E-maily se šíří také text, který zpochybňuje hranice současné Ukrajiny a upozorňuje na to, že Ukrajina byla prý založena Rusy. E-mail byl ověřen skupinou Čeští elfové.

Text řetězového e-mailu:

„Hranice Ukrajiny – historie

Hranice Ukrajiny – poučme se z historie.

Ignorování dějin a neznalost historie nás kvalifikuje na kandidáty nového zotročení. Bible jasně zjevuje, že kde není poznání hyne lid. Ukrajina byla do roku 1654 nepatrný státeček, v rozmezí gubernie. Od roku 1654 do roku 1917 ruští carové darovali Ukrajině rozsáhlé území

na severozápadě, včetně Kyjeva. Kyjev byl původně prvním hlavním městem Ruska. To si musíte uvědomit. V roce 1922  daroval  Lenin Ukrajině východní území, zvané Novorusko. To je ono území, ve kterém se dnes vede válka. V roce 1939 daroval Ukrajině Stalin západní území a v roce 1945 po válce přidal k území Ukrajiny část naší první republiky, Podkarpatskou Rus. V roce 1954 daroval Chruščov Ukrajině Krym.

Ve světle této historie vzniku tohoto státu je absurdní tvrdit, že Rusko Ukrajinu dobývalo, nebo že ji chce obsadit. Tento historický výčet pohybu hranic Ukrajiny ukazuje, že tento stát vznikl díky Rusku a Sovětskému svazu. Jestliže se Rusové dozvěděli, že Spojené státy plánují v Sevastopolu zřídit svou vojenskou základnu, Krym si prostě vzali zpět, aby tomu zabránili. Nikdo nevytýkal Spojeným státům, že obsadily intervencí svých vojsk například v roce 1983 Grenadu. Grenada nikdy historicky nepatřila Spojeným státům. Nikdo nevyčítal  Anglii, že dobyla Falklandské ostrovy. Falklandské ostrovy historicky i geograficky patřily Argentině. Rusové se poučili v případě Krymu od Izraelců. Ti, zaútočili na Egyptská letiště doslova pět minut před jejich útokem na Izraelský stát v šestidenní válce v roce 1967, kdy se několik arabských států pokusilo zničit stát Izrael. Všimněte si, že od dob Napoleona byly na Rusko iniciovány útoky vždy ze Západu. Obě světové války byly iniciovány západními Evropskými mocnostmi. Při Norimberském procesu se hlavní americký soudce Tauler vyjádřil, že bez finanční podpory německé firmy I. G. Farben by Hitler nemohl začít válku. Tento Američan jistě věděl, že I. G. Farben, která například dodávala Cyklon-B na plynování Židů a národů, měla  smlouvu s americkou firmou „American – Oil“. To ukazuje, že hlavním iniciátorem světových válek nebyly národní vlády, ale nadnárodní monopoly, koncerny a bankovní skupiny, řízené od jednoho stolu. Začátek, a průběh obou válek to potvrzuje na několika záhadných událostech.

Studujte historii a získáte moudrost, identitu a poznání božího plánu s lidstvem. Poznání historie brání novému totalitnímu zotročení. Kdo iniciuje opět další válku v Evropě? Neměli bychom měřit dvojím metrem. Opravdu, neznalost historie je neomluvitelná. Záhadné události obou válek mají společný jmenovatel. Strany konfliktů byly řízeny z jednoho centra.“

(Konec citace řetězového e-mailu)

Odpověď Českých elfů:

Vypadá to hezky, jak ta chudinka malá Ukrajina na tom byla v roce 1654 a jak jí dobrotiví Rusové dopřávali a dopřávali další území. Skutečnost ale byla docela jiná:

–        V roce 1654 existoval tzv. Kozácký hetmanát, samostatné území vzniklé po kozáckém povstání proti Polsko-litevské unii, které začalo v roce 1648. Hejtman kozáků Bohdan Chmelnickyj pak v roce 1654 svolal nejvyšší kozáckou radu, která rozhodla o přechodu pod kompentence ruského cara. Car měl kozáky chránit před Polskem a ctít jejich práva a privilegia. Namísto podpory kozáckých vojsk v boji proti Polsku ale car v roce 1656 uzavřel s Polskem mír. Území Ukrajiny pak bylo rozděleno mezi Rusko a Polsko-litevskou unii. Autonomie Kozáckého hetmanátu byla zrušena rozhodnutím Kateřiny Veliké v roce 1764. Žádná samostatná Ukrajina s územím darovaným Rusy v té době tedy neexistovala! V 19. století např. na tomto území existovalo 9 gubernií, patřících pod Ruské impérium. Po první světové válce a bolševické revoluci byla v roce 1919 vyhlášena Ukrajinská sovětská socialistická republika, která se 30.12.1922 stala součástí SSSR. Na tomto odkazu je mapa ukazující správní členění Ukrajiny v roce 1921, modře označené oblasti – Novorusko – jsou již součástí republiky, nelze tedy tvrdit, že to byl „dar Lenina“ v roce 1922.

–        Území „darované Stalinem“ je Podkarpatská Rus, sebraná Československu a východní část Polska okupovaná Sovětským svazem na základě paktu Molotov – Ribentropp. Jedná se o území jiných zemí, které Sovětský svaz dobyl nedemokraticky, silou a nátlakem, to jen tak pro pořádek.

–        A především: 8. prosince 1991 uzavřely Ukrajina, Ruská federace a Bělorusko tzv. Bělověžskou dohodu – smlouvu o vzniku Společenství nezávislých států, kde se navzájem dohodly se respektovat jako nezávislé státy. V článku 5 této dohody se píše, že smluvní strany v rámci společenství navzájem uznávají a respektují územní celistvost a nenarušitelnost stávajících hranic.

Takže, ať už byla historie ukrajinského území jakákoliv, Rusko se zavázalo respektovat nedotknutelnost Ukrajiny v hranicích platných ke dni 8. prosince 1991 a nic mu nedalo právo zabrat ukrajinské území. To je jasné porušení mezinárodního práva a argument, že to bylo stejně dřív ruské území, nebo že by tam měla být vojenská základna USA, k něčemu takovému nestačí.

A k té Grenadě: Proti invazi USA na Grenadu se vyslovilo Valné shromáždění OSN (rezoluce č. 38/7), podobná nálada byla i v Radě bezpečnosti OSN, kde ale USA usnesení vetovaly, proti bylo Evropské společenství, Velká Británie (včetně osobních protestů M. Thatcherové).

S Falklandami to bylo přesně naopak. Falklandy historicky byly britskou kolonií a s Argentinou o ně Britové dlouhodobě měli spory. A byla to argentinská vojenská junta, která na toto území v roce 1982 zaútočila. Británie na tento útok pouze reagovala. Pokud mezinárodní společenství na něco reagovalo, tak na invazi Argentinců, nikoli na protiútok Britů, kteří hájili svoje území.

Doplnění Manipulátoři.cz:
Ukrajina je stát oficiálně uznaný v rámci stávajících hranic. V roce 2003 si Ukrajina a Rusko vzájemně uznaly své hranice země a to na prezidentské úrovni a v roce 2004 byla tato smlouva ratifikována národními parlamenty.


Elfové je v českém internetovém prostředí sebeprezentační název anonymní aktivistické skupiny, která si vzala za cíl „boj s internetovými trolly, kteří šíří dezinformace a proruskou propagandu“. Skupina se zformovala v roce 2018 po vzoru obdobných skupin v pobaltských státech, například Litvy, kde podobná aktivita vznikla asi o pět let dříve. Přijala od nich také označení za elfy.