Připravil jsem celkem tři různé analýzy/nástroje, které různě osvětlují situaci u našich sousedů.

Do slovenských parlamentních voleb zbývá už jen pár dní a protože připravuji pro TV Markiza nějaká data o působení slovenských politických stran na Facebooku, naskytla se mi příležitost zpracovat některé metody analýzy nad jinou politickou scénou, než tou naší domácí. Připravil jsem celkem tři různé analýzy/nástroje, které různě osvětlují situaci u našich sousedů.

Autor: Josef Šlerka / databoutique.cz

Blízkost stran pomocí normalized distance

Prvním je mapa vztahu vybraných politických stran, které na Slovensku kandidují do parlamentu. Na vstupu byla matice s údaji o blízkosti (podobnosti) fanoušků facebookových stránek spočítaná pomocí Normalized Facebook Distance. Data se týkají posledních čtyř měsíců a počítám s uživateli, kteří alespoň jednou olajkovali nějaký post stránky (detailnější popis metody naleznete třeba v tomhle seriálu nebo v této prezentaci od slajdu 85 dál).

Výsledkem je síť vztahů podobností mezi stránkami, kdy spojení je determinováno vzdáleností menší než 0.55. V grafu je vidět relativní izolovanost dvou subjektů a to Kotlebova uskupení Naše Slovensko (které má blízko jen k nacionalistům ze SNS), nové hvězdy slovenské politiky hnutí Sme rodina a ryze maďarské strany SMK. Dále je pěkně vidět i nejblížší konkurence Ficova Smeru, kterým je Slovenská národná strana a svízelné postavení hnutí Sieť, jehož fanoušci mají blízko k řadě dalších stran a jsou pravděpodobně poměrně váhající.

pasted image 0

Obsahový překryv

Druhou aplikací je přehled toho, co na zpravodajských serverech (i jinde) lajkují fanoušci politických stran za poslední cca měsíc. Metodologicky jsem přitom vycházel z této analýzy.

V našem případě korelační matice podobnosti zájmů fanoušků o stejný obsah ukazuje existenci dvou velkých bloků:

pasted image 0 (1)

V jednom nalezneme hlavně fanoušky Slovenské národní strany a Ficova Smeru. jejich stěžejní zpravodajský vkus zaplňují hlavně televizní zprávy a částečně bulvár. Druhým jsou pak opoziční subjekty, které mají svou oporu hlavně v tisku.

Interaktivní aplikace (najdete ji zde: https://slerka.shinyapps.io/slovensko-postanalyzer/) pak ukazuje, které posty hlavně vyvolávaly zájem fanoušku politických stran. Pozastavil bych se u dvou zajímavosti: zdá se, že téma migrace nějak signifikantně nezaujalo fanoušky Ficova Smeru posty stránky Sme rodina rezonovali především s fanoušky TV Joj a netýkaly se nijak zvlášť nějakého politického tématu, mohlo by to tak naznačovat slabší motivaci potenciálních voličů dostavit se nakonec k volbám

Dynamika vyvoje počtu lajkujících

Poslední aplikace ukazuje dynamiku unikátních lajkujících na stránkách jednotlivých politických stran za poslední rok a můžete si v něm porovnat výkonnosti a dynamiku jejich kampaní (pro české prostředí jsem podobnou aplikaci publikoval na podzim).

Při jejím zkoumání věnujte pozornost hlavně projektu Sme rodina s brutálním růstem počtu fanoušků, kterým překovává zaběhnuté strany. Jak ale víme z mnoha předchozích výzkumů, nemusí velký počet fanoušků na Facebooku znamenat účast v parlamentu.

Aplikaci naleznete zde: https://slerka.shinyapps.io/slovensko-kumulativni-grafy/

Závěr

Nejsem expert na slovenskou politiku, nicméně se zdá, že některá dílčí zjištění potvrzují analýzy tradičních výzkumných agentur (problém SNS vs Smer, nestabilní postavení některých menších subjektů apod.) Pravdu ale ukáží až vikednové volby a následné analýzy.


author

český sémiotik a odborník na analýzu dat ze sociálních sítí. Působí též jako vysokoškolský pedagog na Karlově univerzitě.