Na různých platformách se objevuje video, které má informovat o tom, jaký prý je rozdíl mezi contrail (kondenzační čarou) a posypem chemtarils. Zásadní rozdíl má prý spočívat v tom, že kondenzační stopa prý mizí po několika vteřinách až minutách, zatímco chemtrails prý vydrží na obloze klidně celý den.

V prvé řadě věc postrádá logiku. Konspirační teoretici se nám snaží tvrdit, že nás práškují a tím nás „očkují“ nebezpečnými látkami. Pokud však prášek zůstává v atmosféře vysoko nad námi, je pro nás přece bezpečný. Nebo ne?

A jak je to ve skutečnosti? Délka, po kterou kondezační stopy (contrails) vydrží na obloze, závisí na atmosférických podmínkách, jako je vlhkost a teplota vzduchu. Contrails jsou tenké oblaky, které se tvoří, když vodní pára, která je vedlejším produktem spalování paliva v reaktivních motorech, zamrzne ve velmi chladném vzduchu okolo letadla. Pokud je vzduch velmi suchý, ledové krystaly se rychle sublimují (přemění se přímo z pevného skupenství na plyn) a stanou se neviditelnými. Pokud je vzduch vlhký, kapičky vody nebo ledové krystaly zůstanou na svém místě a často se rozšíří, což zanechává chuchvalce oblaků tam, kde letadlo prošlo. Tyto stopy mohou vydržet mnoho hodin a nebe může být protkáno čarami a smíchat se s cirrovými oblaky. Satelity pozorovaly shluky kondezačních stop, které trvaly až 14 hodin, i když většina z nich zůstává viditelná jen čtyři až šest hodin. Takže, zatímco některé kondezační stopy mohou zmizet poměrně rychle, jiné mohou vydržet na obloze opravdu dlouho, v závislosti na podmínkách v atmosféře. Co se týče “chemtrails”, neexistují žádné vědecké důkazy, které by podporovaly teorii, že by se jednalo o cokoli jiného než o zamrzlou vodní páru.


administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.