Konspiračních teorií je opravdu mnoho. Je s podivem, že je někdo schopný věřit i tomu, že velmi horké počasí, které pociťuje poslední léta, je uměle vyvolané. Specialisty na šíření těchto hloupostí jsou Orgonet a podobné weby. Tento nesmysl se i řetězové šíří e-maily.


Text řetězového mailu:

Pekelné vedro je uměle přitaženo. Subtropický jet stream je evidentně manipulován HAARPem.

Sepsal Orgonet 26. 6. 2019

Obrázek níže: Subtropický jet stream: neobvyklá klička nad Atlantikem.

Množství mediálního fňukání nad “pekelnými horky” (viz např. https://blisty.cz/art/96009-do-evropy-prichazi-pekelne-vedro.html ) těchto dní mě přimělo, abych tu zase jednou zopakoval, jak to doopravdy s počasím je.

Níže: Mapa dnešních teplot: výběžek horka z Afriky do Evropy, přitažený pomocí manipulace jet streamu.

Bohužel, všeobecné globální lhaní ve všech oblastech lidské činnosti má vrchol v podobě lží o extrémech počasí, které je lživě sváděno na matku přírodu, anebo/a na lidskou činnost způsobující oteplování, atd. atd. Klima planety se nepochybně mění. Extrémy počasí však jsou všechny/z velké části uměle vytvořeny tím, že geoinženýři/klimateroristé, mající k dispozici systém již velmi dokonalých meteorologických a klimatických zbraní rozmístěných po celé planetě, z bezpečných bunkrů pomocí počítačů řídí a ovládají veškeré světové počasí. Kdykoli se jim zachce, mohou způsobit záplavy, zemětřesení, extrémní horko, krupobití, cokoliv se jim zamane. Bez jejich zásahu nespadne z nebe ani kapička vody.

Jejich působení je tím zákeřnější, že lidstvo až na zanedbatelné promile lidí o tom nemá ani tušení, a informace o všeobecném umělém řízení počasí není schopno přijmout. Přece by nám naši vládcové, kteří tolik pečují o naše blaho, nemohli něco takového dělat… A oni vládcové, ať už je to kdokoli, se jen smějí a vesele využívají svých klimateroristických možností k teroru na obyčejných lidech. Proč že by to dělali? Protože lid je třeba udržovat ve stálých nepříjemnostech, aby neměl čas a náladu zabývat se tím, kdo, jak a proč mu vládne. Máme možná trochu štěstí v tom, že nejde o jednotné světové hnutí, ale o několik mocenských skupin, které ty klimatické zbraně používají proti sobě navzájem, takže například když jedni vyšlou hurikán na určité místo, jiní jim to mohou překazit. Když jedni zablokují tryskové proudění, jiní mohou blokádu narušit… atd.

Střední Evropa tedy dostává v těchto dnech příděl pekelných veder. Pro Evropu to znamená něco ke 40°C. (Pro oblasti, kde jsou na vedro zvyklí, jako Asie, Afrika, Austrálie, jim umějí vytvořit až 50°C, což už je na hranici přežití. Viz např. rekordní horko v lednu v Austrálii (anglicky): Je to tu jako v pekle, 50°C.)

Teplotní extrémy se vyrábějí zejména manipulací tryskového proudění (jet streamu). O tom jsem už tady dost psal, například v USA jsou manipulace využívány k tvoření extrémně chladných zimních bouří, které vytvoří mimořádné chladno i v normálně teplých oblastech, škody na zemědělských plodinách atd.

Co to je tryskové proudění, to si snadno vygooglíte, i tady na blogu. Je to v podstatě vítr ve velmi vysoké výšce, který vzniká na rozhraní teplého a studeného vzduchu, a tvoří jakýsi prstenec kolem zeměkoule, a za normálních podmínek se typicky mírně vlní. (Než si to vygooglíte, tak aspoň jeden obrázek:)

Níže: typický průběh normálního jet streamu:

  1. Blokáda jet streamu

Když klimateroristé postaví tomuto větru do cesty blokádu pomocí klimatických zbraní (kterým my, co se zajímáme o řízení počasí, většinou říkáme HAARP, i když ten první pravý je na Aljašce, ale další podobná zařízení jsou po celém světě – lze snadno vygooglit), pak jet stream vytvoří hluboké kličky do klimatického pásu, kam normálně nepatří, a dotáhne pytel velmi studeného vzduchu nad teplou oblast, a pytel horkého vzduchu nad normálně chladnou oblast.

V těchto dnech subtropický jet stream vytváří mimořádné kličky nad Atlantikem. To znamená, že klimateroristé mu postavili do cesty několik elektromagnetických blokád, aby ho zdeformovali, a aby se kolem něj, jak vidíme, natáhl pytel studeného vzduchu od severu nad Atlantik (kde to není nápadné) a od jihu aby se natáhl pytel horkého afrického vzduchu nad střední Evropu, kde my tím pádem máme pekelné vedro ke 40°C, a to abychom se potrápili a neměli roupy.

Níže: obrázky jet streamu – včera 25. 6. 2019. Viz výše zmíněné kličky jet streamu nad Atlantikem. Působí je zřejmě haarpová zařízení umístěná v ohybech proudění.

  1. Suché frekvence

Samozřejmě, že k takové manipulaci musejí spolupracovat i všechny ostatní složky systému řízení počasí, jehož základem je sycení atmosféry chemickými látkami (“chemtrails”) pro zajištění/udržení její elektrické vodivosti a tudíž ovladatelnosti a řiditelnosti co do směru/rychlosti pohybu či blokády na místě.

A tyto složky se v těchto dnech skutečně viditelně činí. Útočné meteorologické zbraně ve střední Evropě, tzv. “meteorologické radary”, (zejména viz níže snímek – screenshot Německo), vydávají tzv. suché frekvence, projevující se kruhem modré barvy kolem radarů (modrá = barva slabých srážek – jde o tzv. falešné srážky). To je vlnění odpuzující tvoření oblačnosti, udržující jasno.

Když totiž vzrostou teploty tak jako v těchto dnech, tak se dle fyzikálních zákonů musí více vody vypařovat z povrchu země, čili mělo by se tvořit více oblačnosti, zejména bouřkové; následné srážky by však způsobily ochlazení, a klimateroristé by nedosáhli svých plánovaných 40°C; proto radary v ohřívané oblasti musí rušit tvorbu oblačnosti.

(Tyto “suché frekvence” nebo “falešné srážky” jsou na většině dostupných zobrazení obvykle retušovány, ale zachytil jsem screenshotem z mobilu (proto špatná kvalita) zobrazení, kde nějak zapomněli na úpravu.)

Suché “zrnění” výrazně dnes vydává i náš domácí klimateroristický radar Skalky.

  1. Chemtrails

A aby radary mohly rušit tvorbu oblačnosti, tak musí být atmosféra vodivá, a toho se dosáhne rozptýlením příslušných chemikálií.

Následující satelitní snímek ukazuje dnešní “jasno” či “polojasno”, které by “nedrželo” bez nasycení chemií, viz evidentní chemočáry nad Českem dnes brzy ráno. (Jsou samozřejmě nad celou středoevropskou oblastí pekelného vedra, ale snímky jsou obvykle vyretušovány/stylizovány tak, aby ty čáry nebyly hned tak zřejmé.)

Níže: Třeskuté jasno na satelitním snímku během dopoledne (vlastně je to dusné zamlženo, ale pára se nemá/nesmí srazit do oblačnosti). Zřetelná nová oblast chemočár od Ašského výběžku na jihozápad a zablokovaná oblačnost nad Atlantikem.

Zkrátka, fyzikální zákony dostávají v dnešní “meteorologii” zcela na frak. V počasí neplatí už vůbec takové veličiny jako teplota, tlak, vlhkost, vypařování … vše je uměle manipulováno.

Vzpomeňme si na dny nedávno předchozí, kdy za celkem normálních teplot se pořád někde tvořily bouřky (= byly uměle tvořeny), někde i extrémní; to by bylo naprosto nesmyslné za starých časů tak v 60.-70. letech, kdy počasí bylo manipulováno mnohem méně, a všichni lidé by si toho tenkrát všimli, že se děje něco hodně divného.

V dnešní den tu máme extrémní vedro, které by za starých časů bylo zcela jistě ukončeno bouřkou, se naopak bouřková oblačnost vůbec nedá dohromady… (Ono by vůbec takové vedro dřív nemohlo být; pamatuji, že 28°C už byl extrém, a to přišla určitě bouřka.)

Klimateroristé by nám tu nepochybně rádi nasadili i ty 50°C, ale to jim snad příroda neumožní, úplně všechno taky nemůžou. Ale jistě to vyzkoušejí, a bude to nejprve nenápadné, bez halasného plánování v médiích…

Nevadí, vydržíme.

P. S. Jak lže a vymýšlí si “šéfmeteurolog” Petr Dvořák, aby obhájil “normální vysvětlitelnost” dnešního počasí: : https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/pocasi-horko-bourky-meteorolozka-teplotni-rekordy-chmu.A190626_121049_domaci_onkr


Odpověď Český elfů:

Autor má nepochybně pravdu v tom, že výkyvy počasí u nás ve velkém ovlivňuje tryskové proudění neboli „jet stream“. Co to je, lze snadno dohledat. Ve stručnosti se jedná o silné trubicové proudění z východu na západ podél rovnoběžek, které se navíc meandrovitě vlní. Tyto vlny pak postupují s prouděním směrem na západ. V příslušných výběžcích pak dochází k tomu, že se do nich dostává buď teplý vzduch z jihu, nebo studený arktický vzduch. Naše území zasahuje polární tryskové proudění, které se vlní kolem 50. rovnoběžky.

Toto vlnění způsobují tzv. Rossbyho vlny, které navíc tlačí proti směru proudění. Pokud dojde k dočasnému zeslabení tryskového proudění, může se pohyb meandrů zastavit a pak nastávají různé extrémní jevy, kdy k nám může delší dobu zasahovat výběžek horkého vzduchu z jihu, nebo naopak arktického ze severu. Příčiny zeslabení nejsou zcela jasné, hovoří se o souvislosti s poklesem sluneční aktivity, klimatologové uvažují, že k zeslabení dochází a dojde v souvislosti s globálními klimatickými změnami, zejména úbytkem polárního ledu a ohříváním Arktidy.

Podle autora se kdosi – „klimateroristé“ –snaží toto proudění blokovat pomocí důmyslných zařízení, která jsou po celém světě. Má se jednat o zařízení typu HAARP. HAARP bylo výzkumné zařízení vybudované na Aljašce a určené k výzkumu ionosféry. Kromě jiného je jeho součástí anténní pole o ploše cca 13 hektarů. Tento výzkumný projekt byl oficiálně v roce 2014 ukončen, ale už od 90. let je předmětem konspiračních teorií o umělém vytváření přírodních pohrom (sucha, povodně, zemětřesení). Proti tomu se ozvala vědecká obec, včetně ruských vědců, např. profesor Lapšin.

Jak už jsem psal, jedná se o velkoplošná anténní pole o rozměrech stovek metrů, to je vidět například ze satelitních snímků na Google mapách: zde, zde a zde.

Autor v komentáři k obrázku tvrdí, že tato zařízení jsou umístěna kdesi v Atlantiku v místech, kde se tryskové proudění ohýbá a zde elektromagneticky blokují přirozený pohyb proudění. Úplně si nedovedu představit, jak vypadá loď nebo soustava lodí, která takovýto anténní systém nese. Velikostí to vyrovnává, nebo dokonce převyšuje současné největší známé námořní lodě. Opravdu něco takového brázdí oceány a nikdo nikdy si toho nevšiml? Kromě toho na vyvinutí elektromagnetického jevu, který zastaví proud vzduchu o rychlosti několika stovek kilometrů za hodinu ve výšce kolem 10 km nad zemí by musel být potřeba docela pořádný zdroj energie. Ten na těch lodích mají také?

Další bod: radary, které brání vzniku srážkové oblačnosti. Podle autora musí v horkých dnech dojít zákonitě k většímu výparu a tedy většímu vzniku srážkové, zejména bouřkové oblačnosti, čemuž je zájmu záměrů oněch tajemných klimatoteroristů třeba zabránit. Pokud je v krajině nedostatek vody, jako je tomu nyní, snížená hladina podzemních vod, vyschlé trávníky, schnoucí borové lesy apod., tak je jasné, že ani ten výpar nebude velký, tím spíše, pokud k nám od jihu proudí suchý saharský vzduch.  Samotný proces vzniku bouřkové oblačnosti v horkých dnech, pokud se nejedná o bouřku spojenou s přechodem fronty, je závislý na řadě parametrů a i v dnešní době ho lze jen obtížně předpovídat a lokalizovat. Tedy zjednodušené tvrzení „extrémní vedro by za starých časů bylo zcela jistě zakončeno bouřkou“, úplně neplatí. Asi všichni si z těch „starých časů“ pamatujeme horké dny, kdy se žádná bouřka nekonala.

O dalším bodu tohoto článku – chemtrails, asi nemá cenu se rozepisovat. To je docela široce probrané téma, společné prohlášení k tomu daly naše odborné instituce, za všechny články bych vybral článek Klubu českých skeptiků Sisyfos, případně rozbor na Idnes.

A na závěr: autora k napsání článku vedly pravděpodobně dva tropické dny 25. – 26. června 2019 a stejně horké období ve dnech 10. – 15. června. Mezitím se ale konalo trochu chladnější období, kdy došlo i na srážky a bouřky. Takže jeho popis situace úplně realitě neodpovídá. Ale co je důležitější: ve dnech, kdy tato reakce vznikla (5. – 7. července 2019) jsou venkovní teploty pod 20 °C, v noci klesly i pod 10 °C. Pokud se podíváte na grafické znázornění tryskového proudění na odkaze níže (doporučuji delší období, například celý měsíc), uvidíme, že jeho záhyby se od horkých dní několikrát přeměnily a v současnosti k nám vane chladný vzduch od severozápadu. Takže buď se „klimatoteroristům“ ohřívání našeho území nějak nedaří, nebo naopak se rozhodli místo horka nás tentokrát trápit o dovolených chladem. Každopádně při sledování pohybů tryskového proudění nad severní polokoulí je vidět, jak se jeho trasa velmi dynamicky mění a není moc reálné, že by někdo dokázal tak hbitě a utajeně přesouvat ona obrovská a supervýkonná HAARP zařízení po oceánech a kontinentech a pomocí nich měnit počasí.


Elfové je v českém internetovém prostředí sebeprezentační název anonymní aktivistické skupiny, která si vzala za cíl „boj s internetovými trolly, kteří šíří dezinformace a proruskou propagandu“. Skupina se zformovala v roce 2018 po vzoru obdobných skupin v pobaltských státech, například Litvy, kde podobná aktivita vznikla asi o pět let dříve. Přijala od nich také označení za elfy.