Jak ale vnímají Češi tyto moderátory? Čtveřici osobností předseda Rady ČT Pavel Matocha nařknul, že u “významné části české populace tu televizi vlastně poškozují”. Nadpoloviční většina došlých stížností se prý týká právě jich. Konkrétní znění zpráv od diváků ale Rada ČT zveřejnit nechce ani v anonymizované podobě. Výzkumná agentura Behavio pocity ze zmíněných osobností změřila. A zjišťovala i to, jak si veřejnoprávní médium stojí ve srovnání s dalšími TV stanicemi.

Ohlasy na dezinformačních webech

To, že proti zmiňovaný jménům často a hlasitě vystupují dezinformační weby, asi příliš nepřekvapí. To, že ale používají prakticky stejnou rétoriku jako nový předseda Rady ČT, trochu ano. Otrlým čtenářům můžeme nabídnout na ukázku třeba článek na Arfa.cz, nebo na webu Nová Republika. Dobrou chuť.
Ale pojďme od házení bláta k reálným datům. Ta totiž ukazují, že lidem většinově vadí úplně jiní lidé, než výše zmínění novináři.

Srovnání televizních stanic

Emoce z jednotlivých televizních kanálů respondenti vyjádřili následovně: Nejpozitivnější pocity a zároveň nejnižší míru pocitů negativních si vysloužila TV Prima, Česká televize je druhá v pořadí s podobně velkou mírou podpory, ale výraznějšími kritickými hlasy. Následuje TV Nova a TV Barrandov, která vzbuzuje negativní emoce u bezmála poloviny populace.

Zeleně pozitivní emoce, šedě neutrální, červeně negativní emoce

Hodnocení České televize

Pro Českou televizi je nejsilnější asociací její dlouhá tradice. To si s ní spojí 63 % Čechů. Následují hodnocení: důvěryhodná, má spolehlivé informace a zajímaví novináři. Za povšimnutí stojí, že dva protichůdné názory na to, jestli stanice někomu nadržuje, jsou prakticky stejně zastoupené. Jinými slovy stejný počet lidí si myslí, že ČT je nestranná, jako že nestranná není.

Respondenti mohli z nabídnutých 18 možností přiřadit k ČT libovolný počet asociací, nebo také žádnou.

Pochopitelně pravidelní diváci ČT na ni mají nejpozitivnější názor. Ale i diváci konkurenční Novy a Primy ČT hodnotí jako důvěryhodný zdroj se spolehlivými informacemi. Stejně tak velká část těch, kdo denně sledují Barrandov, (což je 6 % populace) přiznává veřejnoprávní televizi tyto dva pozitivní atributy, jen o jednotky procent méně často.

Jádro největších příznivců veřejnoprávní televize není nijak ostře vyhraněné. O něco málo populárnější je mezi mladými lidmi v kategorii 18-29 let. Ti sice mají ze značky ČT dobrý pocit, ale sledují ji méně často než ostatní věkové kategorie. Česká televize je také populárnější mezi lidmi s maturitou či vysokoškolským vzděláním. Těm, kdo vychodili jen základní školu, často přijde vysílání nudné. Fanoušci ČT se nerekrutují více z měšťáků či vesničanů – to, jestli žijí lidé na malé vesnici nebo v hlavním městě, v oblíbenosti stanice nehraje roli. A stejně tak příjem dotazovaných.

Srovnání s Novou a Primou

Česká televize je v hlavách Čechů spjatá s dlouhou tradicí, důvěryhodností, spolehlivými informacemi a zajímavými novináři, v pořadí podle četnosti. S čím se pro srovnání pojí konkurenční televizní stanice?

K televizi Nova lidem nejčastěji pasuje spojení se zábavou (43 %), s odstupem následují asociace: dlouhá tradice (28 %) a nedůvěryhodnost (27 %). O této stanici převládá názor, že někomu nadržuje. To si v populaci myslí dvakrát víc lidí, než že je nestranná.

Televize Prima je ještě výrazněji spojená se zábavou než Nova (52 %). Po zábavě s velkým odstupem a aniž by něco významně vystupovalo z řady následují asociace: dlouhá tradice (19 %), výrazná (18 %), důvěryhodná (17 %), zajímaví novináři (17 %), přináší nové kauzy (16 %) a přesně pro mě (16 %). U Primy se největší počet lidí neztotožnil se žádnou z 18 nabízených možností a otázku prostě přeskočil.

Soutěž popularity novinářských osobností

Výzkumníci vybrali celkem 19 moderátorských osobností. Záměrem bylo, aby byli ve výběru zastoupení profesionálové převážně z publicistických formátů a diskuzních pořadů, kde se hosté vyjadřují k aktuálnímu dění, a to z různých médií. Do výzkumu by určitě bylo možné zahrnout spoustu dalších jmen. Hlavním cílem ale bylo, zjistit emoce spojené se čtveřicí moderátorů ČT a získat porovnání s dalšími kolegy v oboru, nikoliv zmapovat kompletně českou mediální scénu.

Nejkontroverznější osobnosti (červeně negativní emoce, tmavě šedě neutrální emoce, zeleně pozitivní emoce, světle šedě neznají)

Nejoblíbenější osobnosti (Zeleně pozitivní emoce, tmavě šedě neutrální emoce, červeně negativní emoce, světle šedě neznají)

Sledovaní moderátoři ČT lidem vadí míň než jiná jména v oboru

Čtveřice moderátorů České televize nepatří mezi nejkontroverznější jména v oboru. Ve skupině s nejvýraznějším kritickým přijetím se umístil jen Václav Moravec. Ten ale zároveň patří mezi nejoblíbenější moderátory. Názor na něj se očividně štěpí. I tak existuje dvakrát víc lidí, kteří ho oceňují, než těch, kteří jej na obrazovce nevidí rádo.

Objevují se ale jiná dvě jména spojená s ČT, která společnost z nějakého důvodu nemá v oblibě. Z omezeného okruhu testovaných jmen dopadla nejhůř Michaela Jílková. Moderátorku pořadu Máte slovo zná 87 % Čechů, její vliv na obraz ČT je tedy pravděpodobně větší než vliv Jakuba Železného (zná ho 57 % Čechů), Nory Fridrichové (zná ji 54 %) a Marka Wollnera (toho zná jen 32 %).

Třetí nejhůře hodnocený člověk spojený s ČT je současný radní Luboš “Xaver” Veselý, u nějž počet kritiků mírně převažuje nad fanoušky. Ačkoliv toto je specifický případ a pan radní coby moderátor vystupuje v jiných médiích, nikoliv přímo za ČT.

Seznam měřených jmen: Nora Fridrichová, Václav Moravec, Marek Wollner, Jakub Železný, Jaromír Soukup, Alexandra Mynářová, Luboš Xaver Veselý, Michaela Jílková, Daniel Stach, Terezie Tománková, Karel Voříšek, Rey Koranteng, Sabina Slonková, Martin Veselovský, Daniela Drtinová, Emma Smetana, Josef Klíma, Lucie Výborná, Lucie Borhyová.

Hodnocení čtyř sledovaných moderátorů zvlášť (Zeleně pozitivní emoce, tmavě šedě neutrální emoce, červeně negativní emoce, světle šedě neznají)

O výzkumu

Kvantitativní výzkum, reprezentativní vzorek české online populace 1000, sběr dat 21. – 22. 12. 2020.
Kompletní hodnocení osobností najdete v přiloženém datovém souboru zde.


contributor