To, že dezinformace jsou hrozbou a Slovensko musí proti ním aktivně bojovat, již prohlásil nový ministr zahraničí Ivan Korčok (kandidát SaS).

Vláda Igora Matoviče zveřejnila Programové prohlášení vlády, ve kterém se jednoznačně Slovensko hlásí k demokratickým hodnotám západních zemí Evropské unie a NATO a ohlašuje boj proti dezinformacím, hoaxům a hybridním hrozbám napříč několika ministerstvy.

Boj s dezinformacemi je součástí několika kapitol Programového prohlášení vlády 2020-24 :

TRESTNÍ POLITIKA STÁTU

Vláda SR přezkoumá zvýšení ochrany zájmů SR před rizikem hybridních hrozeb, týkajících se zejména šíření propagandy a dezinformací, podpory extremistických uskupení a kybernetických útoků prostřednictvím norem trestního práva.

OBRANNÁ POLITIKA A OZBROJENÉ SÍLY

V rozvoji schopností resortu ministerstva obrany bude zohledňováno měnící se bezpečnostní prostředí v kontextu kybernetických a hybridních hrozeb, dezinformací, změn klimatu a výzev vyplývajících z technologického rozvoje včetně umělé inteligence.

Vláda implementuje komplexní systém přípravy obyvatelstva na obranu státu, který zahrne informování obyvatelstva zaměřené na vysvětlování problematiky obrany státu a zvyšování jeho odolnosti vůči dezinformační vlivům, opatření ve výuce, dobrovolnou vojenskou přípravu občanů a přípravu občanů zařazených do aktivních záloh ozbrojených sil. Vytvoří tak podmínky pro uspokojení zájmu občanů o vojenskou problematiku a posílí úsilí o boj s extremismem a dezinformacemi.

INFORMATIKA

Šíření dezinformací a hoaxů ohrožuje rozvoj znalostní společnosti. Vláda připraví akční plán pro koordinaci boje proti hybridním hrozbám a šíření dezinformací a vybuduje adekvátní centrální kapacity pro jeho realizaci. Tento boj však nikdy nesmí oslabit podstatu svobody slova jako výchozího principu demokracie.

VZDĚLÁVÁNÍ JAKO ZÁKLADNÍ PILÍŘ BUDOUCÍ PROSPERITY SLOVENSKA

Vláda bude klást důraz na budování odborných znalostí, dovedností a kompetencí absolventů, jakož i na rozvoj jejich schopností flexibilně reagovat na změny, spolupracovat, kriticky myslet, využívat technologie ve svůj prospěch, odolávat konspiracím a dezinformacím a zároveň rozvíjet svou tvořivost, etické chování a schopnost převzít zodpovědnost.

MÍSTO SLOVENSKA VE SVĚTĚ

Slovensko je součástí střední Evropy. Naše euroatlantická orientace je zároveň vyjádřením toho, že navzdory chybám a nedostatkům, neexistuje lepší alternativa, která by při respektování a ochraně individuálních lidských práv a základních svobod nabízela pro své občany vyšší míru prosperity, bezpečnosti a společné ochrany sdílených hodnot. I po naší integraci do evropských a transatlantických struktur zůstáváme suverénním státem. V 21. století je však suverenita každého státu, bez ohledu na jeho velikost, konfrontována s novými nestátními aktéry, proto roste potřeba aktivně se vypořádat s novými fenomény doby, jakými jsou např. šíření dezinformací či klimatické změny. Toto zásadním způsobem změní podobu EU, jak ji známe dnes, na což se musíme připravit. Na tyto globální výzvy neexistují izolované národní odpovědi. Představují velké příležitosti, ale i rizika. Postavení Slovenska v evropském a transatlantickém prostoru bude záviset i na tom, jak tyto výzvy zvládne.

SÍLÍCÍ HYBRIDNÍ OPATŘENÍ

Náležité místo při komunikaci cílů slovenské zahraniční politiky bude mít strategická komunikace posílená veřejnou diplomacií a partnerstvími s nevládním sektorem. Resort bude aktivně spolupracovat s Ministerstvem obrany a Ministerstvem školství vědy, výzkumu a sportu SR v oblasti zvyšování povědomí o EU, NATO a důležitosti rozvojové spolupráce, dále v oblasti humanitární pomoci a podpory lidských práv a svobod ve světě, v boji proti nástrahám dezinformací a kybernetické kriminality, jakož i v mezinárodním rozvoji vědy, výzkumu a inovací a také ve sportu.

MEDIÁLNÍ POLITIKA

Vláda se znepokojením sleduje v médiích a zejména na sociálních sítích nárůst dezinformací, které účelově vyvolávají strach a nedůvěru v státní zřízení a liberální demokracii. Vláda proto podpoří iniciativy bojující proti hoaxům, falešným zprávám a jiným dezinformacím a vytvoří mechanismy pro boj s nimi.

Zdroj: Omediach.com


administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.