V posledních letech se u nás objevují tzv. domobrany, které prý mají zemi chránit a přispívat k vyšší bezpečnosti. Nicméně realita je poněkud jiná. Zmapujeme si jednotlivé iniciativy včetně jejich představitelů. Můžeme se tak dozvědět o zamýšlených teroristických útocích a guerillové válce proti ČR, jejím občanům a voleným zástupcům. Do portfolia “domobran” patří i šíření nepřátelské propagandy a dezinformací, spolupráce s ruskými tajnými službami, návštěvy Ruska a Ruskem okupovaných území atd.Poslanecká sněmovna se bude brzy zabývat návrhem novely zákona o nakládání se zbraněmi (sněmovní tisk 669). Návrh kromě jiného v § 3 uvádí „zákaz ozbrojených skupin“, resp. zákaz takové skupiny, která zároveň


a) má povahu paramilitární ozbrojené složky,
b) je určena k ozbrojenému prosazování cílů založených na politické, náboženské nebo jiné ideologii, a
c) nakládá se zbraněmi, usiluje o získání přístupu ke zbraním, nebo organizuje osoby, které zbraněmi nakládají.

V následujícím textu se tak zaměříme na konkrétní skupiny (působící v ČR) vykazující povahu paramilitárních ozbrojených složek a na jejich představitele. V českém prostředí se pro tyto entity zažívá pojem „domobrany“.

Paramilitární složky převážně vznikají a nabírají členy od přelomu let 2014/2015 (v poslední době zaznamenávají spíše útlum). V době před pěti lety totiž ve světě dochází k proměně bezpečnostní situace (eskalace migrační krize, teroristické útoky, válka na východě Ukrajiny), kterou doprovází rozsáhlé informační úsilí v podobě šíření nepřátelské propagandy a dezinformací. V ČR tak jako „houby po dešti“ vznikají různé tzv. proruské weby a další podobné iniciativy na sociálních sítích (příkladem je kampaň We Are Here At Home). Tyto projekty se za využití falešných zpráv snaží u veřejnosti podněcovat strach a nenávist a zároveň vybízí k převzetí „spravedlnosti do vlastních rukou“.

Obrázek 1: Ukázka příspěvku kampaně We Are Here At Home

Zdroj: Facebook

Kvazimediální projekty se stávají informačním zdrojem a rovněž katalyzátorem radikalizace pro „domobranám“ poplatné jedince. Ti tak žijí v přesvědčení, že jim vláda a média lžou. Současně se na tzv. alternativních webech „dozvídají“ o různých spiknutích tajných spolků, o snaze vyprovokovat válku proti Rusku, že vláda vozí do ČR tajně migranty, máme být „islamizováni“ atd. Vznik tzv. domobran tak lze vnímat jako zhmotnění popsaného informačního úsilí.

Českoslovenští vojáci v záloze proti válce plánované velením NATO

S příchodem roku 2015 se objevuje iniciativa s názvem Českoslovenští vojáci v záloze proti válce plánované velením NATO. Ta na svém webu uvádí motto: „Jsme proti válce! Nepřátelé nejsou ruští vojáci, ale naši politici.“

Hlavní postavou iniciativy byl bývalý vojenský lékař Marek Obrtel (ten později spoluzakládá tzv. Národní domobranu viz níže). Obrtel se mimo jiné „proslavil“ tím, že vrátil vojenská vyznamenání a rovněž neúspěšně kandidoval do Senátu.

Aktivní je rovněž v mediálním prostředí a v prostředí sociálních sítí, kde vystupuje podle výše uvedeného informačního schématu. Působí rovněž jako správce facebookové skupiny s názvem V třetí válce budeme bojovat na straně RUSKÉ FEDERACE.

Obrázek 2: Náhled skupiny V třetí válce budeme bojovat na straně RUSKÉ FEDERACE

Zdroj: Facebook.com

V rámci „vojáků v záloze“ působil i Martin Holkup. Ten v České televizi uvedl, že kdyby se mělo válčit pod vlajkou NATO, bude se nejdříve střílet v sídlech vlády a parlamentu. Za své výroky se tak dostává až před soud.

Obrázek 3: Holkup na Facebooku shání zásobníky pro samopal vz. 58.

Zdroj: Facebook.com

Pozn. V uvedené komunikaci „domobranců“ se objevuje uživatel Georgii Dombas Novorusia. Jedná se o profil dalšího člena Československých vojáků v záloze Alojze Poláka viz níže.

Obrázek 4: Holkup se obává spojení ČR s Bavorskem

Zdroj: Facebook.com

Českoslovenští vojáci v záloze za mír

Tato iniciativa, jak název napovídá, navazuje na původní „vojáky v záloze“. Na svých webových stránkách uvádí své memorandum. V něm např. nalezneme: „My, českoslovenští vojáci v záloze, jednomyslně odmítáme jakoukoliv účast v bojích, které jsou geopolitickou agresí globálních elit prostřednictvím NATO za podpory našich vlád.“

Ve stejném dokumentu se dále píše: „Svoboda a nezávislost je dlouhodobě ohrožována systémem zastupitelské pseudodemokracie, kdy vyvolený zástupce nemá povinnost prosazovat zájmy voličů a v praxi zákony prezentují pouze osobní zájmy zákonodárců, zájmy politických stran a zájmových ekonomických skupin. Naše vlast je pod tlakem globálních elit a zájmových ekonomických skupin, které skrze systém tzv. zastupitelské demokracie občany zbavují moci a svobod.“

Chybět samozřejmě nesmí ani konstrukt vyprovokované války proti Rusku ze strany NATO: „Boj v řadách NATO proti Ruské federaci a dalším slovanským národům jednoznačně odmítáme a hodláme se zároveň pevně postavit organizovaným občanským tlakem proti další likvidaci naší demokracie, svobody a nezávislosti.“

V čele iniciativy stojí bývalý důstojník Československé lidové armády Ivan Kratochvíl. Kratochvíl aktivně vystupuje na různých demonstracích a dalších akcích tzv. alternativní a pseudovlastenecké scény. Za uskupení Aliance národních sil kandidoval ve volbách do Evropského parlamentu. Je také pravidelným přispěvatelem a je zmiňován na různých proruských webech včetně ruského státního portálu Sputnik.

Na Sputniku se mimo jiné objevuje Kratochvílův článek Český pohled na Doněck: mezi mírem a… „bum, bum“. Názor. Článek referuje o návštěvě „delegace Československých vojáků v záloze za mír na Donbas“.

V článku je uvedeno: „Pěchota dostala co proto, ale proti tankům nezmohli nic. Tanky projely, chlapi padli. Až když tanky vyjely ze sídliště na volné prostranství, dostaly řádnou odpověď. Svistivý řev gradů byl slyšet po celém městě a rozzářil oči všech obyvatel Doněcka. Konečně. Konečně se bráníme. Jsme lidé, ne dobytek vedený na jatka. Jsme lidé a jsme tu doma. Tohle je naše město, tohle je naše zem.“

Zajímavé jsou rovněž profily Kratochvíla na sociálních sítích včetně sítí ruských. Nalézt tak můžeme např. známý hoax, že Evropská unie chce zrušit písmeno Ř.

Obrázek 5: Kratochvíl a hoax „EU chce zrušit písmeno Ř“

Zdroj: Facebook.com

Na obrázku níže můžeme Kratochvíla (s ruskou trikolórou a odznakem „agent Kremlu“) vidět před budovou Ruského střediska vědy a kultury v Praze. Kratochvíl se zde objevuje ve společnosti Žarka Jovanoviče, Pavla Matějky a Josefa Karase. Karasova komunikace s Holkupem při které prezentuje samopal vz. 58 viz obrázek 3.

Obrázek 6: Kratochvíl (vpravo) a spol. před budovou Ruského střediska vědy a kultury

Zdroj: Facebook.com

Kratochvíl rovněž jezdí do Ruska či na Ruskou federací okupovaná území (Krym, východ Ukrajiny). Tyto návštěvy jsou ze strany tamních „médií“ prezentovány rovněž v duchu „oficiálních delegací“ (Krym Kratochvíl navštěvuje společně se senátorem Jaroslavem Doubravou).

Dalším zajímavým představitelem tzv. Československých vojáků v záloze za mír je „náčelnice štábu“ Andrea Krulišová.

Obrázek 7: Andrea Krulišová s Josefem Karasem jako „žluté vesty“

Podle zjištění slovenského novináře Tomáše Forró, který mapuje konflikt na východě Ukrajiny a současně proniká mezi české „domobrance“, měla Krulišová společně s Kratochvílem vysílat své „bojovníky“ právě na východ Ukrajiny, aby se zapojili do bojů po boku proruských separatistů. Kratochvíl s Krulišovou rovněž byli podle slovenského novináře v kontaktu s ruskými tajnými službami. Ty nejvíce zajímalo, jak „domobranecká“ uskupení dokáží mobilizovat české občany.

„V rozkaze sa ustanovuje vytvorenie československej bojovej jednotky a jej začlenenie do armády DĽR, a Miloš Ouřecký je menovaný za jedného z jej členov. Rozkaz je podpísaný veliteľom vojakov v zálohe Ivanom Kratochvílom a jeho náčelníčkou štábu Andreou Krulišovou.“ Píše Forró.

Dalším plánem Krulišové je podle Forró guerillová válka v ulicích měst a teroristické útoky. V Česku tak má prý zůstat žít 7 milionů lidí. „Všetci ostatní – liberáli a celá piata kolóna – pôjdu do riti: ak ich aj nepozabíjame, urobíme to ako so sudetskými Nemcami. Vyhodiť z krajiny.“ Měla podle Forró pronést Krulišová.

Na obrázku z „výcviku“ je Andrea Krulišová ležící uprostřed. Na pravé straně v podřepu je Radek Mansfeld, který se za hajlování na demonstraci SPD na jaře 2019 dostal před soud.

Obrázek 8: Výcvik tzv. Československých vojáků v záloze

Mansfeld kromě hajlování (nacistický pozdrav je zachycený i na dalších jeho fotkách na osobním profilu na Facebooku) má v oblibě i proruskou symboliku a rovněž se prezentuje jako „agent Kremlu“.

Obrázek 9: Mansfeld (uprostřed) během výcviku tzv. Československých vojáků v záloze

Jedním z členů skupiny, kteří odešli bojovat na východ Ukrajiny, je Alojz Polák. Jeho komunikace (jako Georgii Dombas Novorussia) s Holkupem viz obrázek 3. Polák, který vstoupil do tzv. Republikánské gardy samozvané Doněcké lidové republiky, v rozhovoru pro Security magazín uvedl, že do Česka se vrátí jedině na ruském tanku nebo jako partyzán.

Obrázek 10: Alojz Polák s puškou SVD

Zdroj: vk.com

Obrázek 11: Polák vyzývá k ozbrojenému odboji

Zdroj: vk.com

Alojz Polák rovněž věří na různé konspirační teorie jako chemtrails a mezi jeho touhy patří likvidace západního světa a vytvoření jakési slovanské superříše v čele s Ruskem.

Národní domobrana

Tzv. Národní domobrana vzniká z odštěpení od prvotních „Československých vojáků v záloze“. V jejím čele tak stojí již zmiňovaný Marek Obrtel společně s Nelou Liskovou a Františkem Krejčou (Krejču později v tzv. Radě Národní domobrany vyměňuje Alois Konečný). Tzv. Národní domobrana vzniká ve spolupráci se stranou Národní demokracie vedenou Adamem Bartošem odsouzeným za antisemitské texty.

Vnímání světa, bezpečnostních hrozeb apod. je i u této organizace podobné. Charakteristická je rovněž konzumace a šíření dezinformací, odpor vůči Západu a podpora ambicí Kremlu a jeho prominentů.

Nejviditelnější tvář Nela Lisková prošla několika politickými stranami a také působila jako ředitelka institutu bývalé šéfky Energetického regulačního úřadu Aleny Vitáskové.

Lisková, jak je již v těchto kruzích zvykem, rovněž opakovaně cestuje do Doněcku a v Ostravě otevírá „zastupitelský úřad“ samozvané Doněcké lidové republiky. Sama sebe pak prezentuje jako „honorární konzulka“ povstaleckého „státu“ v České republice. Falešný konzulát je následně soudem zrušen.

Obrázek 12: Nela Lisková

Zdroj: YouTube.com

Tiskové konference k otevření „konzulátu“ se účastní poslanec KSČM Zdeněk Ondráček, který rovněž do Doněcku cestuje. Jeho cesty jsou ze strany tamní a ruské propagandy prezentovány jako návštěvy oficiální státní delegace.

Obrázek 13: Ondráček, Lisková a Obrtel

Ačkoliv reálná existence „doněckého konzulátu“ v CŘ je více než pochybná, téma posloužilo účelům propagandy, kdy o věci bylo referováno tak, že ČR oficiálně navazuje diplomatické styky s „Doněckou lidovou republikou“. Lisková se několikrát objevuje v ruské státní televizi.

O činnosti Liskové referuje i novinář Tomáš Forró v již zmíněném článku: „Podľa mojich respondentov Lisková sľúbila na území DĽR dokonca založenie českej investičnej banky, distribúciu českého piva a hazardné hry či kasína od kontroverzného ostravského milionára. Túto informáciu mi počas rozhovoru nepriamo potvrdil vtedajší starosta Donecka Igor Martinov.“

„Lisková sa tešila priazni politikov i tajných služieb a prijímali ju tu s poctami najvyšší verejní predstavitelia,“ poznamenává Forró s tím, že se snažila z Doněcku získat 10 milionů korun na své aktivity. Jelikož ale nedostávala svým slibům, v březnu 2019 již nebyla z Ruska do samozvané republiky vpuštěna.

Do Doněcku cestují i další představitelé tzv. Národní domobrany.

Obrázek 14: Delegace tzv. Národní domobrany v televizním studiu Doněcku (František Blažek, Nela Lisková a František Krejča)

Zdroj: YouTube.com

Zemská domobrana

Tzv. Zemská domobrana vzniká odštěpením z tzv. Národní domobrany. Důvodem rozkolu bylo volání po centrálně řízené vojenské organizaci s jasnou hierarchií. Nejviditelnějším představitelem tzv. Zemské domobrany se stává Ivo Gec.

Obrázek 15: Ivo Gec s předsedou Dělnické strany sociální spravedlnosti Tomášem Vandasem

Zdroj: Lidovky.cz

Gec podobně jako předchozí zmínění žije v rovině konspirací. Součástí jeho vidění světa je nekritický obdiv k Rusku a odpor vůči Západu.

„V dnešní době již existují technologie na ovládání mysli na dálku. Příkladem je třeba cesta českého premiéra do sídla CIA v Langley. Přeprogramovali ho tam, vrátil se jako úplně jiný člověk,“ rozvíjel fantastický příběh muž v maskáčovém overalu. Doplnil, že stejné nebezpečí představují i chemtrails a že místní filiálkou CIA je ostatně i organizace Člověk v tísni. „Blíží se doba, kdy zrádci a rozvraceči nebudou trestáni jen slovně,“ pronesl Gec na tzv. vlasteneckém setkání v Příčovech.

Na ruské sociální síti vk.com se Ivo Gec vyjádřil i k nedávné střelbě v ostravské nemocnici. Podle něj to nebyla náhoda, ale útok má spojitost s demonstrací Milionu chvilek a se státním převratem, ukrajinizací a majdanizací. Vše je prý řízeno ze zahraničí a má napomoci k útoku na Rusko.

Obrázek 16: Ivo Gec o střelbě v Ostravě

Zdroj: vk.com

Další zajímavou osobou v řadách tzv. Zemské domobrany je předseda Dělnické mládeže (mládežnická organizace Dělnické strany sociální spravedlnosti) Martin Aubrecht. Tzv. Zemská domobrana se tak stává atraktivní i pro Aubrechtovo okolí z řad neonacistické scény.

Zdroj: vk.com

Na konci roku 2019 tzv. Zemská domobrana oznamuje své rozpuštění i v návaznosti na připravovaný zákon. Současně ale uvádí, že domobranci nic nevzdávají. Prý pouze nechtějí, „aby je režim, který už si přestal hrát na demokracii, začal existenčně likvidovat.“

Závěr

Činnost paramilitárních skupin v ČR je pravidelně zmiňována od roku 2015 (doba vzniku „domobran“) ve všech dosud vydaných výročních zprávách BIS. Fenoménu se věnují i výroční zprávy Vojenského zpravodajství a v neposlední řadě i zprávy o extremismu Ministerstva vnitra ČR.

Podle poslední zprávy MV ČR buňky „domobran“ tvoří často jednotlivci důchodového či předdůchodového věku.

„Kromě xenofobních myšlenek byli domobraneckými skupinami často šířeny konspirační teorie a dezinformace. Domobrany přispívaly k šíření proruské propagandy. Někteří jejich členové se snažily vytvářet umělý dojem, že hrozí ozbrojený konflikt mezi „Západem“ a Ruskou federací, který by mohl eskalovat až do podoby třetí světové války.“ Uvádí zpráva MV ČR.

Vzhledem k výše uvedenému se tak nabízí paralela se seniorem Jaromírem Baldou odsouzeným za teroristické útoky na osobní vlaky v létě 2017, který se pohyboval v podobné virtuální realitě jako členové „domobran“.

Na rozdíl od Baldy se ale členové „domobran“ účastní „vojenských“ cvičení se zbraněmi, otevřeně hlásají, že v případě konfliktu budou bojovat proti České republice a jejím občanům včetně demokraticky zvolených zástupců. Využity k tomu mají být teroristické útoky a guerillová válka.

„Domobrany“ tak nelze považovat za jakési aktivity běžných občanů snažící se dle jejich rétoriky o vyšší bezpečnost veřejnosti, civilní ochranu a obranu ČR před migranty přicházejícími z Blízkého východu a z Afriky.

Ostatně jejich cesty nemíří do Středomoří či na Balkán. Jejich cesty míří v podstatě pouze do Ruska či na Ruskem okupovaná území, kde jsou v kontaktu s tajnými službami, v Ostravě zakládají falešný doněcký konzulát, významně přispívají k šíření dezinformací a propagandy vůči ČR nepřátelské cizí moci a současně vyhrožují (Ivo Gec: „Blíží se doba, kdy zrádci a rozvraceči nebudou trestáni jen slovně.“) veřejnosti s odlišným názorem včetně představitelů demokratických institucí.

Tzv. domobrany nejsou iniciativou, co by přispívala k vyšší bezpečnosti ČR. Představují naopak bezpečností hrozbu.

Text byl napsán pro Institut pro politiku a společnost.


author

Analytik programu Kremlin Watch, spolupracovník redakce