Slovenská informační služba (SIS) vydala výroční zprávu, v níž informuje veřejnost o své činnosti v roce 2018 a výsledcích této bezpečnostní služby. Veřejnosti je tradičně odtajněna jen část zprávy.

Zveřejněný dokument se věnuje například boji proti terorismu, nelegální migraci, extremismu, korupci, celním podvodům, ochraně kyberprostoru, hybridním hrozbám, situaci v zahraničí (zejména na Ukrajině, v Rusku, v zemích západního Balkánu či různým konfliktním oblastem v severní Africe a na Středním východě ).

Velmi zajímavá je část o hybridních hrozbách, kde SIS na rozdíl od výroční zprávy za rok 2017 již konkrétně pojmenovává aktéry, kteří na Slovensku působí proti zájmům Slovenska.

Mezi tyto aktéry s nepřátelskými pohnutkami jmenuje zpráva explicitně Rusko a Čínu, ačkoliv SIS doplňuje, že „SR dosud nebyla předmětem intenzivnější, specificky zaměřené hybridní kampaně některého ze státních nebo nestátních aktérů a nebylo proti ní zaznamenáno ani použití agresivnějších prostředků jako jsou rozsáhlé kyberútoky zaměřené na znefunkčnění infrastruktury, nebo přímá podpora extremistů, či masivní snaha získávat citlivé informace (např. mailovou komunikaci politicky činných osob“.

SIS upozorňuje, že hlavními terči propagandistických aktivit byla EU a NATO. Cílem těchto aktivit bylo oslabit důvěru v tyto organizace. Správa SIS explicitně píše, že hlavními nositeli této propagandy byly takzvané alternativní média: „propagandistické kampaně byly realizovány zejména prostřednictvím tzv. alternativních médií a zaměřují se na šíření nepravdivých zpráv nebo dezinformací s cílem zdiskreditovat EU a NATO jako nedůvěryhodné organizace a členství v nich jako akt poškozující zájmy národních států – jejich členy. Kampaně se snažily prohlubovat nedůvěru veřejnosti vůči státním institucím a politickému zřízení jako takovému a prohlubovat existující rozdíly mezi různými socioekonomickými, etnickými nebo náboženskými skupinami, což vytváří podmínky pro to, aby byly později snadněji manipulovatelné.”

O ruských aktivitách tajná služba tvrdí, že byly zaměřeny hlavně na „udržování sympatií slovenské veřejnosti vůči Rusku, jeho kultuře a politice a na oslabení sil otevřeně skeptických či kritických vůči Rusku. (…) Činnost ruských zpravodajských služeb byla namířena proti chráněným zájmům SR jako člena EU a NATO. Příslušníci ruských zpravodajských služeb, působící na území SR převážně pod diplomatickým krytím, se snažili o získávání spolupracovníků v ústředních orgánech státní správy, bezpečnostních složkách a v oblasti energetiky a obrany.“

Slovensko má s ruskou špionáží bohaté zkušenosti již z dob socialismu, ale i po jeho pádu. V listopadu 2018 Slovensko například vyhostilo ruského špiona Alexandra Nikolajeviče Vinogradova, který na Slovensku pod diplomatickým krytím vykonával činnost proti zájmům Slovenska a NATO. Rusko vnímalo toto vyhoštění jako akt nepřátelství a recipročně vypovědělo ze svého území slovenského diplomata.

SIS si podobně jako česká Bezpečnostní informační služba (BIS) všímá i působení čínských zpravodajských služeb, které také mají v oblasti střední Evropy své zájmy. Podle SIS se aktivity čínských zpravodajských služeb zaměřovali zejména na získávání informací z informačních a telekomunikačních technologií. Podobně jako Rusko i Čína se snaží formovat veřejné mínění v Evropě a na Slovensku. SIS tvrdí, že “čínská vláda plánovala vytvoření sítě globálně zaměřených think-tanků, jejichž úkolem by byla prezentace čínského pohledu na aktuální mezinárodní otázky, formování veřejného mínění a sběr informací.“

Článek původně vyšel na webu Antipropaganda.sk