E-maily je rozesíláno video, ve kterém je vidět plačící žena dívající se na shromáždění muslimů v německém Bonnu. O tomto shromáždění je v polských zdrojích psáno i jako o demonstraci.

Text hoaxu:

„Hrozné, až běhá mráz po zádech…  Ta paní ví proč pláče Mám strach. Velký. Né jako ten, když něco provedete a čekáte trest. Tohle je úplně jiný strach. A taky cítím zoufalství nad tím, jak vysoce postavení politici nechávají Evropu na pospas islamistům, Afričanům, magorům v nichž není špetka člověčenství, národům, které nás Evropany nenávidí a vyhladí s mnohem menším úsilím, než Hitler. A to vše jen pro to, že se chtějí udržet u koryta. Aby s tím konečně začali dělat něco rozumného, muselo by jim do těch zabedněných mozků dojít, že s námi půjdou do hajzlu i oni. My všichni. A už vůbec nechápu, jak se v politice dokázalo sejít tolik vylízaných kolaborantů na jednom místě!!!Po shlédnutí se mi udělalo špatně, ta paní ví proč pláče . . .Zcela zřejmě samej nezletilej mládenec utíkající z válečné zóny . . .Tak jen houšť a větší kapky, vítejte v Evropě!“

(Konec citace)

Těžko posoudit, proč daná žena pláče. Ostatně to nevědí ani autoři textů, šíří je domněnky. Jedno je však jisté.  Na videu není žádná demonstrace. Jedná se o oslavu svátku ašúra. Ačkoliv oslova vypadá poněkud agresivně, ve skutečnosti se jedná jen o zpívání žalmu s následnou modlitbou. Ašúru slaví všichni muslimové, pro šíity má však zvláštní význam. Připomíná utrpení Husajna, děda proroka Mohameda, v Karbale. Svátek připadá na 10. den měsíce Murraham, který je prvním v muslimském kalendáři. Muslimové se v den svátku mohou postit. Má vazbu na den, kdy Noe opustil archu a na den, kdy bůh zachránil Mojžíše z egyptského zajetí. Tyto příběhy jsou zapsány i v Starém zákoně v Bibli. Pro šíity je ašúra dnem smutku za utrpení Imána Husajna v Karbale. Událost se odehrála v roce 680 našeho letopočtu na území dnešního Iráku. Šíitští muži a ženy se oblečou do černého, procházejí ulicemi, pějí žalmy a bijí se v prsa. Jde to tedy srovnat například s průvody Hare Krišna v Praze. Jak ukazuje jiné video, zpívání takového žalmu trvá maximálně 10 minut, následně průvod pokračuje dál.


Jan Cemper

administrator

Autor je šéfredaktorem webu Manipulátoři.cz a rovněž zakladatel iniciativy Proti projevům nenávisti e-mail: cemper@manipulatori.cz, jan.cemper@gmail.com