Řetězovými e-maily je stále šířen i text z listopadu 2017 „informující“ o situaci v Dánsku. Tento text je pravidelně recyklován. Například v únoru 2019 ho šířil Martin Konvička, o den dříve anonymní profil Jan von Zellen.


Text řetězového e-mailu:

„V Dánsku se hroutí právní stát díky tomu, že „nízkofrekvenční džihád a gangy migrantů přebírají ulice. Dánská vláda by neměla být překvapena. Ale zdá se, že je. Tisíce incidentů zahrnující uvolněné šrouby kol na vozidlech, velké kameny, traverzy nebo barely s olejem házené z dálničních přejezdů, a tenké ocelové dráty napínané na cyklistických cestách, které mají stínat hlavy nic netušícím cyklistům, rozšiřují mezi Dány rostoucí pocit hrůzy. Ve většině případů se ukázalo, že pachatelé pocházejí ze zemí MENAP – Střední východ až po Pakistán a severní Afriku. Tak ti určitě prchají před válkou !!! V posledním vývoji toho, co bylo charakterizováno jako „masivní nízkofrekvenční džihád, gangy migrantů a uprchlíků arabského či severoafrického původu nyní náhodně střílí nic netušící lidi v hlavním městě Kodani, čímž ohrožují život místních obyvatel i návštěvníků tohoto oblíbeného turistického města. Tři lidé byli již zastřeleni a mnoho dalších poraněno díky divokému úsilí migrantů dosáhnout ovládnutí prostoru. Vzhledem k tomu, že útoky jsou zaměřeny zejména na mladé muže – ve snaze minimalizovat počet budoucích obětí – dánská policie nyní varuje všechny muže ve věku 17 až 25 let, aby se vyhnuli veřejným prostorům v Kodani…“


Odpověď Český elfů:

Text je (kromě poslední věty) skoro doslovným překladem anglicky psaného (a nikým nepodepsaného) článku, publikovaného na 10News.one 16.9.2017. Tento web je plný anonymních a obdobně manipulativních, protiislámsky a protievropsky laděných článků, zaměřených na oblast Skandinávie. Nenajdeme zde žádný odkaz na vydavatele, a tak vodítkem k původu článku (a zřejmě i celého webu) může být snad jen v článku uveřejněná fotografie, na které jsou vidět siluety postav na pozadí jakéhosi požáru. Jak lze očekávat, stejná fotografie je součástí řady (nejméně 12) jiných článků. Co je však zajímavé – téměř všechny tyto články jsou v azbuce a některé mají (pro změnu) antiukrajinskou tématiku (např. na stránkách antimaydan.info, life.ru nebo upmonitor.ru). Našince proto hned napadá, zda v tom všem nemá prsty nějaká ta ruská trollí farma…

Je totiž zcela zřejmé, že se tu jedná o dezinformační kampaň, zahájenou bezprostředně po událostech v Dánsku, o kterých informovala např. Česká televize. Ve skutečnosti nešlo o migranty, ale jednalo se o souboj znepřátelených gangů obchodujících s drogami (hašišem).

Autor českého překladu je neznámý. Text v češtině byl publikován na stránkách „Politické fórum“ pod názvem dne2.11.2017. Autorkou příspěvku je hlavní správce tohoto fóra, uváděná pod pseudonymem Pralinka007007. Její příspěvky ve fóru jsou často v podobném duchu, jako je celkové vyznění článku. Hned další den, 3.11.2017 byl text publikován v rovněž antievropsky a protimigračně laděném Slovenském slovu. Ani zde nenajdeme jméno autora. Přímo v komentářích pod „originálním“ článkem na 10News.one se diskuse aktivně účastnil Vladimír Bláha. O jeho protievropských a protimigračních názorech se můžeme přesvědčit na jeho FB. Tito a jim podobní lidé obvykle sehrávají roli pověstných „užitečných idiotů“, kteří šíří dál dezinformace ruských trollů.


Elfové je v českém internetovém prostředí sebeprezentační název anonymní aktivistické skupiny, která si vzala za cíl „boj s internetovými trolly, kteří šíří dezinformace a proruskou propagandu“. Skupina se zformovala v roce 2018 po vzoru obdobných skupin v pobaltských státech, například Litvy, kde podobná aktivita vznikla asi o pět let dříve. Přijala od nich také označení za elfy.