Už v prosinci loňského roku vyšla zpráva, že desítky mladých Češek se připojily do sekty Šinčchondži. Její příznivci věří v blížící se apokalypsu a vzývají svého vůdce Man-hee Leeho, anděla pravdy a druhého Ježíše. Organizace své členy vydírá, manipuluje a lže jim. Server Aktuálně.cz z výpovědí dvou Češek, které v sektě uvázly, popisoval, jak organizace pomocí systematických lží, manipulací a citového vydírání láká české křesťanky.

O sektě bylo slyšet i během koronavirové pandemie. Zakladatel církve označil koronavirus „za čin ďábla, který viděl rychlý růst Šinčchondži a chce zničit náš vzestup“. Lidé z církve přitom šířili v Jižní Koreji onemocnění COVID-19.

Že je církev stále aktivní dokazuje upozornění Petra Jana Vinše, člena Synodní rady Starokatolické církve v ČR. Přepisujeme ho v celém znění:

UPOZORNĚNÍ PRO PŘÁTELE Z CÍRKEVNÍCH A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

Na řadu církevních i jiných neziskových organizací se v těchto dnech obrací česky hovořící pracovníci nebo členové vznešeně znějících institucí jako Nebeská kultura, světový mír, obnova Světla (HWPL, Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light), Mezinárodní mírová skupina mladých (IPYG, International Peace Youth Group), případně další (MIYC, IWPG, NHNE apod.) s žádostí o podporu proti náboženskému pronásledování. Představitelé oslovených organizací jsou vyzýváni k tomu, aby podepsali připravený protestní dopis a zaslali ho na korejskou ambasádu v České republice, případně přijali další veřejné kroky. Přestože se tato aktivita na první pohled může zdát prospěšná a bohulibá, je tady několik okolností, které nejsou na první pohled patrné a před kterými bych chtěl varovat.

Všechny tyto jmenované oraganizace slouží jako zástěrka pro Sinčchondži, Církev Ježíšovu, což je korejská náboženská organizace známá mezinárodně svou utajenou strukturou, agresivní rekrutací, systematickým zastíráním příslušnosti u misionářů, kteří oslovují potenciální zájemce, a podezřením na totalitní praktiky uvnitř organizace. Tato náboženská organizace (bez státní registrace) působí i v ČR a v médiích se v nedávné době objevilo několik svědectví lidí, kteří touto skupinou prošli (např. zde.)

Důvod, proč tato organizace nyní žádá takto razantním způsobem mezinárodní podporu, je to, že se v Koreji stala jedním z nejvýznamnějších center šíření nemoci COVID-19. Hrála v tom roli i skutečnost, že lidé veřejně nepřiznávali příslušnost k této náboženské společnosti a fakt, že se účastní jejich masových shromáždění, přestože jsou nemocní. Korejské orgány z tohoto důvodu proti centrům Sinčchondži zakročily. Bylo o tom vícekrát reportováno v českých i světových médiích s řadou detailů.

Domnívám se, že náboženská společnost Sinčchondži se prostřednictvím svých krycích organizací snaží takto vyvinout zdání mezinárodního tlaku na svou vládu v Koreji a příslušné státní úřady, aby ve vyšetřování těchto kauz nepostupovaly s takovou důrazností, s jakou postupují. Bezpochyby platí, že náboženská svoboda je právo každého člověka, jednostranná prezentace údajného útlaku ve mně zde ale vyvolává důvodné pochybnosti, tím spíše, že se náboženská společnost – dle svého obvyklého modu operandi – v tomto skrývá za různé “servisní” organizace.

Pokud jste vy nebo nějaké organizace s vámi spojené byli rovněž kontaktování (pokládám to za pravděpodobné vzhledem k masovosti kampaně), je samozřejmě na vašem svědomí a na vašich rozhodovacích orgánech, jak k této výzvě přistoupíte. Domnívám se ale, že je důležité mít k tomu výše uvedené informace, které pracovníci či členové Sinčchondži, kteří kontaktování provádí, sami neuvádějí.


administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.