Rozhovor prof. Jaroslava Turánka pro server „Svědomí národa“ vzbudil značný ohlas v kruzích příchylných k  „alternativním“ názorům na pandemii covidu-19, a zvláště na očkování proti této chorobě. Mylné a zavádějící názory autora mohou mít na čtenáře velký vliv především proto, že se jedná nepochybně o odborníka na poli vývoje vakcín. K rozhovoru Svědomí národa s Jaroslavem Turánkem se vrátili ještě dva odborníci. Viroložka RNDr. Ruth Tachezy a profesor a imunolog Václav Hořejší.

Kauza Dr. Pekové

Soňa Peková mluvila o manipulovaném viru nikoliv o jeho úniku z laboratoře. Především o manipulaci v určité části genomu viru, kterou využívala k detekci viru osobně navrženou metodou. Mluvila o rychlejší mutační rychlosti daného viru právě v této oblasti, což považovala za “nepřirozené”. Nejen, že tuto hypotézu nepodporují dostupná data, ale ani dalším odborníkům není pochopitelné propojení potenciální rychlosti mutací určité oblasti genomu viru s hypotézou genetické manipulace tohoto viru. Jak jsme zmínili, data naznačují spíše opak tvrzení Dr. Pekové a sice, že např. u jiných virů (HIV, SIV, u dalších beta-koronavirů ale i u SARS-CoV-2) zmiňovaná oblast genomu mutuje stejně rychle, případněji rychleji, než zbytek viru.

K údajnému úniku viru z laboratoře

Většina z lidí v oboru považovala přeskok viru ze zvířat za samozřejmý. Většina lidských virů se do lidské populace dostala ze živočišné říše. Otázkou byla absence důkazů o tom, že některé zvíře je mezihostitelem SARS-CoV-2, přičemž nebylo pochyb o primárním zdroji infekce, tedy o netopýrech.

Když se po roce nedařilo identifikovat mezihostitele, hledala se další možná vysvětlení. Zdálo se pravděpodobné, že virus se z netopýrů mohl přenést buď přes neznámého mezihostitele nebo přímo na člověka, což se zdá možné i v případě MERS koronaviru. Mohlo k tomu dojit poblíž hnízdišť netopýrů. Virus tam mohl v izolované populaci lidi kolovat a adaptovat se a následně získat, tak jako v případě SARS-CoV, epidemický charakter. Bezpříznakově infikovaný člověk pak mohl virus dále rozšířit v hustě osídleném místě.

Důležitou ale byla informace, která se objevila až po roce. Jednak to byla informace o běžícím projektu sběru netopýrů v Číně, na kterém participoval Wuchanský institut a ještě důležitější byla informace o existenci humanizovaných myší v laboratoři ve Wuchanu. Protože stále do dnešního dne neznáme zvířecího mezihostitele, nabízí se jako pravděpodobné vysvětleni to, že během předávání infekce z myší na myš došlo k přizpůsobení viru na lidské receptory, které díky genetické manipulaci tyto myši mají a díky nesprávnému dodržování bezpečnostních postupů se mohl nainfikovat personál, který nemusel mít příznaky infekce a tudíž nevědomky mohl infekci vynést z laboratoře. Protože byl již virus adaptovaný na lidi, došlo k jeho rychlému šíření.

I kdyby však paní doktorka toto věděla na začátku, neřekla jediný argument, kterým by podložila své tvrzení.

Syncitin a neplodnost

Co se tyká syncitinu a možné autoimunitní reakce proti placentě a s tím souvisejícím vyšším rizikem potratu, je třeba zdůraznit, že podobnost spike proteinu viru a syncitinu je velmi malá, a navíc je tato podobnost přítomna v řade jiných lidských proteinu. Je tedy zcela nepravděpodobná možnost, že právě proti spikovému proteinu budou vznikat protilátky, které budou působit proti syncitinu a zapříčiní odvržení plodu. Pokud by toto vyvolávala vakcína, vyvolávala by to zcela jistě i infekce virem. Taková pozorování zjištěna nebyla.

Integrace do genomu

Integrace mRNA do genomu, tedy do DNA lidské buňky, je nemožná. mRNA je oddělena po vstupu do buňky jadernou membránou od genomové DNA a není tak možné, aby k integraci jednoduše došlo. Pokud by k tomuto běžně docházelo, daleko větší riziko by opět představovala vlastní infekce SARS-CoV-2 než vakcinace a naše DNA by musela být plna kousků různých RNA virů, kterými se během života nakazíme, což ale pravdou není. V našem genomu máme sice kousky tzv. retrovirů, ale tyto viry mají speciální vybavení, které jejich RNA přepisuje na DNA a integrace těchto virů do genomu je podmínkou pro jejich reprodukci. A občas něco z výbavy těchto virů zůstane v našem genomu.

Dlouhodobé účinky vakcín mRNA

I kdybychom zde připustili určitá rizika, je zřejmé, že benefit vakcín nad nimi značně převažuje. Jedna z vědeckých publikací ale ukazuje, že lze vysvětlit reálné riziko vzniku krevních sraženin u malého počtu infikovaných SARS-CoV-2 a i u nepatrného počtu očkovaných očkovaných. Jedná se o schopnost spikového proteinu vázat fibrin a působit inhibičně na fibrinolýzu, tedy proces, který je součástí hemostázy, odstraňuje koagula z krevního oběhu.

Ovšem opět zde platí, že riziko spojené se spike proteinem při infekci, kvůli ohromnému množství replikujícího se živého viru, bude daleko větší než při vakcinaci, po které se krátkodobě vyrobí jen velmi malé množství tohoto proteinu.

RNDr. Ruth Tachezy, Ph.D.

Turánek tvrdí, že S. Peková je cenzurovaná.

Skutečnost je taková, že Peková dostává v médiích velký prostor. Její tvrzení jsou ovšem prakticky jednohlasně odmítána odborníky; to ovšem není možno považovat za cenzuru.

Turánek považuje za lži názory, že očkování nás zachrání.

Skutečnost je taková, že očkování považuje za jediné přijatelné východisko z pandemie naprostá většina světových odborníků. Správnost tohoto názoru se také v současnosti s úspěšně probíhajícím očkováním zcela jasně potvrzuje.

Turánek kritizuje „vnucování vakcín“ jako „politické téma“. Ve skutečnosti se jedná o téma výsostně zdravotnické s mimořádně pozitivním ekonomicko-sociálním dopadem.

Turánek věří, že virus SARS- CoV-2 byl uměle vytvořen ve Virologickém institutu ve Wuchanu, odkud nedbalostí personálu unikl. To je zajisté legitimní hypotéza, ale bylo by potřeba ji podepřít jasným důkazem; ten chybí, je tu jen podezření. Většina vědců tuto hypotézu nesdílí. Právě tak by se mohlo stát, že J.T. by byl obviněn z nějakého zločinu pouze na základě skutečnosti, že svědek viděl na místě činu člověka nápadně připomínajícího J.T.

Turánek říká, že covid-19 je málo závažné onemocnění, kvůli kterému bylo v pracovní neschopnosti jen asi půl milionu lidí, a že tedy ta protiepidemická opatření, která vedla k likvidaci mnoha živnostníků, byla zbytečná.

To je značně cynické prohlášení. Skutečnost je taková, že na toto onemocnění zemřelo u nás přes 30 tis. lidí a zdravotnictví se dostalo (i přes ta protiepidemická opatření) na pokraj kolapsu (téměř vyčerpaná kapacita jednotek intenzivní péče, několik měsíců omezení některých činností). Pokud by se tato opatření nepřijala, bylo by obětí mnohem více, došlo by ke kolapsu nemocnic a k ekonomickým škodám by stejně došlo (mnoho nemocných, dobrovolná izolace lidí z obav z nákazy). Ve srovnání s velkou většinou zemí byla u nás ta protiepidemická opatření ještě relativně mírná.

Turánek se domnívá, že aplikace protiepidemických opatření politicky „zlomí vaz Babišovi“.

Skutečnost je taková, že předvolební průzkumy ukazují prakticky stejnou podporu hnutí ANO jako před epidemií. Většina občanů pochopila nutnost přijatých opatření a mnozí spíše kritizují, že byla opakovaně přijata pozdě a nedostatečně.

Turánek doslova říká „…v uvozovkách pandemie“. Podle něj tedy žádná pandemie není a nebyla? Celý svět se spikl a vymyslel si ji? Neuvěřitelné…

Turánek tvrdí, že lipid sfingomyelin je toxický. Ve skutečnosti je to velmi důležitá komponenta buněčných membrán, zvláště neuronů.

Turánek tvrdí, že vakcinační liposomy (ve kterých je „zabalena“ mRNA) cirkulují dlouho v organismu a škodí na mnoha místech. Toto tvrzení je jen jeho ničím nepodložená domněnka.

Turánek  tvrdí, že velkým problémem u nynějších covidových mRNA vakcín je GB syndrom. Ve skutečnosti se tato závažná neurologická komplikace velmi vzácně vyskytuje i u jiných dosavadních vakcinací, ale mnohem častěji po prodělání některých virových onemocnění.

Turánek říká, že mRNA vakcíny chválí a schvalují „lidé, kteří tomu nerozumí“. Tedy nejpřednější světoví experti v institucích jako je WHO, CDC, EMA, RKI, atd.???

Turánek má pravdu, že byl popsán mechanismus, kterým S-protein může přispívat ke vzniku poruch srážlivosti krve (mikroembolie, thrombocytopenie způsobené interakcemi s fibrinogenem, fibrinem a thrombocyty). Tyto komplikace ale hlavně přispívají k relativně velkému počtu těžkých komplikací covidu-19 (S-protein se uvolňuje z povrchu viru a v krvi se pak vyskytuje v mnohem větším množství, než jsou stopová kvanta (desítky pikogramů na ml) detekovatelná během několika dní po vakcinaci). 

Turánek tvrdí, že je nebezpečné očkovat proti covidu děti, protože komponenty vakcíny končí ve vyvíjejících se vaječnících a způsobují neplodnost. To je obzvláště nezodpovědná, nijak nepodložená falešná informace.

Turánek tvrdí, že protilátky proti S-proteinu se váží také na protein syncytin potřebný ke správné funkci placenty, údajně proto, že tyto dva proteiny jsou si podobné. To není pravda – podobnost těchto proteinů je zanedbatelně malá a nikdy nebylo prokázáno, že by k takové komplikaci mohlo docházet. Jedná se opět o nepodloženou spekulaci.

Turánek tvrdí, že ve vakcinačních centrech očkují nikoli zdravotníci, ale lidé jako hasiči. Nesmysl, který nestojí ani za komentář…

Turánek se nedistancuje od návodné otázky, že „farmaceutický průmysl za 50 let nikoho nevyléčil“. Neuvěřitelné…

Turánek tvrdí, že za podstatnou část těžkých případů během epidemie zodpovídá jakýsi „psychický zánět“. Jedná se o zcela nepodloženou domněnku. 

Turánek  tvrdí, že většina vědců má stejné názory jako on, ale bojí se to říci. Pravý opak je pravdou… Dokonce i většina laické veřejnosti odolává dezinformátorům typu J.T.

Naprosto lze souhlasit s názorem J.T., že vědci by měli respektovat fakta; naštěstí tomu tak ve velké většině případů je; „disidenti“ typu J.T. šířící „alternativní fakta“ a nepodložené domněnky jsou v malé menšině.

J.T. říká, že SARS-CoV-2 je první nebezpečný koronavirus. Opravdu neví o existenci SARS, MERS a řady nebezpečných zvířecích koronavirů, ale i čtyř málo nebezpečných lidských koronavirů?

Závěr rozhovoru, ve kterém se J.T. hlásí k velmi pesimistickému názoru na současnost (všude samá cenzura, snahy o cílený rozklad národa a rodiny, atd.) není potřeba komentovat. Vadí mi ale, že si v souvislosti s prezentací svých podivných názorů bere na závěr do úst jméno Jana Husa…

prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc.


author