V poslední době se rozšířila dezinformace, že kvůli nákupu stíhaček F-35 nebudou peníze na důchody. Tento narativ šířený některými populisty a dezinformátory zní jako jistá a šílená cesta do pekla, ale skutečnost je poněkud jiná.

Vláda plánuje do roku 2034 investovat 150 miliard korun do nákupu stíhaček F-35. Rozloženo do let, to znamená přibližně 13,6 miliardy korun ročně. Pokud bychom tuto částku porovnali s výdaji na důchody, je zřejmé, že jde o relativně malou sumu.

Jen v roce 2024 je plánováno na starobní důchody vynaložit 600 miliard korun. K tomu musíme připočítat dalších 100 miliard na vdovecké, sirotčí a invalidní důchody. Celkem tedy na důchody v roce 2024 půjde 700 miliard korun.

Co by se stalo, kdybychom nákup stíhaček zrušili a ušetřené peníze použili na důchody? Získaných 150 miliard korun by stačilo pokrýt pouze tři měsíce důchodů. To znamená, že i bez této investice by dlouhodobé financování důchodů zůstalo ve stejné situaci, v jaké je i v případě nákupu stíhaček.

Jasná a transparentní komunikace vlády by mohla výrazně pomoci v boji proti dezinformacím. Pokud by vláda Petra Fialy dokázala veřejnosti vysvětlit, že náklady na stíhačky jsou v porovnání s výdaji na důchody zanedbatelné, populisté a dezinformátoři by měli o mnoho méně prostoru pro šíření svých narativů.

Nákup moderních stíhaček je strategická a jednorázová investice do bezpečnosti země, zatímco financování důchodů je dlouhodobá záležitost, která vyžaduje komplexní reformy. Tato fakta je důležité komunikovat jasně, aby se předešlo zbytečným obavám a zkresleným informacím mezi občany.

Autor: Můj dezolát


author