Internetem se masově šíří video, ve kterém česká molekulární bioložka Soňa Peková říká, že posilující dávka vakcíny (booster) „neukazuje protektivní účinek“. Údajně to je vidět na údajích ze Skotska. „Z deseti úmrtí na covid-19 bylo osm plně vakcinováno. Jde o údaje od konce listopadu do 7. ledna 2022,“ říká Peková.

Videu se věnoval slovenský Denník N a projekt Zeptej se vědce. „V úvodu paní Peková argumentuje zprávou Skotské zdravotní agentury (Public Health Scotland, PHS) jako důkaz toho, že očkování nefunguje, ba naopak zhoršuje prognózu. Zprávu jsme vyhledali a pročetli. Obsahem zprávy je mimo jiné porovnání úmrtnosti a hospitalizací mezi skupinami neočkovaných a očkovaných (s různým počtem dávek). Ve zprávě je přímo poukázáno na to, aby tato data nebyla špatně vykládána a že z jednoduchého srovnání počtu lidí v jednotlivých skupinách (které ve videu dělá paní Peková) nemůžeme vyvozovat nic o účinnosti vakcín. Správně provedená analýza účinnosti očkování navíc zohledňuje i rizikové faktory, jako je věk, pohlaví, předchozí infekce, komorbidity, socioekonomický status a dobu od očkování, nejen počet případů. Data jsou ve zprávě vyhodnocena včetně těchto analýz. Paní Peková tedy buď zprávu celou nečetla, nebo si vybírá jen informace, které se jí tzv. “hodí do krámu” a podporují její hypotézu.

A co tedy přesně skotská zpráva říká? Např. v období od 11.12.2021 do 07.01.2022 zemřelo na covid 44 neočkovaných a 107 lidí se dvěma dávkami očkování. To skoro vypadá, jako kdyby to s tím očkováním nebylo tak valné, co? Ale pozor! Důležité je, že 95% očkovaných obdrželo druhou dávku před více než 6 měsíci, kolem 96% očkovaných mělo i další zdravotní problémy a jejich průměrný věk byl kolem 78 let. Ve Skotsku je vysoká proočkovanost, kde v populaci nad 75 let je to dokonce 100%. Je tedy jasné, že pokud v této věkové kategorii někdo zemře na covid, bude spadat mezi očkované. Podobně pokud bude mít 100% lidí zapnuté bezpečnostní pásy v autě, nějaká část z nich i přesto zemře při dopravní nehodě [1] (nicméně pravděpodobnost, že k tomu dojde, je výrazně nižší). U lidí, kteří obdrželi i 3. dávku očkování, zpráva ukazuje cca 17x nižší pravděpodobnost úmrtí na covid oproti neočkovaným nebo lidem po jedné či dvou dávkách,“ shrnuje projekt Zeptej se vědce.

„V týdnu od 8. do 14. ledna bylo ve skupině očkováno dvěma dávkami 866 pozitivních případů na 100 tisíc lidí skupiny, zatímco mezi neočkovanými nebyla takových lidí ani polovina. Zpráva PHS však upozorňuje, že údaje o nových případech mohou být zkreslené, protože „očkování mohou s větší pravděpodobností dodržovat jiná vládní opatření než pravidelné testování a reportování covidu. Z toho důvodu je vyšší pravděpodobnost, že je identifikují jako pozitivní případ než neočkovaných lidí“. Výsledkem je „vyšší míra pozitivních případů mezi očkovanými“. Navíc, skotská zpráva nebere v úvahu nezaočkované osoby, které se nacházejí mimo zemi – neočkovaný pozitivní Skot, který je v cizině, se do statistik nedostal (počty o nezaočkovaných vycházely ze záznamů všeobecných lékařů; osoba mohla lékaři opomenout oznámit, že je v cizině). Uvedený jev zkresluje data o nových případech ve Skotsku ve prospěch nezaočkovaných,“ doplňuje Denník N.


author