Společnost Good Mask nás požádala o přezkoumání jejich reakce vůči článku Deníku N „Firma, která dostala linky z Tchaj-wanu, prodávala horší respirátory, než tvrdila. Případ řeší inspekce i policie.“ Článek vyšel i v tiskové verzi na straně 3 ve vydání z 9.-11. dubna 2021. Autorkou byla Zdislava Pokorná.

Deník N obecně vnímáme jako deník, který velmi dobře pracuje se zdroji a našim cílem není deník jakkoliv poškodit. Faktem ovšem je, že tento konkrétní článek vložil munici dezinformační scéně proti nošení respirátorů a rovněž zpochybnila účelnost dovozu tchajwanských linek. Nutné však dodat, že dezinformační scénou byl více využíván článek webu Info.cz, na který už reagoval náš dceřiný web Faktické.info, protože obsahoval řadu nepravdivých informací. Právě nošení respirátorů na určitých místech je pak jedním z posledních platných protiepidemických opatření a stále je terčem dezinformací.

V tomto konkrétním článku Deníku N se nachází mnoho faktických chyb. Zarážející je samotný titulek, který nese známky clikbaitu. Clickbait je většinou poutavý titulek, který nutí čtenáře na něj kliknout. Může se jednat o titulek který má pouze lidi nalákat a po prokliknutí se sice návštěvník většinou nic, co bylo slíbené v titulku, nedozví, nicméně zvýšil návštěvnost webu, a to i v případě, že web ihned opustil. V takovém případě podvedení uživatelé většinou odcházejí s negativní emocí pryč a nechtějí se vracet. Může jít ale i o titulek, který poutá na něco, co se na webu/ ve videu/ v článku návštěvník dozví. Úspěch clickbaitu tkví v lidské zvědavosti, řadíme ho mezi dezinformace s ekonomickou motivací. V článku Deníku N některá tvrzení z titulku článek obsahuje, Deník N je však nijak nedokazuje. Lze to ověřovat za zvláštní, protože obsah Deníku N je placený. Tím však deník přispěl k šíření dezinformací, protože někteří lidé se spokojí jen s titulkem a úvodem.

Tvrzení Deníku N:

„A jak nyní zjistil Deník N, problém s kvalitou respirátorů má také společnost Good Mask.“

Reakce GOOD MASK:

„Respirátory měly a mají vždy deklarované vlastnosti dle certifikátů vystavených v souladu s příslušnými normami, či jejich odvozených částí v souladu s Doporučením Evropské komise a Světové zdravotnické organizace. Viz veškeré vydané certifikáty a výsledky měření.“

Naše hodnocení:

Je pravdou, že v době uvedení článku (8. dubna 2021) měla společnost GOOD MASK na webu certifikáty o shodě s FFP2 včetně protokolů o provedených zkouškách. To dokazuje záznam z webarchivu.

Tvrzení Deníku N:

„A jak nyní zjistil Deník N, problém s kvalitou respirátorů má také společnost Good Mask.“

Reakce GOOD MASK:

„Tvrzení zcela nepravdivé, poškozující dobré jméno společnosti. Kvalita byla a je vždy nejvyšší prioritou respirátorů GOOD MASK a nikdy z žádného z tisíců interních měření nebyl zjištěn jediný problém, což potvrzují i prováděné nezávislé testy.“

Naše hodnocení:

Respirátory GOOD MASK prošly řadou testů. Hodnocením testů Deníku N neprošly s příliš dobrými výsledky. Společnost se však brání, že „Ústav chemických procesů Akademie věd ani doktor Ždímal nejsou certifikovanou autoritou rozhodující o tom, jaký výrobek splňuje danou filtrační třídu. Ústav v tomto ohledu nedisponuje ani potřebným vybavením, jak ostatně doktor Ždímal sám uznává. Ústav tedy není (zjednodušeně řečeno) ani schopen změřit, jaký výrobek třídu FFP2 splňuje a jaký již ne. Považujeme za krajně manipulativní, pokud jsou názory Ústavu prezentovány jako fakta. GOOD MASK disponuje stanoviskem doktora Ždímala, který sám považuje vyznění publikovaného článku za „nešťastné“ a má sám zájem na upřesnění a dodatečném vysvětlení některých jeho vyjádření. Deník N by tedy měl svá dosavadní zjištění korigovat a skutečné stanovisko doktora Ždímala si zjistit.“ Je pravda, že v přiložených audionahrávkách se proti těmto interpretacím sám Ing. Vladimír Ždímal ohrazuje.

Kromě Deníku N provedl testy respirátorů i pořad A DOST! TelevizeSeznam.cz. Podle jejich měření vyšly respirátory GOOD MASK jako druhé nejlepší z 14 testovaných vzorků. Podle jiného testu dTest několik respirátorů trápila i nízká prodyšnost, například naměřené hodnoty u výrobku GOOD MASK Respirátor FFP2 mírně překročily limity stanovené respirátorovou normou. Nutné dodat, že na základě testů dTest si nechala repirátory přeměřit Česká obchodní inspekce a výsledky vyšly v stanovené normě.

Tvrzení Deníku N:

„Evropská komise tehdy v souvislostí s pandemií připustila výjimky – firmy, které na evropský trh dodávaly necertifikované výrobky, je směly do určité doby dodatečně „docertifikovat“.

Rekace GOOD MASK:

„Výrobky, které byly na trh dodávány na základě dočasné výjimky Evropské komise, totiž musely předtím, než ČOI povolila jejich uvádění na trh, také projít certifikačním procesem (byť zjednodušeným) a absolvovat odpovídající testy. Uvedení na trh musela předcházet certifikace, tudíž se z logiky věci nemůže jednat o výrobky „necertifikované“.

Naše hodnocení:

Deník N naznačuje, že v době uvedení na trh neměly respirátory žádné certifikáty. To však není pravda. Společnost GOOD MASK doložila, že v daný čas respirátory plnily i normy ČSN EN 149:2002+A1:2009, konkrétně články 7.3, 7.9.2, 7.12, 7.16, 8.4.1 V ustálené dočasné praxi se mluvilo o normě FFP2 proti COVID-19, respektive proti vniku viru SARS-CoV-2. S ochrannou třídou KN95 má společné to, ze nebyly respirátory testovaný na průnik parafinovým olejem. Tyto respirátory však byly používány pouze proti vniku viru a test na průnik parafinový olej byl irelevantní. Zjednodušeně se tato norma šla srovnat s čínskou normou GB2626 s filtrační účinnost KN95. Respirátory však byly vyráběny v ČR a v daný čas plnily normy ČSN důležité jako ochrana před vnikem viru SARS-CoV-2.

Tvrzení deníku N:

„Good Mask proto začátkem loňského června získala od České obchodní inspekce výjimku na základě tehdy platných zjednodušených zkoušek ve Výzkumného ústavu bezpečnosti práce. Definitivní certifikát podle normy ČSN EN 149:2001+A1:2009 získala firma až v únoru, a to pro novou modelovou řadu.“

Reakce GOOD MASK:

„Není pravdou, že by GOOD MASK dodával na trh „necertifikované“ výrobky. Certifikát z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce byl vystaven 4. 6. 2020. Bylo konstatováno, že zajišťuje odpovídající úroveň ochrany zdraví a bezpečnosti v souladu se základními požadavky stanovenými v nařízení (EU) 2016/425. Proces uvádění na trh byl tedy následující – zjednodušená certifikace a zjednodušená sada testů -> dočasná výjimka udělená ČOI -> až poté mohlo následovat uvedení na trh.

Naše hodnocení:

Firma dokládá, že ji byl vystaven certifikát 4.6.2020, který dokládá ochranu před virem SARS-CoV-2. V něm se píše: „Tento certifikát byl vydán v návaznosti na nouzový stav vyhlášený vládou České republiky v souvislosti s výskytem koronaviru (označovaným jako SARS CoV-2) a není certifikátem EU přezkoušení typu podle nařízení (EU) 2016/425, modul B. U certifikovaného výrobku byly ověřeny pouze vybrané vlastnosti související s jeho ochrannou funkcí, na jejichž základě lze konstatovat, že zajišťuje odpovídající úroveň ochrany zdraví a bezpečnosti v souladu se základními požadavky stanovenými v nařízení (EU) 2016/425″

V tomto ohledu je nutné zmínit i kontext. Respirátory GOOD MASK byly prodávány jako ochrana před virem SARS-COV-2 pro běžné občany. Dle výjimky tedy nebyl nutný test na parafinový olej, protože virus neměl hustotu parafinového oleje. „Udělovali jsme výjimky do konce loňského května. Další členské státy ale dělaly obdobnou věc a jejich výjimky mohly být i delší. To znamená, že se na našem trhu mohou objevovat výrobky KN95 s dočasnými povoleními. Buď nebyly ještě doprodány z naší výjimky, dostaly výjimku v jiném členském státě, nebo jsme zachytili nelegální výrobky,“ uvedl pro iROZHLAS.cz Jiří Fröhlich, mluvčí České obchodní inspekce.

S tím souvisí i tvrzení Deník N: „První testy prováděla laboratoř firmy Avec Chem vedená inženýrem Michalem Filipim. Otestovala vzorky respirátorů prodávaných v první polovině loňského srpna. Při testování postupovala tak, aby co nejvěrněji nasimulovala velikost viru covid-19 a zároveň splnila normu EN-149, jak jí ukládá zákon (akreditované laboratoře používají aerosol parafínového oleje).“

Nemáme jakékoliv poznatky, že respirátory GOOD MASK v příslušném čase vždy neodpovídala vystaveným certifikacím.

Tvrzení Deníku N:

„FFP1 – filtruje nejméně 80 % vzdušných částic (aerosolů).

FFP2 – nejméně 94 % částic.

FFP3 – nejméně 99 % částic

Reakce GOOD MASK:

„Výsledek testu parafínovým olejem vůči šíření nemoci COVID-19 není relevantní. Právě proto Evropská komise rozhodla o výjimce umožňující uvést na trh výrobky, které sice nesplňují celou normu EN149 (tedy nechrání před olejovými částicemi simulujícími provoz v průmyslových závodech), ale chrání výlučně proti nemoci COVID-19 (resp. obdobným nemocem, které se ovšem nešíří prostřednictvím olejových částic). Také Ing. Michal Filipi se vůči dezinterpretaci z článku důrazně ohrazuje.“

Naše hodnocení:

K tématu jsme se vyjádřili už výše a dáváme za pravdu společnosti GOOD MASK, že Evropská komise rozhodla o výjimce umožňující uvést na trh výrobky, které sice nesplňují celou normu EN149 (tedy nechrání před olejovými částicemi simulujícími provoz v průmyslových závodech), ale chrání výlučně proti nákaze virem SARS-CoV-2.

Tvrzení Deníku N:

„Podle mluvčího České obchodní inspekce (ČOI) Jiřího Fröhlicha však udělená výjimka na prodej respirátorů nezkoumala účinnost respirátoru dle normy EN-149. „Společnost získala u ČOI výjimku pouze na typ Good Mask GM2, a to na období od 9. června loňského roku až do února,“ řekl Deníku N Fröhlich.

Reakce GOOD MASK:

„Vyjádření ČOI je opět vytržené z kontextu. ČOI skutečně nezkoumala účinnost respirátoru dle normy EN149 (jak byla ostatně redaktorka před i po vydání článku informována). ČOI sama uvádí třídu ochrany FFP2 ve svém povolení. Navazující citát mluvčího ČOI má zřejmě ve čtenářích vyvolat dojem, že GOOD MASK dostal výjimku pouze na jeden typ respirátoru, ale evidentně měl pod touto výjimkou uvádět na trh i další typy výrobků. Opět se však jedná o nepravdivou, zavádějící a poškozující informaci.“

Naše hodnocení:

GOOD MASK své tvrzení dokládá vyjádřením Ing. Jana Štěpánka. Z toho vyjádření jde vyvodit, že skutečně vyjádření ČOI uvedené v článku Deníku N je zavádějící.

Tvrzení Deníku N:

„Česká obchodní inspekce Deníku N potvrdila, že společnost Good Mask začala prošetřovat. „Mohu potvrdit, že na společnost Good Mask máme čtyři podněty, které inspektorát Praha prověřuje,“ řekl Fröhlich. Podle něj se podněty týkají přezkoumání kvality respirátorů, které má společnost aktuálně na trhu.

Reakce GOOD MASK:

„ČOI je povinna prošetřit všechny podněty, které obdrží. Skutečnost, že ČOI prověřuje

v podstatě i anonymní či jiná udání tedy znamená pouze to, že postupuje v souladu se zákonem

a podněty řeší. Neznamená to, že by byl k prováděnému šetření ze strany ČOI zavdán jakýkoliv faktický důvod, zvláště když výrobky GOOD MASK pravidelně zkoumala. Analogicky – pokud kdokoliv podá na Deník N tři trestní oznámení, bude policie Deník N prověřovat ve třech kauzách.

Naše hodnocení:

Společnosti GOOD MASK dáváme za pravdu, že samotná existence šetření není důkazem, že se něčeho dopustila. Text se snaží v čtenáři nabudit dojem, že už samotná existence vyšetřování je důvod pro to pochybovat o kvalitě výrobků. Jedná se o manipulaci.

Tvrzení Deníku N:

„Ve věci probíhá podle informací Deníku N i policejní prověřování v Národní centrále proti organizovanému zločinu.“

Reakce GOOD MASK:

„K údajnému šetření detektivy z NCOZ bez jediného důkazu je v textu pouze citováno lakonické vyjádření mluvčího, který sdělil, že nemůže nic potvrdit. Zejména tvrzení o prováděném policejním vyšetřování je přitom hrubě za hranou novinářské etiky a jedná se o skutek, který vyvolává civilněprávní odpovědnost a potenciálně naplňuje skutkovou podstatu trestného činu pomluvy. GOOD MASK nemá žádné informace o tom, že by takové prověřování snad mělo probíhat a článek je v tomto ohledu naprosto vágní, navíc spekulativně založen na lživé domněnce, kdy by se rozhodnutí o prominutí DPH, snad nemělo vztahovat na respirátory GOOD MASK – viz box 12. Pokud tedy neunikly informace z živého trestního spisu (což by naplňovalo skutkovou podstatu dalšího trestného činu), pak se jedná o nepravdivou informaci, což dokládá i účelově chybná interpretace redaktorky a publikování pochybných závěrů umně pospojovaných tak, aby vytvářely kýžený (byť nepravdivý) obraz reality.“

Naše hodnocení:

Kontaktovali jsme Policii ČR. Nemáme informace, že by proti společnosti GOOD MASK bylo vedeno nějaké policejní vyšetřování týkající se respirátorů.

Věc se měla týkat DPH. Na respirátory existovala v daném čase výjimka z DPH:

Daň z přidané hodnoty se za uvedených podmínek promíjí, pokud se zdanitelné plnění uskutečnilo v období od 3. února 2021 do 3. dubna 2021, a to u následujícího zboží: 1. filtrační polomasky a respirátory, pokud jsou výrobcem určeny k ochraně uživatele, jsou uvedeny na trh v souladu s právními předpisy, patří mezi osobní ochranné prostředky kategorie III podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 a které splňují parametry třídy ochrany minimálně FFP2, KN95 nebo N95 nebo mají stejnou či vyšší filtrační účinnost.

Závěr

Článek Deníku N hodnotíme jako neetický a obsahuje nepravdivé a zavádějící informace. Zvláště informace o vyšetřování NCOZ a údajných daňových únicích neměl vůbec vydat, pokud k němu nemá hmatatelné důkazy. Zvláště neetický je samotný nadpis článku, který lze chápat jako „clickbaitový“ nadpis, tedy způsob manipulace, které by se seriózní média neměla dopouštět. Podle všeho kvalita respirátorů GOOD MASK v příslušném čase vždy odpovídala vystaveným a potřebným certifikacím.

Nutné také dodat, že Deník N tvrdí, že v testech nebyl nijak zainteresován Aaron Gunsberger. Dle vyjádření Ing. Vladimíra Ždímala si právě Aaron Gunsberger test u Akademie věd objednal a dezinterpretoval výsledek. Redaktorka Zdislava Pokorná následně jen okopírovala intepretaci Aarona Gunsbergera.