Na sociálních sítích se poslední dobou šíří fáma o údajném úmrtí sedmi českých vojáků na Ukrajině. Tato zpráva však nelze věrohodně ověřit. Stávající mandát pro působení Ozbrojených sil ČR v zahraničních operacích, který byl schválen oběma komorami parlamentu, pouze umožňuje na Ukrajinu vyslat maximálně 35 vojáků, ale výhradně za účelem ochrany diplomatických zájmů ČR nebo jejich zapojení do vyšetřování možných zločinů spáchaných v souvislosti s ruskou agresí vůči Ukrajině. Jiná operace vyjma této schválená není a žádná se prý ani neplánuje.

„Obecně k účasti vojáků v zahraničních misích platí, že podle Ústavy podléhá vyslání ozbrojených sil mimo území ČR souhlasu obou komor Parlamentu ČR. Vláda má pak pravomoc vojáky do zahraničí vyslat maximálně na 60 dní, a to například v případě plnění závazků z mezinárodních smluv o společné obraně, při účasti na mírových operacích nebo při záchranných pracích po živelních pohromách nebo haváriích. O takovém rozhodnutí ale musí vždy kabinet informovat neprodleně obě komory Parlamentu, každá ho ale může nadpoloviční většinou členů sama zrušit. Bez souhlasu Parlamentu proto nemůže být žádný voják v zahraničí nasazen,“ doplňuje armáda.


administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.