Pokud jste v poslední době narazili na obsah od tzv. Tvořivé společnosti (či hnutí Allatra), zkusím stručné shrnutí, o co jim jde a proč je jejich činnost v důsledku velmi nebezpečná.

Stručně: Chtějí de facto utopii, světový mír, rovnost všech lidí. To je super, má to ovšem několik ale.

Straší světovou apokalypsou v důsledku pohybů zemského jádra a astronomických cyklů. Při tom v první řadě používají dramatické záběry skutečných přírodních katastrof, které jsou ovšem vytržené z kontextu a mají emocionálně tlačit jejich pseudovědeckou hypotézu. V podstatě: “Je čím dál víc horších přírodních katastrof, bude to neudržitelné a může za to něco úplně jiného, než co říkají ostatní. A média o tom mlčí!”

Manipulují při tom vědeckými studiemi tak, že ignorují veškeré závěry vědecké komunity o příčinách změny klimatu a tvrdí, že člověk na tom nemá žádný podíl. Kdo tvrdí opak, je “kolaborant” (z jejich konference slovy Dušana Valečka, českého představitele hnutí Allatra, viz níže)

Kolaborant koho? No právě klimatu, protože to je úhlavní nepřítel lidstva. Kdokoli, kdo dochází v rámci klimatických změn k jiným závěrům než Tvořivá společnost, je zkorumpovaný a slouží “silám temna”, které dusí svět celou lidskou existenci. A síly temna tu jsou doslovné.

Tvořivá společnost se totiž nedávno odštěpila od hnutí Allatra, což je prapodivný kult s velmi kreativním pojetím vesmíru. Hraje v něm roli boj dobra a zla (prvky manicheismu), kde zlo je reprezentováno Archonty, bytostmi, které jsou stínovou vládou světa. Proti nim bojují bytosti světla.

Jednu takovou bytost dokonce používá Allatra (ale i některá videa Tvořivé společnosti) ve svých videích: Má jít o pozitivní reptiliánku, která jim v činnosti pomáhá. Mohl by to být neškodný roleplay, ovšem celé to má nepřiznaný/nevědomý silně politický kontext.

Ti, kteří totiž Archóntům pomáhají ve zotročení světa, jsou primárně zdegenerované západní konzumní společnosti a jejich organizace. Mezi ně patří např. NATO. Slované jsou naopak vyvoleným národem, který sjednotí jakýsi Nomo – spasitel mnohými sjednocený s osobou Vladimira Putina.

Není obtížné odhadnout, pro jaké soukromé či státní aktéry je výhodné hnutí, které skrze rétoriku míru a tvořivé budoucnosti odmítá odklon “ekologických šílenců” (kolaborantů) od fosilních paliv, protože ta jsou přece pro klima neškodná.

Kromě devalvace efektivního řešení klimatických změn ovšem TS zastává také kompletní rozpuštění současného společenského, náboženského i ekonomického pořádku. Jimi navrhované cíle ve stěžejních “8 osnovách TS” jsou mixem utopie, komunismu, anarchie,… Nevím, je to mišmaš.

V poslední době je hnutí čím dál aktivnější na sociálních sítích, pořádá dlouhé konference (na kterých nezazní prakticky žádné návrhy konkrétních změn) a u nás dělá rozhovory s výhradně antisystémově smýšlejícími lidmi a hrdiny dezinformační scény.

Nyní jsou populární např. rozhovory TS se Soňou Pekovou, jejíž vidění světa se už definitivně rozešlo s realitou a používá dětsky naivní filozofii a dezinterpretaci velkých vědců (např. S. Hawkinga) k šíření nedůvěry v jakkoli rozumově pojatý svět.

Věnoval jsem zatím rozboru TS a Allatry pár desítek hodin a je tam mnohem více nesmyslů. Hrdinní a zlí mimozemšťané jsou jen část. Hodně mě ale štve používání studií jen jako ilustračních záběrů. Viz můj prvotní rozbor tezí a argumentů TS.

Dával bych si proto na TS i Allatru pozor. Manipulace skutečnými přírodními katastrofami a lidským neštěstím pro jejich neprůhledné cíle je silné kafe. Díky za pozornost, komentáře i sdílení!

Autorem je Patrik Kořenář


author