Několika nevládním organizacím již přetekl pohár trpělivosti z neustálého osočování a zpochybňování jejich práce ze strany různých konspiračních médií, ale i ze strany některých politiků. Spojili se a vytvořili novou platformu s názvem – Hlas občanských organizací.

K iniciativě se přihlásilo 34 organizací , mezi nimiž je například Nadace otevřené společnosti, Pontis, Post Bellum, Člověk v ohrožení, Greenpeace Slovensko, Nadace Zastavme korupci a mnohé další.

Reagují na neustálé útoky ze strany proruských a konspiračních médií o údajném spojení se Sorosem, nebo o tom, že jsou tajní agenti západních velmocí, iluminátů, zednářů. V slovenském parlamentu se navíc připravuje několik legislativních návrhů, jejichž cílem bylo omezení činnosti nevládních neziskových organizací nebo stigmatizace spolků financovaných a spolufinancovaných ze zahraničí. Příkladem může být návrh zákona z dílny hnutí Jsme rodina omezující „lobbying“ neziskovek, jakož i návrh zákona z dílny ĽSNS, který označuje nevládní organizace jako zahraničních agenty. V Maďarsku tyto konspirace vedly k omezení práce mnoha organizací, ale i nezávislých médií.

„Citlivě vnímáme, že prostředí pro nevládní neziskové organizace není tak příznivé jako před pár lety, a to i pro opakující se verbální útoky a některé legislativní iniciativy. Zatím však nedošlo k žádným výrazným negativním zásahům do fungování organizací. S ohledem na situaci v okolních zemích však cítíme potřebu proaktivně diskutovat nejen mezi sebou, ale i s představiteli veřejné moci. A to především o tom, jaké podmínky by měly mít nevládní organizace pro své fungování, existenci, kontrolu a financování, „vysvětluje Marcel Zajac (Centrum pro filantropii), jeden ze zástupců platformy.

 „Není nás málo. Jsme rodiče, sousedi, vnučky, aktivisté i odbornice. Sdružujeme se v organizacích nebo iniciativách, kterých je na Slovensku několik desítek tisíc. Staráme se o své okolí, zdraví, přírodu, seniory, děti nebo nemocné. Provádíme watchdogovou činnost (sledování korektnosti a aktivit politických činitelů, úřadů, státních organizací), věnujeme se tématům právního státu nebo ochraně lidských práv. Mnozí lidé chtějí pomáhat a dělají to nezištně. I přesto, že máme na Slovensku dobře vybudován základní legislativní i finanční rámec upravující registraci, činnost, podporu i kontrolu nevládních neziskových organizací, občanská společnost čelí narůstajícímu tlaku,“ zdůrazňuje zástupkyně platformy Kateřina Batkové (z Rady mládeže Slovenska).

Hlas občanských organizací chce přispět ke zlepšení prostředí pro fungování občanské společnosti v rámci legislativního a finančního rámce, jakož i ve vztahu k výkonu veřejné moci. Zároveň chce budovat dobré vztahy, vzájemnou podporu a otevřenou diskusi dovnitř občanského sektoru i navenek.

Zdroj: Omediach.com