenáší odpovědnost dospělého, může dojít k uvíznutí na nižším stupni psychosexuálního vývoje. Může dojít k tomu, že na nevědomé úrovni je pak dospělá sexualita spojená s nezvladatelnou úzkostí. Freud zavedl termín kastrační úzkost, pod kterou si můžeme představit úzkost spojenou s frustrací, když se musíme něčeho nebo někoho vzdát, když musíme přijmout, že nebudeme vždycky první. Psychicky i sexuálně zralý člověk unese kastrační úzkost. Bizarní sexuální chování v dospělosti je podle Freuda obrana před kastrační úzkostí erotickým obsazením fetiše a jeho následným upřednostněním před stimulací tělem partnera.

Magický dětský svět nebo dospělost?

Freudovi následníci začali více zdůrazňovat vztahový rozměr perverze. Anglický psychoanalytik John Bowlby viděl v perverzní sexualitě symptom poškození vztahů důvěry a bezpečí. Perverzi označil jako překroucenou formu navazování kontaktů s ostatními lidmi. Zakladatel britské psychoanalytické školy objektních vztahů Donald Winnicott vymyslel termín přechodový objekt, kterým může být nějaký předmět nebo hračka, která pomáhá dítěti přejít z magického dětského světa, který se řídí podle jeho přání, do světa dospělých, kde musíme přijímat realitu, která může být někdy i dost nepříjemná. Nedostatek podpůrné funkce matky způsobí podle Winnicota v průběhu vývoje nedostatečnou integraci Já a přechodový objekt přijímá úplně jinou funkci a stane se z něj fetiš. Žák Winnicota, psychoanalytik s pákistánskými kořeny Masud Khan, považoval patogenický vztah k matce za obvyklý faktor ve všech perverzích a perverze chápal jako pokus ega o opravné řešení po selhání prostředí v raném vývoji.

Perverze jako erotická forma nenávisti

Americký psychiatr Robert Stoller píše o perverzi ve své knize “Perversion: The Erotic Form of Hatred” (1975) jako o převzetí nadvlády a pomstě namířené proti původnímu traumatu. Jedná se o erotickou forma nenávisti, obrácení porážky v dětství v triumf v dospělosti. Podobně jako Stoller chápe perverzi i významný americký psychoanalytik Heinz Kohut, zakladatel tzv. selfpsychologie, který je známý zejména svým rozpracováním narcistické poruchy. Podle Kohuta je základem perverze trauma. Muž, který si nebyl schopen vytvořit pozitivní identifikaci se svým otcem a zůstal ve stavu zranitelnosti narcistické rovnováhy, se vztahuje ke světu perverzním způsobem.

They fuck for purpose

S termínem perverzní narcismus a propojením konceptů narcistické poruchy a perverzní organizace osobnosti přišel francouzský psychiatr a psychoanalytik Paul-Claude Racamier v roce 1986 ve svém článku “Mezi psychickou agónií, psychotickým popřením a narcistickou perverzí”. U perverzního narcise sexualita plní funkci, není to vyjádření pudu.

“They do not fuck for desire, they fuck for purpuse”, napsal Masud Khan, když popisoval perverzní organizaci osobnosti .  Perverzní narcis si hraje se vztahy, není to doopravdy, necítí se svázaný žádnou rolí. Není možné se nechat svázat a přijmout důsledky. Důležitější je činnost, než kdo to je, lidé jsou zaměnitelní.

Popření reality

Hlavní úzkostí perverzního narcise je úzkost spojená se ztrátou a nesnesitelné pocity neúplnosti. Základním obranným mechanismem jeho psychiky je primitivní popření reality. Ztrátu nelze unést, realita tedy musí být popřena, není to, nestalo se to. Realita přestala být závazná, je možné si ji předělat podle sebe. Perverzní narcis proto také necítí odpovědnost za své činy. Nemůžete přece být odpovědní za něco, co se nestalo.

Paradoxní komunikace

Jazyk je jeho zbraň, slouží k podrobení partnera. Slovo není nositelem informace, ale má něco vyvolat, zraňuje a manipuluje.” Jacques si vzpomíná: Prožili jsme s Pierrette nádherný víkend. Byl jsem šťastný, že jsme se znovu dali dohromady. Řekla mi, ty jsi tak milý, jak můžeš být tak milý po tom všem, co jsem ti udělala. Odpověděl jsem jí, že je to proto, že ji velmi miluji. Za dva dny mi volala, rozbušilo se mi srdce láskou, ale ona, aniž by měla důvod, řekla, že jsem toxický člověk a že jsem nepochopil, že se už dávno se mnou chtěla rozejít. Nedokázal jsem na to v tu chvíli vůbec zareagovat a bylo mi, jakoby se mi do srdce zabodla čepel nože”. (J.CH. Bouchoux – Les Pervers Narcissiques)

Dítě v těle dospělého

Perverzní narcis svádí a devalvuje, zažívá slast ze zraňování své oběti, která ztrácí ukotvení v realitě. Izoluje svoji oběť. Nemá to, čemu psychoanalytici říkají superego, tzn. zvnitřněné normy a pravidla. Jeho mysl je pouze svázaná zákazy a příkazy rodičů, které ale nepovažuje za svoji normu, není žádná jeho norma, všechno mu svět jenom vnucuje.

Nezažívá tedy ani žádné pocity viny, jen strach před trestem, kterému se snaží vyhnout. Musí si ale neustále ověřovat svoji moc a trvale v sobě skrývá masivní úzkost z opuštění.

Perverzní narcis je dítě v těle dospělého.

Test, jak poznat perverzního narcise

Na francouzském webu http://www.perversnarcissique.com je test pro identifikaci člověka s poruchou perverzního narcismu. Nabízím vám na závěr jeho český překlad. Deset až patnáct kladných odpovědí signalizuje manipulátora. Autoři testu radí v případě překročení patnácti kladných odpovědí: Zachraňte si svou existenci a utíkejte!

 1. Přenáší vinu na svou oběť obrácením rolí

Donutí druhého přijmout, že to je vlastně on, kdo nese plnou odpovědnost za vzniklou situaci.

 1. Nekomunikuje jasně, popírá důkazy

Drží druhého neustále v šachu, který se ho snaží marně pochopit.

“ Špatně jsi mě pochopil, takhle jsem to neřekla… “

“ Kvůli tomu jsem to nedělal… “

“ To jsem neříkal tobě… “

 1. Chování se mění od situace k situaci

Neustále mění své chování, názory a vyjadřování pocitů. V různých situacích a s různými lidmi se chová neočekávaně. Je nečitelný.

 1. Je vyzbrojen logickými důvody

Neúnavně vytváří logické argumenty, kterými manipuluje druhého, že nakonec přijme nepřijatelné. 

 1. Musíte být dokonalí

Dokonalost není volba! Nesmíte měnit svůj názor. Musíte okamžitě reagovat a odpovídat na otázky, které vám dává.

 1. Kritika a devalvace

Jeho kritika je diskrétní ale intenzivní, Devalvaci na začátku zakrývá humorem, pak ale nad vámi vynáší soudy. Zpochybní vaše kvality a kompetence. V jeho očích vaše osobnost postupně ztratí veškerou hodnotu. Stanete se banálním, nezajímavým, méněcenným.

 1. Posílá nepřímo své zprávy přes druhé

Vyhne se tomu, aby sám sebe znehodnotil, že útočí na druhé.

“To jsi byl ty, kdo jim to řekl”

 1. Rozděl a panuj

Nenápadně zasévá mezi lidmi nesoulad a podezření. Postupně rozbije přátelství a skupiny, aby získal to, co chce.

 1. Staví se do role oběti

Září v roli oběti do které se pasoval. Jeho okolí mu vyjadřuje sympatie a pochopení v jeho strádání. Kdo by mohl podezírat oběť?

 1. Ignoruje požadavky

Bude vždycky nejprve reagovat na vyslovené požadavky kladně.  Ale později se zdvořile omluví a pokaždé uvede nějaký vážný důvod.

 1. Používá morální principy druhých

K uspokojení svých potřeb neváhá využít jako chameleon morální principy druhých. Vyvolá dojem jakoby byly totožné s jeho. Ve skutečnosti je prázdný a pouze absorbuje své okolí.

 1. Skryté hrozby nebo otevřené vydírání

Používá skryté hrozby i otevřené vydírání. V obou případech musí jeho oběť splnit jeho požadavky.

 1. Změna tématu nebo útěk

Aby se vyhnul nepříjemné otázce, klidně náhle změní téma rozhovoru, nebo dělá, že neslyšel. Může také bez vysvětlení odejít uprostřed rozhovoru nebo debaty.

 1. Stavění na hlouposti druhých

Hloupost druhých je pro něj zdroj udržování pocitů své nadřazenosti. Vyhledává takové lidi, využívá jejich důvěřivost a naplňuje svou potřebu obdivu.

 1. Lže

Často lže pro nic za nic, i kvůli maličkostem, nesnáší odhalení. Bude si vymýšlet o svém životě, často bude žít několik životů současně s různými partnery.  Jeho lži jsou často těžko odhalitelné, protože neustále něco reálného doplňuje, aby zvýšil důvěryhodnost.

 1. Řekni nepravdu, abys zjistil pravdu

Používá tuto strategii, aby si ověřil, zda může důvěřovat tomu, s nímž se stýká. testuje si, jak moc má svoji oběť už pod kontrolou.

 1. Je egocentrický

Všechno vztahuje k sobě, vše, co se ho týká je nejlepší.

 1. Může být žárlivý

Člověk s poruchou perverzního narcismu je žárlivý. Ale pozor, je za tím skrytá závist! Závidí vám schopnosti, které sám nemá. Jste jeho majetek, on je nejlepší, nemáte právo na něco, co nemá.

 1. Posedlost sociálním obrazem

Nesnese kritiku, protože nechce a nemůže být vnímán jako špatný člověk. Pozitivní obraz v očích druhých je životně důležitý, protože je nepřijatelné jevit se jinak.

 1. Zřídka se rozčílí

Manipulátor se zřídka rozčílí, protože základem jeho fungování je udržení kontroly. Výjimkou jsou případy, kdy uměle vyvolá krizovou situaci, která je pro něj výhodná.

 1. Nebere ohledy na druhé lidi

Vaše práva, potřeby a touhy pro něj nic neznamenají, i když předstírá opak.

 1. Slova v rozporu s chováním

Reakce manipulátora jsou v rozporu s postojem, který zaujímá v diskuzi. Bílá se mění v černou.

 1. Mluví se o něm

Je neustále předmětem rozhovorů, i když není přítomen.

 1. Stává se náhle pozorným

Lichotky, výlet, malý dárek, nečekaným způsobem vás potěší a zahrne péčí. Přestože ale vytváří dojem, že plní vaše potřeby, jedná pouze ve svém zájmu.

25 Způsobuje pocit nesvobody

Způsobuje pocit emocionální závislosti. Nemůžete se od něj oddělit, i když víte, že je nezdravé mít s ním vztah.

 1. Dosahuje cílů na úkor ostatních

Je pozoruhodně efektivní při dosahování svých cílů na úkor druhých. Ví, jak používat ostatní k tomu, co chce. Je loutkářem svého okolí.

 1. Připraví vás o zdravý rozum

Dostanete se s ním do stavu zmatku, váš mozek nebude pracovat správně, přiléhavý je i termín vymývání mozku, nebudete nakonec vědět, kdo jste. Bude si s vámi hrát jako s malou myškou a užívat si to.

 1. Upír energie

Postupně z vás svým nevypočitatelným chováním a zneužíváním odčerpá veškerou energii. Jedná se doslova o upírský vztah.

 1. Emoční chlad

Pod rouškou milující osoby je člověk bez empatie.

 1. Necítíte se dobře

Necítíte se ve vztahu s ním psychicky dobře, nevíte, jak s ním máte jednat. Může to mít dokonce mít negativní vliv na vaše zdraví, chuť k jídlu, spánek, může se rozvinout deprese.


contributor

V životě se řídím intuicí, hledám souvislosti a dobrý tvar, sám o sobě tvrdím, že jsem technik s humanitním přesahem, vizionář a idealista, co píše občas básně a má rockovou kytaru opřenou u počítače. Zajímám se o nové technologie a teorii superstrun ... a také jsem spoluzakladatel nanoSPACE.