Jelikož se nám blíží termín oznámení vakcíny proti onemocnění covid-19, zesiluje i tlak ze strany odpůrců očkování. Jednou takovou osobou, která toto hnutí reprezentuje, je Dr. Carrie Madej, americká internistka, která dlouhodobě šíří různé konspirační teorie o očkování.

Ve svých nedávných videích pak mluví o připravovaných vakcínách proti onemocnění covid-19 a jejich výrobě. Jelikož Dr. Madej natočila hned několik videí, přináším vám tu souhrn tvrzení, která její videa obsahují.

Plete si Dr. Madej hydrogel s transformiem? Je Elon Musk zloduch snažící se vakcínami změnit lidstvo? Nebo nám budou svítit ruce pomocí luciferázy a staneme se tak lidskými světluškami? Na to se dnes podíváme.

Člověk 2.0 aka Transhumanismus

Dr. Madej zmiňuje snahu Elona Muska o propojení člověka s moderními technologiemi. Hovoří například o propojení člověka s AI, ale to, co Madej zmiňuje, je velmi vzdálené realitě možností dnešních technologií. To však Dr. Madej nebrání ve zneužití tohoto pokroku ke své vlastní agendě.

Doporučuji seznámit se s projektem Neuralink Elona Muska, který představuje vrchol neurotechnologií, které má lidstvo momentálně k dispozici. Z toho je pak patrné, že různá tvrzení o nanorobotech a čipech ve vakcínách jsou na hony vzdálené realitě, ve které žijeme, a připomíná tak spíše nějaký sci-fi román.

Vakcíny mění vaše DNA

Madej správně uvádí, že se mRNA z vakcíny dostane do vašich buněk a ty donutí vytvořit vlastní částečky viru, u kterých nehrozí taková rizika jako u skutečných patogenů. Co tedy Dr. Madej vidí na tomto pokroku jako špatné?

Tvrdí, že se RNA může přepsat do vašeho genomu. Během transkripce se v jádru buňky také vytváří mRNA nebo-li messenger-ribonukleová kyselina. Ve stručnosti: mRNA v buňce vzniká překopírováním jednoho vlákna DNA, a poté se přesune z jádra ven do cytoplasmy, kde je “přečtena” a podle kódu je vytvořen protein.

V případě mRNA vakcíny se informace s “návodem” na protein, kterým by se vir dostal do buňky, vpraví do těla a uvnitř buňky se tento protein nechá vytvořit. Ten se poté dostává na povrch buňky, a tak se dostane do kontaktu s naším imunitním systémem, který se s ním tak bezpečně setká.

Náš imunitní systém je schopen patogeny efektivně odhalit ve chvíli, kdy se naučí je rozeznat. Nerozeznává celý vir, ale jen konkrétní proteiny. A právě tyto proteiny by případná (v případě Moderny) mRNA vakcína měla nechat tělo vytvořit bez kontaktu se samotným virem.

Dr. Madej popisuje proces transkripce mRNA, který má v zásadě správný, ale na konci se dopouští drobné (ale podstatné) nepřesnosti. Samotná translace (vytvoření proteinu podle návodu z genetické informace) neprobíhá v jádře nýbrž v cytoplazmě, a tudíž už vůbec nemůže dojít k pozměnění vaší DNA. Proces transkripce a translace je velmi dobře i pro laiky vysvětlen v pořadu Akademie věd: nezkreslená věda.

->Studie o mRNA vakcíně zde, přednáška RNDr. Karla Drbala o imunitě na diskuzním fóru PřF UK.<-

Jedná se tak o obrovský posun v bezpečnosti vakcín, kdy se vaše tělo nemusí setkat s opravdovým patogenem, a odpadají tak mnohé komplikace spojené například s procesy umrtvení, či sterilizací patogenů, které vyžadují zdlouhavý a nákladný proces za použití mnoha chemických látek, které sice pro člověka neznamenají vážné nebezpečí, ale mohou s nimi být spjaté některé komplikace, jako například alergické reakce.

Jak má RNA přepisovat lidskou DNA a změnit vás na stroj?

V této pasáži pak Dr. Madej navazuje na dlouholetý omyl, kterého se anti-vax dopouští velice často a to, že pomocí RNA lze pouhým kontaktem přepsat DNA. Zasazuje tak tuto myšlenku do předešlého tvrzení o novém postupu administrace vakcín. Tím, že tedy donutíte buňku tvořit virovou RNA, jako by tomu bylo při setkání s pravým virem, má dojít k přeprogramování lidské DNA. To ale není možné, a neexistuje žádný vědecký důkaz, že by to tak fungovalo. Přepis mezi mRNA a DNA funguje pouze opačným směrem. Ostatně tomuto tématu jsem se věnoval již v minulosti zde.

Hydrogel nebo “Transformium”?

Podle Dr. Madej bude v těchto nových vakcínách hrát roli hydrogel, který popisuje velice fascinujícím a svérázným způsobem. Posuďte sami: “Hydrogel je nanotechnologie, mikroskopičtí roboti. (…)Tito malí roboti se mohou rozložit, znovu složit a spojit se k vytvoření různých věcí. (…) Je to něco robotického, něco s umělou inteligencí, má to schopnost se napojit na umělou inteligenci. To znamená, že ten hydrogel bude schopen získávat informace z našich těl, shromažďovat je, a napojit se na váš chytrý telefon, napojit se na internet a nějaké jiné chytré zařízení.”

Tady už se tedy dostáváme do nějakého paralelního vesmíru. Hydrogel je ve skutečnosti tvořen nanočásticemi, jenže nanočástice neznamená mikroroboty. Taková technologie není momentálně dostupná, navíc už vůbec ne ve spojení s oním citovaným “rozkládáním a skládáním v různé věci”.

Tímto popisem se tak paní Madej přibližuje k imaginárnímu prvku “Transformium” z filmu Transformers “Zánik”, to ale s realitou nemá nic společného. Co je skutečný hydrogel z našeho vesmíru, se můžete dočíst zde.

Luciferáza jako “tetování”

Ve svých videích popisuje Dr. Madej luciferázu jako něco, co vám bude podáno spolu s vakcínou jako potvrzení o tom, že jste byli očkovaní, protože farmaceutické společnosti nevěří záznamům a chtějí mít jistotu, že jste opravdu očkovaní.

Dr. Madej pak tvrdí, že “appkou v mobilu” půjde tento enzym v těle přečíst a potvrdit tak očkování dané osoby. Tak to ale bohužel nefunguje. Luciferáza je souhrnný název pro skupinu enzymů způsobujících bioluminiscenci. Konkrétní enzym je pak například luciferin (z latinského “lucifer” neboli světlonoš).

Tento enzym pak funguje tak, že chemickou reakcí s molekulárním kyslíkem dochází k jeho rozpadu, přičemž uvolňuje světlo. Využití, o kterém hovoří Dr. Madej, je tak nereálné vzhledem k tomu, že rozpadem dojde k jeho vyčerpání, a tudíž se nejedná o užitečnou metodu kontroly, byť by na ni nebylo vesměs nic špatného.

Dr. Madej se zde pravděpodobně snaží poukázat na pojmenování skupiny enzymů, které ale vychází z hebrejštiny a v překladu se jedná o Jitřenku, či světlonoše. Jedná se tak o čistou snahu o démonizaci očkování aneb „bububu Lucifer!“ Více se můžete dočíst například zde.

Samopodání vakcíny a mikrojehly

Dr. Madej ve svých videích dále popisuje připravovaný postup nové administrace vakcín či léčiv. Má jím být aplikace vakcíny pomocí tzv. náplasti s mikrojehlami. Toto pak popisuje jako způsob, kde vám mikrojehly proniknou skrze buněčné membrány a aplikují do vašich buněk pozměňující RNA.

Problém s touto metodou je, že není technologicky možná. K takové aplikaci by bylo zapotřebí přesného cílení na konkrétní buňku a ani pak by nebylo možné měnit její DNA a vytvořit buňky nové, upravené. Více o tomto tématu se můžete dočíst zde. Jde totiž o častý argument anti-vax komunity a je značně zastaralý.

Tato technologie ale staví na reálném základu. Ve vývoji je opravdu metoda aplikace vakcíny pomocí “náplasti” s mikrojehlami. Tyto jehly jsou však navržené z cukrové struktury obsahující to, co chcete do těla dostat (vakcínu či lék), a po proniknutí pod svrchní část kůže, která je nejvíce aktivní na imunitní odezvu, se při kontaktu s vlhkým prostředím svrchní pokožky rozpustí a uvolní tak nesenou látku.

Jedná se o zajímavý pokrok v medicíně, který má napomoci ke snížení komplikací při aplikaci vakcín či léčiv, který je již delší dobu ve vývoji a nejedná se tak o novinku. Více se můžete dočíst zde, zde a zde.

Dr. Madej dále tvrdí, že si budeme takové očkování aplikovat sami, což je možnost, která se sice nabízí, ale tak jednoduché to není.

Její představa, že si na internetu objednáte vakcínu někde na internetu a ta vám bude dovezena kurýrem PPL, DPD, GLS nebo kýmkoliv, je značně nepravděpodobná. I přes snadnou aplikaci je totiž nutné předchozí vyšetření u lékaře, které zajistí, že dostanete správné množství i složení vakcíny či léku. Zaniká tak problém s jednotným dávkováním a medicína se tak může více zaměřit na každého jedince. Je tedy možné, že po návštěvě lékaře vám sám lékař nechá připravit přípravek na míru, který už vám může být přímo zaslán.

Otevírá se tímto mnoho možností, jak učinit zdravotní systém osobnějším. Každý může mít lék na míru a odpadají značná rizika vedlejších účinků či problémů se špatným dávkováním. A to je něco, co je dobrým krokem kupředu.

Závěr

Závěrem bych rád uvedl, že antivax hnutí často zneužívá medicínský pokrok, který pokroutí a následně naroubuje do své argumentace, kde ho prezentuje jako něco zlého a špatného. Ale jsou to především oni, kteří volají po větší bezpečnosti očkování a osobnějším přístupu lékařů. Toho se snaží řada vědců po celém světě dosáhnout, ale jejich práce je pak unášena a překroucována do jejich narativu.

Dovolím si tedy takovou malou otázku: Opravdu jim jde o větší bezpečnost, když každý krok tímto směrem shazují a pošlapávají?


author

Podpořte Iluminátora na Patreonu: https://www.patreon.com/iluminatorCZ Za projektem stojí Antonín Šlajch. Na streamech přednáší o kritickém myšlení a odhaluje hoaxy a dezinformace.