Sociálními sítěmi se šíří video vystoupení Soni Pekové před budovou České lékařské komory. Například na YouTube má video přes 120 tisíc shlédnutí. „Paní Peková tam ukázala hned několik důvodů, proč se jí nadále nevěnovat,“ píše Antonín Šlajch z projektu Iluminátor. „U mě paní Peková ztratila poslední zbytky důstojnosti. Nedávno další rozhovor poskytla Zákonům bohatství, které mimo jiné propagují knihu od předních dezinformátorů (dle Disinformation dozen). Otevřeně tam lhala a zdatně v tom pokračuje i nadále,“ dodává.

A jaké konkrétních misinterpretací dat se Peková před budovou České lékařské komory dopustila?

  • Misinterpretace případu FDA a Public Health and Medical Professionals for Transparency. Paní Peková ve svém výstupu nesprávně prezentuje zveřejněné dokumenty FDA před veřejností. Jejími slovy jde o to, že FDA se snažila utajit data o Pfizer vakcínách do roku 2076 před veřejností, ale soud dle paní Pekové řekl “nenene” a museli je zveřejnit, a to po 500 stranách měsíčně. “Tak nařídil soud.”Skutečnost byla taková, že Public Health and Medical Professionals for Transparency si u FDA zažádala v rámci FOIA, Freedom Of Information Act, obdoby českého zákona o svobodném přístupu k informacím, o veškerou dokumentaci vakcín společnosti Pfizeru. To se týkalo více jak 300 000 stran dokumentů, které před zveřejněním musejí být odborně zpracované kvůli důvěrným informacím, které obsahují.FDA si proto SAMA zažádala u soudu o možnost zveřejňovat dokumenty v měsíčním rozsahu, který je možný pro jejich ADMINISTRATIVNÍ kapacity, což je 500 stran měsíčně, což při objemu žádaných dokumentů bude trvat do roku 2076. Na tento návrh FDA soud přistoupil. O celé události se všemi primárními zdroji si můžete přečíst na webu Snopes.

    Jak tedy můžeme vidět, paní Peková tento příběh překroutila. FDA prokazatelně nechtěla tajit dokumenty do roku 2076. Zveřejňování 500 stran měsíčně nenařídil soud, jak uvádí paní Peková, ale o tento objem si zažádalo samo FDA.

  • Paní Peková ve svém výstupu dále prezentuje data, která byla zveřejněna v prvních 500 dokumentech od FDA. Čísla, která představuje, jsou reálná. Problém je ale s jejich interpretací.Z dokumentu je patrné, že se nejedná o potvrzené případy poškození vakcín, ale o pouhá hlášení v časové korelaci, které je třeba prověřit. To je ostatně uvedeno v sekci Metodologie na straně 5 a 6 tohoto dokumentu. Je patrné, že tím, jak paní Peková tato čísla prezentuje jako ověřená poškození vakcínami, se dopouští hrubé misinterpretace těchto dat. Za zmínku stojí fakt, že zatímco dokument překládá jako “kumulativní analýzu nežádoucích účinků vakcín”, tak v originále čte dokument správně jako “cumulative analysis of (…) adverse event reports“, kde právě výraz “adverse event” je klíčový.

Článek byl vytvořen z facebookového příspěvku projektu Iluminátor.


author