Blízkost voličů Smeru, SNS a Kolebova Našeho Slovenska naznačuje celá řada faktorů, včetně přepočtů přesunů mezi stranami.

Nedávno jsem se, ve spojení se slovenskými parlamentmími volbami, věnoval blízkosti (podobnosti) slovenský politických stran na základě jejich fanoušků Facebooku. Nedalo mi to a podíval jsem se na slovenské volby ještě jednou, tentokrát ale na jejich výsledky.

Zejména z pohledu toho, jak moc jsou v souladu nebo nesouladu s výsledky mého předchozího šetření. Tento text je takovým shrnutím některých momentů, které mne zaujaly.

Prvním z nich byla blízkost Smeru a SNS, respektive Kotlebova Našeho Slovenska a SNS. Druhým outlierství uskupení Sme rodina. Konečně pak třetím chuchvalec stran SAS, OLANO a Sieť, které spolu tvořili vzájemně propojený trojúhelník (viz původní blogpost Slovenské volby a Facebook).

Korelace volebních výsledků stran a její geografické rozmístění

Když se podíváme na rozpětí výsledků voleb ve volebních obvodech, kde bylo více než 5.000 voličů u volební urny (jedná se o 80 míst), na první pohled je vidět, že existují strany, které zaznamenaly extrémní rozdíly v úspěšnosti v jednotlivých obvodech, jako např. Smer, SaS a Most-Híd. Naopak jsou tu strany, jejichž úspěch vypadá rozložený poněkud rovnoměrněji jako např. Naše Slovensko a Sme rodina. (Blížší popis violin plotu, který jsem použíl místo boxplotu je zde.)

strany-rozpyl

Jinými slovy, jsou tu strany, které tak nějak dostaly ve všech větších městech stejně hlasů a strany, které v počtu hlasů zaznamenaly veliké rozdíly v různých volebních obvodech. Jak tyto strany ale roztřídit dál? Vodítkem může být kupříkladu korelace vzájemných percentuálních výsledků v našem datasetu. Ta vypadá takto:

korelace-stran

V matici je vidět silná korelace Smeru a SNS a o něco slabší korelace trojce Smer, SNS a Naše Slovensko. Na druhé staně sice slabší korelace mezi trojúhelníkem Siet, Olano a SaS. Stranou, která koreluje negtivně se stranami Smer, SNS a Naše Slovensko je “maďarský” HíD-Most. (K debatě o korelaci strany viz také tenhle starší blogpost). Zdá se, že výsledky voleb mou předchozí analýzu blízkosti politických stran úplně nezpochybňují, zároveň ale ukazují na poměrně zásadně odlišné postavení Mostu-Hídu. Vraťme se proto zpět k datasetu 80 obcí v nichž přišlo volit více než 5.000 voličů. Obce si můžeme seskupit do shluků podle podobnosti percentuálních výsledků voleb (já jsem zvolil k-means clustering a 4 shluky).

Výsledek vypadá takto:

kmeans-mest

větší rozlišení

Jak chápat jednotlivé shluky? Podívejme se, jak v nich dopadly volby.

Shluk číslo 1 reprezentuje oblasti, kde drtivě vyhrál Smer.

cluster1

Shluk číslo 2 oblasti, kde byl souboj vládnoucího Smeru a ostaních stran vyrovnanější a výsledky SNS a LSNS horší.

cluster2

V klastru 3 pak najdeme místa, kde uspěly opoziční SaS a OLANO a dobře dopadl také Most-Híd (to neznamená, že nutně všude vyhrály.)

cluster3

A konečně pak klastr 4 ukazuje místa, kde silně bodoval Most-Híd (opět to neznamená, že vždy nutně vyhrál.)

cluster4

Klastr 1 tedy představuje bašty Fica, Klastr 3 a 4 místa, kde je opozice úspěšná a klastr 2 města, o která se bude v budoucnu nejvíce hrát. Zároveň ale toto rozvrstveni dobře ukazuje důvody postavení Mostu-Hídu v našich tabulkách. Jeho silná místa jsou spojená především se specifickými oblastmi Slovenska a jinde prakticky nebodoval. Data ze sociálních sítí ale s geografickým rozložením nepočítají.

Screen Shot 2016-03-13 at 21.32.09

Interaktivní mapa je zde.

Smer, SNS a Kotleba – jak se to rýmuje?

Na závěr ještě jednu poznámku. Blízkost voličů Smeru, SNS a Kolebova Našeho Slovenska naznačuje celá řada faktorů, včetně přepočtů přesunů mezi stranami, tak, jak je počítal Michal Škop pomocí ekologické inference, nebo přímo výsledky dotazníkového šetření voličů, které provedla agentura Median.

Zmiňovaná agentura se také ptala voličů na to, jak důležité pro ně jsou témata jako vztah strany k Riešenie nezamestnanosti, Imigrácia a otázka prijímanie utečencov nebo Štátny rozpočet, dane a zadlžovanie. Pro voliče byly samozřejmě všechna tamata důležitá, ale přeci jen se mezi nimi našly rozdíly (podrobnosti zde).

Pokusil jsem se shluknout strany pomoci hierarchického klastrovaní. To, stručně řečeno, ukazuje, jak rychle se objevují rozdíly mezi jednotlivými prvky od hypotetického prvního bodu, kde jsou stejné. Výsledky poměrně dobře korespondují s ostatními daty:

strany-klaster-dotaznik

Opět vidíme, že LSNS, Smer a SNS k sobě mají z pohledu voličů blízko, na rozdíl od opozičního bloku vpravo. Zde se může vynořit otázka, proč Fico za této konfigurace ztratil hlasy právě ve prospěch SNS a LSNS. Odpověď může být banální, část voličů mu jednoduše přestala věřit. Ostatně, podívejte se na slide č.15 prezentace Medianu a uvidíte sami. Jak mi potvrdil i Daniel Prokop z Medianu: “V otázce zdravotnictví Smer úplně vyhořel a i v nezaměstanosti ho zařadilo mezi TOP nejkompetenější strany snad jen 23 % voličů, kterým na tomto tématu záleží.”

Josef Šlerka
Speciální díky patří Michalu Škopovi za data k analýze.
Další díky patří Danielu Prokopovi a Jurajovi Smatanovi za cennou diskusi.

Publikováno na webu databoutique.cz


author

český sémiotik a odborník na analýzu dat ze sociálních sítí. Působí též jako vysokoškolský pedagog na Karlově univerzitě.