Můžeme pomocí evoluční teorie vysvětlit, jakým způsobem byla vytvořena lidská mysl? Kde a proč se v našich myslích berou přesvědčení o existenci nadpřirozených bytostí?

Anotace: Přednáška představí nejnovější objevy výzkumu na poli evoluční psychologie a kognitivní vědy. Ukážeme si doklady svědčící spíše pro tezi, že náboženská víra je produktem přirozeného výběru, a také opačné doklady ve prospěch tvrzení, že náboženská víra a její jednotlivé typy (mentální reprezentace) se zdají být spíše vedlejšími produkty struktury a procesů v naší mysli.

Přednáší: Mgr. Robin Kopecký, absolvent filosofie na FF UK a teoretické a evoluční biologie na PřF UK. Zabývá se evoluční psychologií, morálními soudy, filosofií vědy a správou Pokusných králíků v laboratoři profesora Flegra na PřF UK.

28. 4. 2016 | Hvězdárna a planetárium Brno ( Přednáška samotná začíná v čase 3:40 )


administrator

Tým manipulatori.cz