Jak již psal náš web Faktické.info, různými weby se šíří informace o rozhodnutí rodinného soudu Az.: 9 F 148/21 ve Výmaru, který označil nošení roušek ve školách za protizákonné a prý také zrušil testování ve školách. Analýzu právníka Trikolóry Jindřicha Rajchla pak přinesly Parlamentní listy.

Jak již náš web psal, je pravda, že v jednom případě takový rozsudek ve Výmaru padl. Samotný rozsudek však rozhodně tato opatření neruší ani na zemské úrovni, natož na úrovni spolkové. V rozsudku se doslovně píše: „Rozhodnutí nemá žádný vliv na opatření na ochranu před infekcí, která byla nařízena pro durynské školy jako celek. Zůstávají zákonně platné. Totéž platí pro veškerá další opatření na ochranu před infekcí v kruzích s vysokým počtem infekcí.“ Jindřich Rajchl se pro Parlamentní listy pustil do naše webu, že prý lžeme, protože rozsudek se týká i dotčených škol jako celku. Dle vyjádření tamního ministerstva školství je to však nesmysl a nařídil dotčeným školám vyžadovat od ostatních povinnost nosit roušky a nechat se testovat.

Nyní se k rozsudku vyjádřil Správní soud ve Výmaru. Ten označil předběžné opatření nižšího soudu za protizákonné. „Správní soud nakonec zdůrazňuje, že rozhodnutí místního soudu Weimar ze dne 8. dubna 2021 (Az. 9 F 148/21) je zjevně nezákonné a nemůže být v rozporu s rozhodnutím správního soudu. Rodinný soud nemá pravomoc vydávat příkazy orgánům a zástupcům orgánů jako orgánům veřejné moci. Pro tuto pravomoc chybí potřebný právní základ. Soudní kontrola činnosti orgánů, a to i s ohledem na opatření na ochranu zdraví ve školách, je výhradní odpovědností správních soudů.“ Jinými slovy, správní soud řekl, že rodinný soud ve Výmaru neměl právo vůbec o věci rozhodovat. Správní soud ve Výmaru rozhodl i o jiných žalobách týkajících se nošení roušek a respirátorů ve školách. Soud tyto žaloby zamítl a potvrdil nařízení obličejové masky nosit. Škola také proti předběžnému opatření rodinného soudu podala stížnost okresnímu soudu.


administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.