Za nynější války Ruska proti Ukrajině zaznívají hlasy, že musíme mít na paměti, že ne všichni Rusové jsou pro Putina a pro válku. Ohledně toho doporučujeme například sledovat tweety a články Alexandra Mitrofanova, který tyto naděje chladí. Opravdu je třeba se mít na pozoru. Po 22 letech Putinovy vlády má drtivá většina Rusů bohužel vymyté mozky. „Obyčejný Rus“, který nechce válku, je něco jako Rousseauův „ušlechtilý divoch“ nebo jako ideální plyn.

Jako doklad nechť poslouží komuniké tiskové služby Federace nezávislých odborových svazů Ruska z 24. února, tedy ze dne, kdy Rusko zahájilo válku:

O MÍROVÉ OPERACI

Federace nezávislých odborových svazů Ruska podporuje rozhodnutí ruského prezidenta Vladimira Putina provést operaci k denacifikaci Ukrajiny. Budoucnost země by měli určovat její lidé, ale banderovské bandy, nacionalisté a spolupachatelé nacistů by neměli vyvíjet nátlak na jejich vůli. Soucítíme s těmi, kteří byli pravidelným ostřelováním a smrtí blízkých nuceni k evakuaci na ruské území. Ruské odbory jim poskytují veškerou možnou pomoc. Věříme, že se na Ukrajinu vrátí mír a Ukrajina se stane demokratickým, mírovým, neutrálním státem.

Hitlerové a Zelenští přicházejí a odcházejí, ale mezinárodní dělnická solidarita zůstává.

Mír národům! Válku nacionálním fašistům!


author