E-maily se stále šíří reportáž FTV Prima z 18. července 2017. V rámci politické korektnosti prý ze stěn a chodeb zmizí portréty a busty slavných předků. A důvod? Podle reportáže jsou příliš bílí a v zahraničních studentech z neevropských krajin mohou vyvolávat pocit úzkosti nebo vzpomínky na kolonialismus. „Zdá se to neuvěřitelné, ale děkan ústavu psychiatrie a psychologie slavné britské King´s College Patrik Lemon řekl, že z prostor školy musí zmizet podobizny, jak řekl, vousatých bílých mužů,“ pokračuje reportáž.

Lidé ze skupiny Čeští elfové věc prověřili a zjistili, že se věc má tak trochu jinak:

Následující překlad kritického komentáře Sama Barretta je rovněž nepřesný, ale na rozdíl od překladu výše rozebíraného, se smysl jeho sdělení mění jen mírně. Kritizuje zde vedení univerzity zejména za přílišné nadbíhání studentům. Doslova řekl: „Je to dekolonizace osnov. Nějaký názor, s nímž někteří studenti nesouhlasí – pokud budete hlasitě křičet, univerzita na to zareaguje…“

Další informace se vztahuje k odkazu ke staršímu článku v The Telegraph z 9.3.2016, týkajícímu se hnutí části studentů Oxfordské univerzity za odstranění sochy někdejšího koloniálního politika Cecila Rhodese z průčelí jedné z univerzitních budov – zde. Zajímavé je, že Cecil Rhodes byl nejen významným představitelem britského koloniálního impéria, politikem a majitelem diamantových polí v jižní Africe. Na základě jeho poslední vůle vznikl fond poskytující stipendia studentům pocházejícím ze zemí mimo Velkou Británii. Bližší informace– zde.

Studentka, která je v českém komentáři citována, je britská Nigerijka z londýnského Hackney, Princess Ashilokun, která doslova řekla: „Když procházím pod tou sochou, tak bolest…kterou cítím, není kvůli soše, ale kvůli tomu, co socha představuje.“  Princess Ashilokun je také bísnířka a recitátorka – např. zde.

Závěrem lze říci, že zejména první část televizního pořadu vychází z chybného, účelově „upraveného“ a zavádějícího překladu anglického originálu, takže podávaná informace není pravdivá. Autoři televizního pořadu spoléhali na to, že běžný divák si nebude informace ověřovat hledáním anglického originálu. Jejich snahou je vyvolat v divákovi negativní emoci k dnes tak hojně skloňované přehnané korektnosti (politické, rasové, genderové…), která je obecně vydávána za symbol „Západu“ (tj. euro-atlantické civilizace). Takovéto dezinformační snahy naopak mohou posloužit silám, které mají zájem na vnášení nedůvěry lidí v západní hodnoty a instituce.


Elfové je v českém internetovém prostředí sebeprezentační název anonymní aktivistické skupiny, která si vzala za cíl „boj s internetovými trolly, kteří šíří dezinformace a proruskou propagandu“. Skupina se zformovala v roce 2018 po vzoru obdobných skupin v pobaltských státech, například Litvy, kde podobná aktivita vznikla asi o pět let dříve. Přijala od nich také označení za elfy.